referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dorota
Pondelok, 6. februára 2023
Klasicizmus na Slovensku
Dátum pridania: 31.05.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: peppka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 115
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 4.3
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 7m 10s
Pomalé čítanie: 10m 45s
 

- vznikol vo Francúzsku
- na Slovensku 1780 – 1820
- klasicizmus vyzdvihuje ideál pravdy, dobra a krásy; námety autori čerpajú z obdobia humanizmu, renesancie a antiky
- žánre: óda (chválospev), elégia (žalospev), tragédia, národný epos, bájky, komédie, dráma, zábavná próza a aj poézia
- vyzdvihovanie dobra a pravdy, naopak kritika materializmu, resp. lakomstva
- v slovenskej literatúre sa ešte stále nepoužíval slovenský jazyk, ale len slovakizovaná a biblická čeština (úradne dokonca latinčina, nemčina a maďarčina)
- cieľmi v tomto období pre Slovákov boli:
1. prebudenie národného procesu a vytvorenie spisovného slovenského jazyka
- výsledok – kodifikácia 1. slovenského jazyka (1787 – Anton Bernolák)
2. zjednotenie katolíkov a evanjelikov a vytvorenie národnej literatúry v novom jazyku
- výsledok – vytvorenie spolku – rečí a literatúry slovenskej, kde sa spojili katolíci aj evanjelici
3. vytvorenie nového jazyka prijateľného pre katolíkov aj evanjelikov
- výsledok – 1843 kodifikoval Ľudovít Štúr nový spisovný jazyk
4. aby ostatné európske národy uznali Slovensko
- po neúspešnej revolúcii v roku 1848 boli Štúr a jeho prívrženci buď uväznený alebo daný pod policajný dozor
- snaha o pozdvihnutie slovenského ľudu – osvetová činnosť (vydávanie kníh a časopisov)
- Anton Bernolák, Juraj Fándly, Ján Kollár, Ján Hollý, Ján Chalupka

Anton Bernolák
- vyštudoval teológiu
- jeho spisovná slovenčina sa neujala, lebo nebola vhodná ako spisovná reč – používali ju len katolíci
- Slovenská gramatika (Gramatica slavica)
- prvá učebnica slovenčiny (normotvorná)
- Etimológia slovenských slov
- všímal si pôvod slov
- Slowar slovensko-česko-latinsko-nemecko-uherskí
- prvý slovenský slovník, pracoval na ňom 20 rokov, vyšiel v 6 jazykoch, prvýkrát ho vytlačili v Budíne, 12 rokov po jeho smrti
- Jazykovedno-kritická rozprava o slovanských písmenách

Juraj Fándly
- vyštudoval teológiu
- kontroverzný, vyvolával spory, kritizoval spoločnosť
- kritizoval mníchov, lebo zneužívali poddaný ľud, kritizoval žobravých mníchov, lebo pýtali jedlo od chudákov
- Dúverni zmluva medzi mníchom a ďáblom
- kritika cirkvi – za zrušenie reholí; bolo vydané v bernolákovštine, forma dialógu
- Pilný domajší a poľný hospodár, Zelinkár, Slovenský včelár, Ovčiar, O úhoroch aj včelách rozprávanie
- chce pozdvihnúť úroveň roľníckeho života – príklady a rady ako zvýšiť úrodu

Ján Kollár
- študoval cudzie jazyky, neskôr dejiny slovanských národov
- pracoval ako učiteľ, ako kňaz v Pešti
- so životnou láskou, Friederikou Schmidtovou, sa kvôli jej matke nemohli vziať, lebo bol chudobný, ale nakoniec sa aj tak vzali a spolu odišli do Viedne, kde aj zomrel – pochovaný v Prahe
- Básne Jána Kollára
- národný charakter, ospevuje slovanskú vlasť – vlastenec
- Národnie spievanky
- zberateľ ľudovej poézie a piesní
- O literární vzájemnosti mezi kmeny a nářečími slázkymi
- snaha o upevnenie vzťahu medzi slovanskými národmi

 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Klasicizmus na Slovensku SOŠ 2.9511 1974 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.