Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Hviezfoslav, Kukučín, Štúr

Hviezdoslav ( Pavol Orságh)
- nar. Vyšný Kubín,, stredoškolské- Miškovci a Kežmarku,
- absolvoval právnickú akadémiu v Prešove,
- pracoval ako advokádsky pomocník v Dolnom Kubíne, Martine , Senici, podsudca V Dolnom Kubíne,
- presťahoval sa do Námestova kde ako advokát 20 rokov,
- opäť sa vrátil do Dolného Kubína, zanechal advokátsku prax a venoval sa lit.tvorbe.
- Zvolili ho za člena Českej akadémie vied a umení v Prahe,
- stal sa členom prvého revolučného národného zhromaždenia,
- zomrel v Dolnom Kubíne kde je aj pochovaný...

Lyrika
- Krb a vatra- autor prechádza od osobných a rodinných motívov k národným a svetovým , všeľudským problémom.
- Letorosty- 3 časti
- Sonety- 21 zneliek.
- Žalmy a hymny- chcel umocniť naliehavosť svojich aktuálnych predstáv no rovnako aj potvrdiť bezvýslednosť vlastného úsilia poznať tajomné cesty osudu.
- Prechádzky jarom- protiklad starnúceho básnika a mladej prírody.
- Prechádzky letom- problematika ustupuje do úzadia a básnik vidí predovšetkým duch ako organickú súčasť toho, čo je , čo trvá ako hodnota stála.
- Stesky
- Dozvuky- v závere sa pokúša naznačiť budúci obraz sveta , ktorý je zásadne protichodný prítomnému svetu,
- Krvavé sonety- rozhorčenie nad vojnou, popritom verše napĺňa aj básnikova osobná bolesť, až zúfalstvo nad vedomím, koľko zla, biedy a ťažkostí prináša ľuďom vojna,, 32- zneliek.

Epika
- Hájnikova žena- tragický konflikt, pokusy Artuša vilániho zviesť Hanku Čajkovú, ženu hájnika Miška. Tá ho v sebaobrane zabije, zošalie z toho. Miško vezme vinu na seba, ale po jej výpovedi ho súd oslobodí. Pometenie pominie keď sa narodí dieťa...
- Ežo vlkolinský- spor zemianskej matky Estery so synom Ežom, ktorý si chce vziať za whife sedliacke dievča Žofku Bockovú. Matka ho síce vydedí no prichýli ho strýk Eliáš,, Záver skladby smeruje k zmiereniu matky so synom zásluhou vnúčaťa Benka v scéne ktorá patrí k najdojímavejším v slovenskej literatúre.
- Gábor Vlkolinský- osou je postupný hospodársky i morálny úpadok poprednej zemianskej rodiny Šimona Vlkolinského. Gáborovi rodičia prepadli alkoholu,, odmieta ho aj dievča ktoré mu sľúbili,, Ežo poradí aby sa priženil k Blažkovcom, teda do sedliackej rodiny..
- Bútora a čútora- chmáry susedských sporov medzi rodičmi rozoženie láska detí.
- Ráchel
- Anča , Zuzka Hraškovie(tragický osud siroty) – dostáva do popredia sociálny konflikt
- Herodes a Herodias(dráma)- dramatický konflikt,, osudy herodesa Antipa a herodiady,, Herodesovej druhej ženy,,,, Herodesovi ide iba o to aby si upevnil a rozšíril moc...

Kukučín(Matej Bencúr)
- nar. v Jasenovej na Orave v roľníckej rodine,
- gymn.v Revúcej,
- štud.na maďarskom učiteľskom ústave v Kláštore pod Znievom po abs.sa vrátil do rodiska ako učiteľ,
- očakávalo sa pomaďarčovanie slovenských detí- odmietol učiť,
- Praha- lekárska fakulta,, tu sa zapojil do spolku detvan- spolok slovenských študentov študujúcich v Prahe,
- odišiel zo slovenska do Juhoslávie na ostrov barč,
- oženil sa tam a precestoval takmer celý svet s ňou.

- Do školy,
- Mladé letá,
- Veľkou lyžicou- štud.časy
- Dedinský jarmok,
- Rysavá jalovica, (Adam Krt- večná túžba po poháriku je zdrojom mnohých humorných scén, istou slabinou,, harmonický záver),
- Neprebudený, (jedna z nejtragickejších próz v slov.lit.,, Zuzka Bežanovie sľúbi žartom Ondrášovi Machuľovi, dedinskému pastierovi kôz, že sa zaňho vydá. Záver je o tragickej smrti Ondráša keď chcel vyviesť Bežankine husi z horiacej maštale počas zuzkinej svadby),, Keď báčik z chochoľova umrie,( snaží sa vykresliť typ upadajúceho zemianstva. Aduš Domanický a Ondrej tráva ako typ vzmáhajúceho sa človeka., zobrazuje špekulanstvo ľudí, keď chcú zbohatnúť),,-- dedinská tém.
- Dom v stráni - z Juhoslávie ( vyvrcholením Kukučínovej tvorby,, zobrazuje všetko čo je medzi láskou a smrťou,,, život, problémy, osudy jednotlivcov, rodín. Dej sa odohráva v juhoslávii – život dvoch rôznych spoločenských vrstiev. Todina sedliaka Mate beraca a Anzoly ststkárky....
- Mať volá - z Ameriky
Bacuchovie dvor(div.hra)
- Lukáš Blahosej Krasoň - histor.román

Ľ.Štúr
- nar. v Zay Uhrovci, v rodine ,
- základné vzdelanie získal od otca aj latinčinu,
- lýceum in BA, kde sa prihlásil do Spoločnosti reči a literatúry československej,
- po odchode brata z lýcea odchádza aj on na miesto pisára na panstvo grófa Zaya v rodnom Uhrovci,
- po čase sa opäť vracia do BA, stáva sa zapisovateľom neskôr miestopredsedom Spoločnosti
- 24. apríla 1836 sa uskutočnil pamätný výlet na Devín, kde chcel Štúr obnoviť pamiatku našej samostatnosti,
- všetci zúčastnení si vybrali slovanské mená pr. Štúr- prijal meno Velislav,
- Manifest slovenčiny- Nárečia slovenskuo alebo potreba pisanja v tomto nárečí- je bojom proti tým čo presadzujú maďarčinu...

K dohode o uzákonení spisovnej slovenčiny došlo medzi Štúrom Hurbanom a Hodžom na fare v hlbokom v r. 1843. J. Hollý ich rozhodnutie schválil.. Za základ spis.sl. si vybrali stredoslovenské nárečie , ktoré sa im videlo najčistejšie slovenské jadro...
Začal vydávať prvé slovenské noviny- Slovenské národňie novini, s literárnou prílohou- Orol Tatranský... V r. 1848 sa na podnet Štúra schádzajú zas v L.Mikuláši a sformujú žiadosť– Žiadosť národa slovenského- žiadali uplatnenie slovenčiny v úradoch, školách v rámci Uhorska. Uhorská vláda neakceptovala požiadavky a vydala na nich zatykač, utiekli do čiech,,, Štúr objasnil myšlienky Žiadosti i na slovenskom zjazde v Prahe, kde našiel pochopenie. Vo viedni sa utvára Slovenská národná rada na čele so Štúrom Hurbanom a Hodžom , ktorá organizovala povstanie proti uhorskej vláde.
Štúr bol poslancom za mesto Zvolen a známe je jeho reč na Uhorskom sneme.
Bas.zb.- Dúmky večerní, Spevy a piesne...


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk