referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Želmíra
Štvrtok, 23. mája 2024
Osvietenstvo
Dátum pridania: 30.11.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: boogiematko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 985
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 4.4
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 7m 20s
Pomalé čítanie: 11m 0s
 

- myšlienkové, protifeudálne a proticirkevné hnutie, pramení z racionalizmu ( pravda poznaná rozumom ), empirizmu = skúsenosti , presadzuje slobodu myslenia a presvedčeniam, a vzniká vo Francúzsku, neskôr sa šíri do celej Európy
- zakladateľom racionalizmu – René Descartes: „Myslím, teda som!“
- najdôležitejším znakom tohto umenia je vzájomná súhra „rozumu a citu“
- predstavitelia vo Francúzsku: CHARLES – LOUIS DE MONTESQIUEU; JEAN JACQUES ROUSSEAU; DENIS DIDEROT, VOLTAIRE, heslom: Liberté – Égalité - Fraternité
- Francúzska encyklopédia ( na Diderotov podnet, zhrnutie súdobých vedomostí )
- predstavitelia v Anglicku: DANIEL DEFOE ( Robinson Crusoe ), JONATHAN SWIFT (Gulliverove cesty )
Osvietenstvo v Slovenskej klasicistickej literatúre (1780 – 1830)
- slobodomyseľné osvietenecké hnutie sa začalo šíriť v Uhorsku za panovania Márie Terézie a najmä Jozefa II., ktorý podporoval rozvoj priemyslu, obchodu a vzdelania ( osvietenský absolutizmus alebo jozefinizmus )
- mnoho reforiem -> školská reforma, zrovnoprávnenie náboženstiev, zrušenie nevoľníctva...
- vedúcou myšlienkou tohto obdobia bola idea národnej a náboženskej znášanlivosti, idea slovenskej vzájomnosti – hľadanie opory u ostatných Slovanov, ktorou sa malo čeliť rakúskemu útlaku a náporu maďarizácie a snaha šíriť vzdelanosť a kultúru v národnej reči
- slovenské národné obrodenie (obdobie upevňovania slovenského národa

malo 4 fázy:
1. fáza: 1780 – 1820 – národno - uvedomovací proces
2. fáza: 1820 – 1835 – národno - zjednocovacie úsilie
3. fáza: 1835 – 1843 – vyriešená otázka biblickej češtiny => nezmysel, nastupujú Štúrovci
4. fáza: 1843 – 1848 – kodifikácia slovenčiny, revolúcia

- významnú úlohu zohráva prvá slovenská kultúrno - svetská spoločnosť Slovenské učené tovarišstvo ( katolíci ) so sídlom v Trnave, jej hlavným cieľom bolo šíriť, pestovať a zošľachťovať nový spisovný jazyk, obnovenú očistenú slovenčinu, získať jej stúpencov, organizovať vydavateľskú činnosť a distribúciu tovarišských bernolákovských kníh
- slovenskí evanjelici sa združovali v Učenej spoločnosti malohontskej a Učenej spoločnosti Banského okolia v okolí Banskej Štiavnice
- veľký význam malo založenie Katedry reči i literatúry česko-slovenskej
- noviny a časopisy: Prešpurské noviny, Staré noviny literárneho umenia
- do popredia vstupujú dve úsilia:
- snaha o uzákonenie spisovnej slovenčiny, pretože jazyk bol znakom formujúceho sa národa a jediným predpokladom šírenia vzdelania
- starostlivosť o povznesenie slovenského ľudu vydaním ľudovýchovných diel a časopisov

KATOLÍCI

Jozef Ignác Bajza
- Študoval teológiu vo Viedni, napísal viacero nábožensko – výchovných prác
- ako 1. sa pokúsil o uzákonenie spisovnej slovenčiny, no neuspel
- 1. slovenský román ( dvojzväzkový ) – René mládenca príhody a skúsenosti
- René = znovuzrodený, syn bohatého benátskeho kupca putuje so svojim učiteľom najprv po Egypte, Turecku a Taliansku, prichádzajú na Slovensko => ukázanie všetkých spoločenských vrstiev a ich chýb

Anton Bernolák
- kňaz, v r.1787 uzákonil spisovnú slovenčinu na základe západoslovenského nárečia - súviselo to s politickým, kultúrnym a hospodárskym postavením západného Slovenska
- zaviedol fonetický pravopis
- Jazykovedno – kritická rozprava o slovenských písmenách
- Slovenská gramatika
- v týchto dielach odôvodnil potrebu slovenského jazyka
- Etymológia slovanských slov
- Slovár Slovenskí – Česko – Latinsko – Nemecko – Uherskí

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Osvietenstvo SOŠ 2.9584 968 slov
Osvietenstvo SOŠ 3.0057 224 slov
Osvietenstvo SOŠ 2.9651 237 slov
Osvietenstvo 2.9666 297 slov
Osvietenstvo GYM 2.9673 997 slov
Osvietenstvo GYM 2.9802 763 slov
Osvietenstvo 2.9540 8920 slov
Osvietenstvo 2.9723 3256 slov
Osvietenstvo 2.9576 3181 slov
Osvietenstvo 3.0036 975 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.