Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Lyrizovaná próza

-pod vplyvom vojny, hosp.krízy je otrasená dôvera ľudí, ľudia prestávajú veriť v ľudský rozum a preto sa snažia vniesť do leter.niečo čo by potešilo dušu čitateľa.
Objavuje sa citovosť-Lyrizácia prózy-pokus o prekonanie krízy v tradičnom opisnom real.cez citovosť.
-je súčasťou pluralitného modelu liter.,vzniká súčastne s klasickým real.
Vznikajú 3vývojové stupne LP:
1) ornamentálna próza-expresívno-ornamentova lyrickosť(využ. básnických prostriedkov s citovou podfarbenosťou a veľkou ozdobnosťou jazyka). Autori dodržujú snový postup(snívajú)-Tadeáš Gašpar,I.Horvát, Gejza Vámoš.
2) lyrickotvarovaná próza-expresívno-senzualistická epika,má dej. (Využ. expresívne vnímanie real.zmyslami).Ján Bodenek,J.Horák, F.Gabaj
3) próza naturizmu-vrchol LP, rozprávkovo mýtický epický postup. Dobroslav Chrobák, F.Švantner, M.Figuli, Ľ.Ondrejov

Znaky LP-Naturizmu:
dedinské prostredie
hl.hrdina je dedinský človek, kt.je spätý s prírodou
príroda vstupuje do deja ako jedna zo zákl.postáv, ovplyvňuje ho nielen podfarbuje
hl.postavy sú zahalené tajomnosťou
viera v mýty a povery
fantázia a rozprávková predstavivosť
chudobný dej, len okolo jedného príbehu
často sa prelína reč rozprávača s rečou postáv
využ.básnických prostiedkov,opisov prírody cez metafory,prirovnania, podobenstvá, eufóniu, personofikácie.

Predvoj predstvujú spisovatelia-J.C.Hronský, M. Urban

Ľ.Ondrejov-Ľ. Mistrík
Tvorba:
Cestopisy pre mládež- Africký zápisník,Horamy Sumatry,Príhody v divočine
Zbojnícka mladosť-trilógia, symbol harmonickej jednoty človeka a prírody.
-hodnoty-priateľstvo, láska, odvaha, krása, telesné a duš.zdravie, sila.
Hl.postava-Jerguš Lapin-túžba letieť ako vták,mať krídla. Oživuje prírodu a veci, zosobňuje ju.
Jerguš Lapin
Na zemi sú aj tvoje hviezdy
Dobroslav Chrobák-tvorba nieje rozsiahla,hrdinovia sú samotáry,kt.sa snažia vrátiť do spoločenstva ľudí aby ich presvedčili o pravdivosti vlast.cesty. Postavy chcú prežiť celý život v prírode, v kt.platia jej zákony.
Tvorba:
Prvá poviedka-Les
Knižný debut- Kamarát Jašek-zb.8noviel,z vitalizmu
Učenlivá marta a starostlivá Mária-mestská tématika
Poviestka-vitalizmus, vrcholná fáza LP
Kamarát Jašek-vitalizmus-zvodca Chrchliak
Návrat Ondreja Baláža-expresionizmus
Ostatný raz,Silveta-social.-psychol.tendencie
Drak sa vracia-
Drak -je typická Lyr.postava zahalená tajupnosťou, našiel ho starý Lepiš ako pohodené dieťa pri ceste. Drak nevedel splynúť so životom dedinčanov,kt.ho vinia zo všetkého zlého čo sa prihodí v dedine. prisudzujú mu čarodejnú moc, kt.je príčinou všetkých živelných pohrôm. Drak provokoval sebestačnosťou a samotárskou povahou.
zvrat nastáva, keď Drak po rokoch príde späť aby dedin.zachránil stádo a tým sa v ich očiach očistil.
Hl.myšlienka-drakove hľadanie cesty k ľuďom a oslava zakl.hodnôt života-láska, priateľstvo, a cit k prírode.

