referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tadeáš
Utorok, 25. júna 2024
Klasicizmus v slovenskej literatúre
Dátum pridania: 20.07.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ewelyn
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 642
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.3
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 10m 30s
Pomalé čítanie: 15m 45s
 
Classicus - dokonalý, vzorový, vynikajúci, dlhotrvajúci (v každej dobe má svoju hodnotu a má čo povedať)
Klasicizmus ako umelecký smer vznikol vo Francúzsku za vlády Ľudovíta XVI., prezývaného "kráľ slnko" - prezývali ho kvôli tomu, že sa vždy veľmi parádil a používal veľa zlata (farba slnka)

Znaky klasicizmu:
napodobňovanie prírody - Slnko a celá príroda sú dokonalé
návrat k antike
racionalizmus (Descardes: "Myslím teda som")
ideál krásy, lásky a dobra

V literatúre sa literárne žánre delili:
- vysoké: tragédia, epos, hymna, elégia
- nízke: komédie, všetky druhy próz

K L A S I C I Z M U S  V  S L O V E N S K E J  L I T E R A T Ú R E
Idea slovanstva, všeslovanskej vzájomnosti sa stáva aktívnym myšlienkovým prúdom slovenského národného obrodenia - posilňovanie vedeckého záujmu o slovanstvo, štúdium slovanských jazykov . . . V tomto období sa zakladali spolky a vydávali sa PREŠPORSKÉ NOVINY.

Slovenské národné obrodenie:
1. fáza: 1780 - 1820
Nastupuje Jozef II., ktorý pokračuje v reformách: zrušenie poddanstva, vydal tolerančný patent
Anton Bernolák - v roku 1787 uzákonil slovenský jazyk na základe západoslovenského nárečia (nemal dvojhlásky, fonetický pravopis, len i)
Jeho diela: Slovenská gramatika, Jazykovedno-kritická rozprava o slovenských písmenách, Etymológia slovanských slov, Slovanko-česko-latinsko-nemecko-uhorský slovák
Jozef Ignác Bajza - sa ako prvý pokúsil uzákoniť slovenský spisovný jazyk; dielo AntiFándly, René mľádenca príhody a skúsenosťi - René na svojich cestách veľa videl, čo ho obohatilo. Toto dielo obsahuje príbehy zo skutočného života.
Juraj Fándly - ľudovýchovné diela - Pilní domajší a poľní hospodár; O úhoroch a čelách rozmlúvané; Zelinkár; Ovčiar; náboženské diela - Dúverná zmlúva mezi mňíchom a ďáblom

2. fáza: 1820 - 1835
Ján Hollý
Ján Kollár

3. fáza: 1835 - 1843
Ľudovít Štúr

4. fáza: 1843 - 1848
Obdobie romantizmu (štúrovcov)
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.