Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Humanizmus a renesancia – zmena pohľadu človeka na svet v tomto období.

Humanus = ,,ľudský“
Renesancia = ,,znovuzrodenie“

Spoločenské a umelecké myšlienkové hnutie, ktoré sa zrodilo v Taliansku v 14.-17.storočí. Cieľom hnutia bola obroda človeka v duchu antických ideálov. Odmieta feudálnu a cirkevnú ideológiu a upriamuje sa na pozemský svet. Umelci zobrazovali človeka nového – takého, ktorý hlásal svoje právo na šťastný pozemský život. Odvracal sa od od zvelebovania záhrobného života. Postoj človeka k životu bol racionálny a opieral sa o rozum (racionalizmus). Človek vnímal svet všetkými zmyslami (senzualizmus). Zdôrazňoval sa význam jednotlivca (individualizmus). Humanizmus napodobňoval antické diela vo forme aj obsahu – zobrazovali človeka a prírodu. Bola to ideológia meštianstva. Z humanizmu sa vyvinula renesancia, ktorá sa dostala od napodobňovania antiky k zobrazovaniu pozemského sveta.

Toto obdobie bolo aj obdobím rozvoja techniky, vedy a priemyslu:
·Geografické objavy nových krajín a kontinentov
·Vedecké objavy – heliocentrický názor – Galileo a Koperník – Zem nie je stredom vesmiru, Zem je planéta Slnka. Planéty obiehajú okolo Slnka.
·Technické objavy – kompas, strelné zbrane, kníhtlač (Guttenberg)

Na Slovensku sa spája HaR s dobou Mateja Korvína, ktorý založil Académiu Istropolitanu v roku 1465.

Humanizmus zdôrazňoval vzdelanostnú zložku – odbornú prózu:
·J.Jesenius – 1. verejná pitva v strednej Európe
·V.Nedožiersky – jazykovedec (1.česká gramatika)
·P.Kyrmezer – dramatik, divadelné hry

W.Shakespear – anglický dramatik a jedna z najväčších osobností HaR. Písal tragédie a veselohry.

Tragédia Hamlet – Dej sa odohráva v Dánsku na hrade, pretože táto hra by sa ťažko realizovala v Anglicku pre ostrú spoločenskú kritiku. Princ Hamlet sa veľmi zmenil po smrti svojho otca – dánského kráľa, ktorého na tróne vystriedal jeho brat. Hamlet je presvedčený o neprirodzenej smrti svojho otca. Jeho domnienku potvrdí duch, ktorý sa zjavuje na hrade – Hamlet sa tak dozvie, že otec bol zavraždený vlastným bratom. Tu začína Hamletov boj s vládnou mocou. Ide o nerovný zápas, v ktorom umrie Hamlet a iné postavy. Hamlet verí v spravodlivosť pre všetkých a verí, že proti uzurpátorom moci treba bojovať, že vládnuca moc nie je nedotknuteľná. Hamlet je výrazom nového myslenia doby HaR. Pochybuje v záhrobný život.

Tragédia Rómeo a Júlia – Nešťastné hynutie mladých milencov vďaka vzájomnej nenávisti ich rodov, ktorí im bránia v láske. Zmieria sa až nad zbytočnými obeťami svojich detí.

Tragédia Othello – Víťazí podlosť, intrigy nad čistým ľúbostným citom. Čierny vojvodca Othello kvôli intrigám Jaga v žiarlivosti zavraždí svoju nevinnú manželku Desdemonu. Keď zistí, že sa dal oklamať, spácha samovraždu.

Tragédia Macbeth – Vojvodca Mecbeth, ktorému čarodejnice predpovedajú slávu, zavraždí pomocou lady Mecbeth svojho hosťa – škótského kráľa a zmocní sa trónu. Z dobrého človeka sa stane tyran a vrah. Lady Mecbeth sa pomätie a spácha samovraždu. Synovia zavraždených sa mu pomstia a zabijú ho. Trón dostane pravého následníka.
Tragédia Kráľ Lear – Starý kráľ chce svojim dcéram rozdeliť ríšu na 3 časti. Staršie sa neúprimne líškajú a získajú dedičstvo. Kordélia je úprimná, preto na ňu kráľ zanevrie. Vydá ju za franc.kráľa a žije u dcér.

Vyženú ho. Sestra otrávi sestru. Kordélia prichádza otcovi na pomoc, po vylodení v Anglicku padnú do zajatia a Kordéliu zavraždia. Learovi pukne srdce.

Komédie Veselé panie z Windsoru, Skrotenie zlej ženy, Sen noci svätojánskej, Mnoho kriku pre nič.

Historické hry Henrich VI., Richard III.

Talianská literatúra:
·Dante Alighieri – Božská komédia - má tri časti - Peklo, Očistec, Raj. V prvej časti putuje Danteho duša s básnikom Vergíliom po pekle, v ktorom trpia hriešnici. Očistec v podobe ostrova tvorí prechod k radosti neba. V raji sprevádza danteho jeho milá Beatrice. Dante predstavuje ľudstvo, Vergílius rozum a Beatrice náboženstvo. Prináša satiru na pápežskú a šľachtickú vládu a oslavuje ľudský um.
·Giovanni Boccaccio – Dekameron – 100 noviel s poučením prerozprávaných 10 ľuďmi za 10dní. Vyjadruje úsilie človeka uchopiť svoj osud do vlastných rúk a sám si ho usporiadať.
·Francesco Petrarca – Spevník - Vyjadril v nich lásku k milovanej Laure, melanchóliu, smútok a únavu zo života

Francúzka literatúra:
·Francois Villon – Malý, veľký testament – obrazom autorovej filozofie a jeho životných pocitov

Španielska literatúra:
·Miguel Saavedra – Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha – Hrdinom je stárnuci rytier, ktorý paroduje rytierské cnosti a chce sa podobať rytierom z kníh. Jeho túžby sú komické. Na ceste prekážok ho sprevádza sluha, ktorý je predstaviteľ zdravého sedliackého rozumu. Román je aj kritikou feudálneho života.
·Lope de Vega – Záhradníkov pes, Učiteľ tanca

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk