referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gertrúda
Nedeľa, 19. mája 2024
Realizmus ako literárny smer v európskej lietratúre. Charles Dickens. Lev Nikolajevič Tolstoj. Anton Pavlovič Čechov.
Dátum pridania: 26.05.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: krevetkaaa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 473
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.1
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 15m 10s
Pomalé čítanie: 22m 45s
 
Európu v 19. stor. poznačuje priem. revolúcia, zánik feudálneho zriadenia, rozvoj a upevňovanie kapitalizmu a rast buržoázie. Vplyv majú aj triedne boje proletariátu a s priem. revolúciou spätý rozvoj prírodných vied. Svet bol založený na moci peňazí.
Rozmach prírodovedeckého bádania ovplyvnil aj filozofické myslenie, najmä pozitivizmus. Jeho zakladateľom bol August Comte. Pozitivizmus vyzdvihuje konkrétne ľudské poznanie, nie špekulatívnosť. Za skutočné považuje iba to, čo sa dá zmyslami overiť a skúsenosťou dokázať. Pozitivizmus mal veľký vplyv aj na vývin európskej literatúry. Aj v tvorbe spisovateľov sa sústredilo úsilie na poznanie spoloč. procesov, ľudských vzťahov i charakterov. Autori vykresľujú typické charaktery (napr. lakomec), v typických situáciách (podmienky buržoáznej spoločnosti). Realizmus objavuje postavy zo všetkých spoločenských prostredí, počínajúc podsvetím a končiac najvyššími kruhmi aristokracie a buržoázie. Spisovatelia si všímajú vplyv prostredia na charakter človeka – buď ho kladne sformuje, alebo zdeformuje. Táto literatúra je zrkadlom spoločnosti. V anglickej literatúre sa začína dielom Charlesa Dickensa v 30tych rokoch 19stor. a v ruskej literatúre vyvrcholuje a završuje sa dielom Leva Nikolajevica Tolstého a Antona Pavloviča Čechova.

Vyvrcholením realizmu je kritický realizmus. Obmedzenie krit. realizmu je v jeho neschopnosti nájsť východisko z krízy spoločnosti. Ukazuje na chyby, ale nevie ich odstrániť.
Svetový realizmus:
· Vyspelá kapitalistická spoločnosť
· Morálne problémy
· Román
· Dej – veľkomesto

Slovenský realizmus:
· Nástup kapitalizmu
· Sociálne problémy
· Poviedka, novela
· Dej – dedina, problém zemianstva

Anglický realizmus zastupuje Charles Dickens. Prežil ťažké detstvo a mladosť, preto aj jeho hrdinovia sú z ľudu – najchudobnejší a najbiednejší.
Román Kronika Pickwikovho klubu zobrazuje putovanie pána Pikwicka a jeho priateľov po anglickom vidieku so zámerom lepšie spoznať život. Pikwick je typ dobráka – čudáka, ktorý chce naprávať krivdy, ale pretože je nepraktický rojko, často sa dostáva do komických situácii. Jeho sluha Sam Weller sa riadi zdravým sedliackym rozumom. Pod jeho vplyvom sa mení komická figúrka na charakterovú osobnosť, ktorého vydiera advokátska firma. Radšej sa nechá zavrieť do väzenia pre dlžníkov ako by mal platiť vydieračom. Okrem opisu dobrodružstiev sa tu nájde kritika angl.zákonodárstva a sociálnej nespravodlivosti.
Román Oliver Twist odhaľuje pokrytectvo spoločnosti na osudoch osirelého chlapca, ktorý prežíva veľa trpkosti a ponižovania. Autor vniká do najbiednejších londýnskych vrstiev. Námet príbehu je z vtedajšiej doby. Autor neodsudzuje postavy za ich prehrešky, pripisuje ich na vrub spoločnosti. Nesympatizuje ani s jednou stranou, sám seba nazýva iba pozorovateľom. Realistické prvky možno badať v opisoch miest, či v charaktere postáv.

Dej:
Hlavný hrdina Oliver Twist sa narodí v obecnom chudobinci. Jeho matka hneď po pôrode umiera. Oliver vyrastá s ostatnými sirotami v sirotinci, kde je s nimi zlé zaobchádzane. Odtiaľ sa dostáva do rodiny hrobára, kde pracuje ako učeň. Avšak ani tam sním nieje zaobchádzane oveľa lepšie ako v sirotinci. Napokon odtiaľ utečie do Londýna. Po ceste sa stretáva s Fiškusom, ktorý mu sľúbi strechu nad hlavou v Londýne. Oliver však končí v brlohu zlodejskej bandy, ktorej vodcom je žid Fagin. Ten ho núti kradnúť. Pri nepodarenej akcií Olivera chytia. Ujme sa ho starý pán, ktorému sa zdôverí so svojím smutným osudom. Faginová banda ho však z nového a láskavého domova unesie zo strachu, že by ich mohol prezradiť. Opäť ho nútia kradnúť.
Pri vlámačke do domu starej vdovy Olivera postrelia a chytia. Stará pani Mayelieová a jej neter Rose uveria Oliverovmu príbehu a zachránia ho pred väzením. Ten v ich opatere začal žiť šťastný život. Nancy tajne vypočuje rozhovor medzi Faginom a Monksom, z ktorého sa dozvie o pravom pôvode Olivera. Toto tajomstvo zverí Rose a jej priateľom, začo ju Sikes zabije.
Vysvitá, že Oliver je synom najlepšieho priateľa pána Brownlowyho a jeho lásky Agnes, ktorú si nikdy nevzal, pretože zomrel a tiež bratom Monksa, ktorý sa spolčil s Faginom aby ho odstránil a zabral jeho dedičstvo. A že Rose je malá sestra Oliverovej mamy, ktorej sa ako dieťa ujala pani Mayelieová.
Rose sa v závere vydá za Harryho Mayiela, Sikes a Fagin za svoje činy zaplatia smrťou. Monks sa odsťahuje do Ameriky. Oliver získa svoje dedičstvo a začne žiť spokojný život u pána Brownlowa.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.