Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Staroveká literatúra

Obdobie - 3. tisícročie p. n. l. - 5. storočie n. l.
Rozdelenie starovekej literatúry:
a) orientálna
- sumerská
- akkadská
- staroegyptská
- hebrejská

b) antická
- grécka
- rímska

Orientálna literatúra
a) S U M E R S K Á L I T E R A T Ú R A
- Sumer bola ríše v Mezopotámií
- sumerovia zdokonalili klinové písmo - kliny vyrývané do hlinených tabúl, ktoré ako prvé rozlúštil český vedec Bedřich Hrozný.

Za najstaršiu pamiatku sumerskej literatúry sa považuje Epos o Gilgamešovi - avšak nejde o celé dielo, pretože niektoré časti tabuľky sa rozbili. Gilgameš skutočne existoval a žil v meste Uruk, v ktorom bol panovníkom. Jeho pôvod je vymyslený (z 1/3 človek inak bol bohom). Gilgameša označovali za krutovládcu, poddaní ho nemali radi, a preto sa obrátili na bohov, aby im pomohli. Bohovia poslali do tohto mesta polodivého človeka ENKIDUa, ktorý bol veľmi silný a mal poraziť Gilgameša, ale to sa mu nikdy nepodarilo a nakoniec sa z nich stali dobrí priatelia. Rozhodli sa, že spolu porazia obra CHUVAVa a jeho smrť by bola v prospech všetkých ľudí. Obra naozaj zabili. Bohyňa Ištar sa zaľúbila no Gilgameša, no on ju odmieta a bohyňa sa mu kruto pomstí. Enkidu Gilgameša ochráni pred istou smrťou, pred býkom, ktorého na neho poslala bohyňa Ištar. Gilgameš chce Enkiduovi vrátiť život (myšlienka nesmrteľnosti). Ide hľadať liek na nesmrteľnosť na púšť, ide za mužom Utanapištinom. Sľúbi mu ten liek, ale Gilgameš sa musí na 6 dní a 7 nocí vzdať spánku. No, na 7 noc zaspal. Utanapištin mu dá druhú šancu, pretože ho prehovorí jeho manželka. Gilgameš sa teraz musel ponoriť na dno mora a získať rastlinu, ktorá človeku vráti v starobe nesmrteľnosť, podarilo sa mu. Ale na ceste domov mu ju ukradol podzemný had. Hoci Gilgameš nemal nesmrteľnosť, stal sa nesmrteľnými svojími činmi.

b) H E B R E J S K Á L I T E R A T Ú R A
je najmladšou orientálnou literatúrou a najznámejšou pamiatkou je Biblia, ktorá je pre mnohých ľudí božím slovom. Biblia sa skladá z Nového a Starého zákona.
Starý zákon má viacero častí a je určený židom. Skladá sa z - Knihy historické (najznámejšie sú 5 kníh Mojžišových = Pentatuch - Genezis, Exodus), Knihy poučné a básnické (Kniha Jóblova).
Starý zákon hovorí o židoch, ktorí najskôr žili v Egypte, ale tam boli utláčaní - židovských chlapcov topili v Níle. Jedného chlapca sa však podarí zachrániť a pustia ho dolu riekou. Našla ho farárova dcéra a dala mu meno Mojžiš. Stal sa pastierom a raz mu horiaci konár povedal, že on má pomôcť ľudu a vyviesť ho z egyptského otroctvo, ale egyptský faraón nechcel pustiť židov z Egypta, tak Boh na Egypt zoslal 9 egyptských rán (kobylky, povodne, ľadovec, ktorý pobil úrodu, smrť všetkého dobytka). Ale faraón aj tak neupustil, a Boh zoslal najhoršiu ranu, že každého prvorodeného syna zabije. Hebrejcov rozlíšil tak, že nad dverami mali namaľovaný kríž krvou baránka. Až keď prišiel aj faraón o syna, pustil hebrejcov, čiže izraelitov. Faraón vydal za nimi vojsko, no oni, na čelo s Mojžišom, prechádzali cez more, ktoré sa im rozostúpilo. Potom putovali cez púšť, kde im Boh dal potraviny a vodu. Mojžiš vyšiel na vrch Sinajsk, kde sa 40 dní pôstil. Tu sa mu zjavil Boh a dal mu 2 hlinené tabule, na ktorých bolo 10 Božích prikázaní. Zatiaľ si hebrejci vyrobili zlaté tela, ktorému sa klaňali. Mojžiš sa za to na nich nahneval a rozbil im ho, ako aj 10 prikázaní. Boh mu daroval nové prikázania. Dostali sa do Jericha, kde žili ľudia, ktorých nakoniec porazili - Jerichovo mesto bolo opevnené a zrútilo a zvukom trúby.