Margita Figuli-vrcholná fáza LP.
Tvorba:
Uzlík tepla-prvotina
Pokušenie-zb.10noviel-uzlýk tepla, Príval, Zem, Halúzka...Výchor...
Tri gaštanové kone-novela
Peter-Tulák-tajuplnosť, sirota,opradený tajomstvom, spätý s prírodou, mal rád zvieratá a hlavne kone.
-dedinské prostredie v okolí Oravy.
-príroda vstupuje do deja-svätojánska noc
-tradície-svätojánska noc
-chudobný dej,len okolo Petra a Magdalény
-rozprávková predstavivosť-magické číslo 3-3kone-1pomsta,2symbol budúcnosti,
3návrat nenávisti a zloby.
Peter miluje Magdalénu,láskou nie vášnivou ale triezvou,lebo len prekonaním vášnivej lásky sa môže dosiahnúť skutočná. dostáva sa pod tlak rozkoše a mravnosti.
Jano Zápotočný-gazda,petrov sok,záporná postava, prevláda u ňho vášnivá láska, za každú cenu sa chce zmocniť M,-jej matka svadbu podpopruje kvôli majetku.
Magdaléna-doplňa 3-uholník lásky, trpko znáša svoj osud od detstva miluje P, J ju znásilní, ponižuje ju, tehotná pracuje,dáva P slub že ked príde na 3 gašt.koňoch a bude mať dom vezme si ho za manžela.
Hl.myšlienka-morálne zásady, kt.posvädcujú život-verná a čistá láska prekoná všetky prekážky a nakoniec zvíťazí.
Babylon-4-zväzkový román,"Hodnoty sveta a medzi nimi aj ľudský život majú takú cenu, akú im ľudia sami svojím zmýšľaním a konaním prisúdia. Dejiny Babylonu hovoria o tom živou rečou."
Mladosť-autobiograf.románová kronika,detstvo v rokoch 1.sv.vojny,pohľad dieťata na svet,rodinu,dedinu,tradície...
Adriadnina niť-kronikársko-dokument.základ,tema detstva,deformujúci vplyv dospelých na mentalitu detí.
Víchor v nás-Orava,budovateľský román,
Balada o J.Jánošíkovi
F.Švantner-vrcholný predstviteľ prózy naturizmu.
Tvorba:
Výpoveď-prvotina,poviedka,motív smrti
Novely-zb noviel,motív smrti-Dve doby,Prvý sneh, Výpoveď.
-hrdinovia sú vydedenci spoloč.,kt.spoloč.nepríjma pretože sú iní.
-využíva-fantstickosť,tajuplnosť,osudovosť.
Horiaci vrch-smrť-nie príčina
Malka-súbor 8noviel, tradičný svet dediny, dej sa podobá rozprávke, balade,povesti.
Malka-novela-tajuplná láska, kt.sa dostáva do kontrastu smrti, keď Malka na celý vzťah doplatí životom. rozprávačom deja je sám Valach,kt.sa po rokoch vracia pre Malku. malka svoje rozhodnutie necháva tajuplnej postve-Šajbanovi-bratovi.

PrvkyLP:
dedinské prostredie
splynutie postavy rozprávača s dejom
vstupovanie prírody,valach sa rozpráva s vetrom,trávou o svojej láske M,
tajuplnosť postáv-Valach ,Šabajn,
tajuplné názvy-jamy
dej je skromný-strohý.
Autor sa zameral na psychické stavy postáv,napr.strach,keď sa bojí o lásku, vášeň, posadnutosť, úzkosť, sklamanie.
Nevesta hôľ-román-vrchodlný umelec.prejav sloven.naturizmu.
-vnútorné drámy a krízy postáv,
-rozprávnkové,mystické a fantastické motívy,
-náladové opisy,
-náznakovosť a nedopovedanosť,
-vnútorný monológ,
-polopriama reč.

Život bez konca-román-R-U,1.sv.vojna, ČSR

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk