referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mojmír
Nedeľa, 14. augusta 2022
Literárna moderna a avantgarda do roku 1918
Dátum pridania: 29.11.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: boogiematko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 462
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 6
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 10m 0s
Pomalé čítanie: 15m 0s
 
FRANCÚZSKA LITERATÚRA

JEAN ARTHUR RIMBAUD
- senzualizmus, impresionista
- zbierky Básne; Iluminácie; Pobyt v pekle
- znechutenie z mravov malomesta – Pri hudbe; sociálne motívy – Vystrašené deti
- potulky po prírode – Vzrušenie; mladícke predstavy o živote - Román
- milostné predstavy – V zelenej krčmičke

PAUL VERLAINE
- zakladateľ symbolizmu, narúša syntax: „Nech hudbou znie každý verš!“
- kniha - Prekliati básnici
- prozaické diela – Moja nemocnica; Moje väzenie; Vyznania
- zbierka – Saturnské básne
- jeho dramatický a rušný život dokazuje zbierka Múdrosť

CHARLES BAUDELAIRE
- zbierka Kvety zla – veľká časť kritiky ju odmietala, meštiacke kruhy ju odsúdili pre jej údajnú mravnosť, autor a jeho vydavateľ boli postavení pred súd a dostali peňažnú pokutu, aj napriek tomu Kvety zla ovplyvnili vývin modernej európskej poézie oveľa viac ako ktorákoľvek kniha veršov
- zbierka jedným pólom ústi do danteovského zlého sna, druhým do nádeje a súcitu s pokorenými a trpiacimi
- básnik zobrazil lásku na základe konkrétneho osobného zážitku, nezakrýva jej očarujúcu silu, ale ani sklamanie a pocity bolesti z nej
- vo väčšine básni vyjadruje smútok a sklamania zo svojich lások
- básne preniknuté pesimizmom – Rozhovor; Litánie k Satanovi (zúfalstvo, vzbura a nádej, tiež súcit s trpiacimi
- zbierka Malé básne v próze – ich témou je väčšinou veľkomesto Paríž bez vzájomného ľudského pochopenia

ČESKÁ LITERATÚRA

OTAKAR BŘEZINA
- jeho básnická prvotina Tajemné dálky – zaujímavo pracuje s motívom tragického pocitu zo života

ANTONÍN SOVA – analytická zbierka – Zlomená duša

PETR BEZRUČ
- básnická zbierka – Slezské písne (silný osobný zážitok a nenaplnený hlboký cit
- básne – Červený kvet; Motýľ (pocit životnej osamelosti, citovej zrady, sklamania; Jen jedenkrát (smútok po rodinnom kozube;
- báseň (baladický príbeh - Maryčka Magdonová – sleduje osud siroty Maryčky, básnik ju oslovuje, dáva jej otázky, akoby bol priamym svedkom jej nešťastia, symbolom útlaku sú majitelia baní, lesov, tovární, ktorých štylizoval do postavy Géra, symbolom ľudskej postavy je Maryčka Magdonová
- z Bezručových básní vyznieva láska k ubiedenému ľudu, súcit s ním, nenávisť autora voči jeho utláčateľom
- baladické príbehy – Ostrava (protest ľudu proti útlaku); Ty a ja (výzva do revolúcie
- balada – Kantor Halfar (učiteľ odmieta učiť deti po nemecky, radšej spácha samovraždu
- básnická kniha – Stužkonoska modrá (plná sklamania, smútku, zatrpknutosti básnika zo skutočnosti

Slovenská literárna moderna (1900 – 1918)

- rýchlejší rozvoj priemyslu v Rakúsko – Uhorsku, emancipácia, modernizácia spoločnosti, stupňujú sa hospodárske a sociálne zbedačovanie obyvateľstva a odnárodňovanie, dôsledkom bolo vysťahovalectvo za prácou
- slovenský spoločenský život sa ocitá v hlbokej kríze
- nejednotnosť riadenia národného kolektívu, slabosť národnej buržoázie, obavy o uchovanie národa spomaľovali vývin spoločnosti a jej kultúry
- predstavitelia:

IVAN KRASKO
- básnická zbierka Nox et Solitudo (Noc a samota) – vyjadruje tu svoje základné postoje k svetu: smútok; samotu; opustenosť a pesimizmus
- nie je náhodou, že umiestnil svojho lyrického hrdinu, ktorým je väčšinou samotný básnik, do ovzdušia tmavej noci a smutnej samoty – má to mnoho subjektívnych a objektívnych príčin
- Kraskova poézia vznikla ďaleko od domova, preto sa v nej vynárajú spomienky na rodný kraj a na, pre neho najdrahšiu bytosť - matku
- v mnohých básniach sa zamýšľa nad zmyslom ľudského života (Pretože som prach), opisuje rozličné prírodné javy (Zmráka sa; Topole); spomína na svoju matku (Vesper Dominice – Nedeľný večer: matka preňho predstavuje kladné mravné hodnoty – trpezlivosť, starostlivosť, dobrotu, lásku)
- v mnohých básniach vyjadruje svoje osobné a ľúbostné pocity a zážitky (Už je pozde), v básni Jehovan odhaľuje národný a sociálny útlak, privoláva pomstu na vlastný národ pre jeho pasivitu
- druhá zbierka Verše obsahuje 27 básní, básnik prekonáva svoj pasívny postoj k životu, uvedomuje si nevyhnutnosť dostať sa zo zajatia smútku a prejavuje odhodlanie bojovať proti útlaku
- báseň Otrok – básnik sa predstavuje ako jeden z trpiacich, utláčaných a burcuje k odporu, k pomste za všetky krivdy
- báseň Otcova roľa – básnik tu už vystupuje ako uvedomelý a sebavedomý obranca zotročeného ľudu, vyjadruje svoje primknutie k ľudu, k jeho sociálnym tradíciám
- je akoby výčitkou svedomia básnika, ktorý odišiel z rodnej vlasti
- odsudzuje inteligenciu, ktorá odchádza do zahraničia a necháva ľud osamotený v utrpení
- báseň Baníci – sociálny a národný útlak tu vystupuje v podobe démona, ktorý chce zákerným spôsobom každého vlákať do svojich osídiel, domnieva sa, že svojimi sľubmi a výhodami ľahko dosiahne zradu na národe a na robotníkoch
- básnik sa však proti jeho zvodom stavia kriticky a so vzdorom, čaká na slobodu, na robotníkov – baníkov, ktorí svojím revolučným bojom zvrhnú panstvo a vykorisťovanie
- báseň Solitudo – opisuje osamelosti človeka, bolestný výsledok neúspešného hľadania citovej harmónie
- báseň Život – uvedomuje si krásy života, jeho osobné smútky sa menia na chuť pasovať sa so životom
- próza: Sentimentálne príhody; Udalosti; Listy mŕtvemu

JANKO JESENSKÝ
- zbierka Verše – tvorí ju niekoľko básnických cyklov (Piesne; Verše sentimentálne; Pohľadnice; Bez nadpisu)
- autor vidí v žene rovnocenného partnera mužovi, jemnú a citlivú bytosť
- lásku chápe ako prirodzený ľudský cit a zážitok
- zbierka zachytáva dojmy z veľkomesta, z kaviarní, parkov, prostredia plného šumu a ruchu, kde sa žije navonok bezstarostne a veselo
- pri porovnávaní cudzieho sveta s domácim prostredím oslavuje domov a jeho krásy
- obsahuje i básne s národným motívom, v závere vrcholí jeho záujem o národné veci výzvou na priľnutie k rodnej zemi
- zbierka Zo zajatia – napísal ju v ruskom zajatí, je to lyrický denník z 1. svetovej vojny, zaujal kritický postoj k cárizmu, významné miesto tu majú i verše s ľúbostnou a intímnou tematikou, oslavuje pevný ľúbostný cit, ktorý nemôže oslabiť ani vzdialenosť
- zbierka Verše II. – sú tu básne osobného a spoločenského charakteru, významná je tu dlhšia epická báseň Náš hrdina – zobrazuje ľúbostný vzťah mladého právnika k meštiackej dcére Elene
- celá skladba sa vyznačuje kritikou a výsmechom malomestského životného štýlu a malomeštiactva
- próza – písal realistickú prózu a to najmä humoresky, poviedky, romány, novely, fejtóny
- zbierky poviedok a noviel: Malomestské rozprávky; Novely; Zo starých časov; román Demokrati
 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.