Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Romantizmus

Generácia autorov patriacich medzi štúrovských básnikov a prozaikov tvorila literárnou metódou, ktorú nazývame romantizmus. Romantizmus je literárny smer, ktorý v umeleckej tvorbe presadzuje slobodnú tvorivosť. Proti antickým vzorom kladie do popredia ľudovú tvorbu a uplatňuje sa v ňom subjektívna stránka umelcovho vzťahu ku skutočnosti. Romantiznus teda uprednostňuje cit pred rozumom. Romantický hrdina je individualista, ktorý vzdoruje osudu a pomáha ľudstvu. V slovenskej literatúre je romantizmus pevne spätý s národným obrodením. Nad osobnými citmi víťazí láska k vlasti, k národu. Hlavným literárnym druhom sa v tvorbe slovenských romantikov stala lyrická poézia, vznikajú ponášky na ľudovú pieseň a balady. V próze sa uprednostňovala historická povesť, ktorá patrí pôvodne k žánrom ľudovej slovesnosti.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk