referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Rudolf
Streda, 17. apríla 2024
Slovenská literárna moderna
Dátum pridania: 31.05.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: peppka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 126
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 4.3
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 7m 10s
Pomalé čítanie: 10m 45s
 

- rozvíjala sa na prelome 19. a 20. storočia
- kríza buržoázneho spoločenského zriadenia, ktorá má dopad na ľud; neistota vedie k tomu, že človek sústreďuje pozornosť na seba; umelci nezobrazujú objektívnu, ale subjektívnu skutočnosť, prechádzajú od rozumu k citu
- ľudia strácajú ideály, lebo sa blíži vojna; umenie sa vytráca, nastupuje veda
- literárna moderna prináša do umenia človeka samotára
- patrí sem: symbolizmus, dekadencia a impresionizmus – navzájom sa dopĺňali
- symbolizmus – vznikol vo Francúzsku koncom 19. storočia; základným stavebným materiálom je symbol, ktorý predstavuje myšlienku a je subjektívnym vyjadrením autora; veľkú úlohu v tvorbe autorov zohrával ich vnútorný svet
- dekadencia (úpadok) – je akýmsi predvojom symbolizmu; bol to výrazne individualistický, úpadkový, umelecký smer na konci 19. storočia
- impresionizmus (nálada, dojem) – vznikol vo výtvarnom umení; nepopiera objektívnu skutočnosť, ale tvrdí, že rôzni autori môžu vidieť objektívnu skutočnosť odlišne; zdôrazňovala sa forma diela na úkor obsahu; v literatúre sa nerozvinul ako čistý smer, ale ako tendencia
- parnasizmus – literárna škola, ktorá pôsobila vo francúzskej poézii paralelne so symbolizmom; autori tejto školy odmietali spätosť umenia so spoločenskou realitou, odmietali skutočnosť a jej problémy; podľa nich je zmyslom poézie dokonalá krása a umenie je samo o sebe cieľom
- symbolizmus a impresionizmus strácajú postupne v 10. – 20. rokoch 20. storočia svoj vplyv; symbolizmus si našiel uplatnenie skôr vo výtvarnom umení a impresionizmus zas v hudbe; umelci hľadajú nové spôsoby vyjadrenia a prechádzajú od pasivity k aktivite; sú tu prítomné revolučné myšlienky – jednotlivé prúdy si vytvárajú svoje programy a manifesty
- avantgardu delíme na dva prúdy: kubizmus – futurizmus – abstrakcionizmus a expresionizmus – dadaizmus – surrealizmus
- kubizmus – prejavuje sa najmä v maliarstve a sochárstve a zobrazuje objektívnu realitu v pravidelných geometrických tvaroch
- futurizmus – zrodil sa v Taliansku a je to vlastne oslava techniky a civilizácie, kult sily, pohyb, dynamika, čin, odmietanie noriem, ruch a tempo rodiaceho sa priemyselného sveta; literárny futurizmus používa odborné výrazy a nepoužíva interpunkciu

- abstrakcionizmus – kladie dôraz na neskutočné, iracionálne a zrieka sa objektívneho zobrazovania sveta
- expresionizmus – vznikol v Nemecku; charakteristická je citovosť, subjektívnosť a ľudskosť; odsudzuje vojnu, zdôrazňuje osobný postoj a vzťah človeka ku skutočnosti
- dadaizmus – vznikol vo Švajčiarsku; odmieta staré tradície a znamená návrat k detskému svetu, jeho bezstarostnosti, hravosti a čistote, ako protikladu k 1. svetovej vojne; iniciátorom dadaizmu bol Francúz Tristan Tzara; uprostred jeho básnickej tvorby stojí človek so všetkými problémami modernej civilizácie a s pocitmi večného strachu o svoju existenciu
- surrealizmus – nadviazal na dadaizmus; surrealisti sa snažili slovom zachytiť citové pohnútky, vzruchy a zážitky, ktoré im diktovalo podvedomie; dôležitými znakmi ich tvorby boli sen, podvedomie, fantázia a psychický automatizmus (automatické písanie, voľné radenie myšlienok); jeho hlavným predstaviteľom bol Andre Breton
- slovenská literárna moderna – nastupuje začiatkom 20. storočia; reaguje na buržoázne spoločenské vzťahy a nadväzuje na svetovú modernu a literárne tradície, ale hľadá aj nové umelecké postupy; autori vyjadrovali svoje dojmy, zážitky, opisovali lyrického hrdinu a sociálne problémy; bojovali za spoločný cieľ – národnú slobodu, a tak vznikol Zborník slovenskej mládeže, v ktorom sa predstavuje mladá generácia autorov s ich národnými myšlienkami (hl. Ivan Krasko)
- objavujú sa tzv. básne v próze alebo lyrická próza, ktorá zobrazuje reflexívne a dojmové zobrazovanie skutočnosti; básnici používajú voľný verš
-vydávali sa časopisy – Prúdy, Verlain, Rusi, Maďari
- Ivan Krasko, Janko Jesenký

 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Slovenská literárna moderna SOŠ 2.9362 2414 slov
Slovenská literárna moderna 2.9625 781 slov
Slovenská literárna moderna SOŠ 2.9723 2261 slov
Slovenská literárna moderna SOŠ 2.9663 209 slov
Slovenská literárna moderna GYM 2.9563 2403 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.