Úryvok zo starého zákona:
Jozef (syn Jakoba a Rákel) mal 11 bratov. Bratia ho nenávideli a predali ho do Egypta. V Egypte sa stal otrokom a nejaká žena ho obvinila a on išiel do väzenia. Vo väzení vykladal syn svojich spoluväzňov a sen išiel vyložiť aj faraónovi, ktorému sa snívalo o 7 tučných kráv a 7 plných klasov, čo znamená 7 rokov hojnosti. A 7 rokov chudých kráv a 7 prázdnych klasov znamená 7 rokov biedy. Počas rokov hojnosti si ukladali potraviny, aby prežili tých 7 rokov biedy. Faraón Jozefa povýšil. Aj jeho bratia si prišli po potraviny, Jozef bol dobrým a dovolil im tu ostať aj s rodičmi, a tak sa dostali izraeliti do Egypta.

Nový zákon je o živote Ježiša Krista, ktorý kázal, učil, uzdravoval a kriesil z mŕtvych. Po ukrižovaní po 3 dňoch vstal z mŕtvych.
Nový zákon sa delí:
- historické knihy - 4 evanielijá - Marek, Matúš, Lukáš, Ján
- poučné knihy - listy rôznych učeníkov Ježiša Krista
- prorocké - Zjavenie Sv. Jána - apokalypsa (koniec sveta)
c) I N D I C K Á L I T E R A T Ú R A
- indické eposy:
Mahábharáha
Rámájámá

Antická literatúra
a) G R É C K A L I T E R A T Ú R A
Epika sa člení na:
krátku (bájky)
veľkú (epos od Homéra Ilias a Odysea napísaná hexametrom - 6 stopovým veršom)
Ilias (autor Homér)
10 ročná vojna medzi Trójou a Spartou. V tomto diele sa dozvieme o posledných 51 dňoch tejto vojny. Vojnu vyvolal Paris, syn trójskeho kráľa Priamosa, kvôli žene. Spartský kráľ mal ženu Helenu, ktorú Paris uniesol. Spartský kráľ obliehal Tróju neuveriteľných 10 rokov. Bojovoli v tejto vojne významný bojovníci, ako napríklad: Achiles (Achilova päta), Pantroklos. Do deja zasahujú aj bohovia - Zeus.

Odysea (autor Homér)
Sledujeme posledný rok vojny. Odyseus zohráva dôležitú úlohu, pretože on navrhne postaviť drevené dutého koňa pre Trójanov, ktorým povedali, že im ho posiela Boh. Keď bol kôň na trójskom dvore, Sparťania, ktorí v ňom boli ukrytý vyšli a porazili Tróju. Odyseus sa vracia k svojej žene Penelope (symbol vernosti). Ostatným nápadnikom vždy hovorila, že si ich zoberie, keď upletie úplet, ktorý vždy cez noc vypárala. Odyseus musel na ceste domov však prekonať veľa nástrah - spev Sirén, Girkén, Kiklop.
So svojou družinou sa ocitol v jaskyni Kiklopa, ktorému daroval víno, ktoré mu udrelo do hlavy. Kiklopovi povedal, že sa volá Nikto. Vypichnú mu oko a volá na pomoc ostatných kiklopov a povedal im, že ho napadol Nikto. Ostatní obri sa len otočia a povedia si, že keď je v jaskyni sám, tak na neho museli bohovia zoslať nejakú chorobu. Tak Odyseus oklamal obrov a šťastne sa vrátil domov.
Čarodejnica Chirkén ho začarovala, aby zabudol na Penelopu a on žil s touto čarodejnicou na ostrove. Až keď čary vypršali, vrátil sa k svojej milovanej. Penelope sa musí vydať, a preto organizuje súťaž, na ktorej musia jej nápadníci šípom prestreliť 7 sekier, vedela, že je to nesplniteľné, že to vie len jej Odyseus. Odyseus akurát prišiel, keď sa konala súťaž a vyhral ju.

Daidalos a Ikaros
Daidalos bol Ikarovým synom. Daidalos bol úspešným sochárom, ktorý nenávidel svojho učňa, pretože bol lepší ako sám majster. A preto sa Daidalos rozhodol, že ho zhodí zo skaly. Určite by sa bol tým pádom zabil, ale zachránili ho bohovia premenou na vtáka. Daidalos so synom odišiel na Krétu, ktorú ničil Minotaurus, a na ktorého mal Daidalos vymyslieť pascu. Zostrojili mu labyrint. No otca so synom obvinili z únosu kráľovej dcéry a museli ísť do väzenia. Daidalos sa chce vrátiť do Atén, a preto vymyslí krídla pre seba aj syna. Daidalos letel prvý a Ikaros za ním, no nemohli letieť vysoko, lebo vosk by slnko roztopilo a ani nízko, pretože pierka by navlhli od mora. Ikaros však neposkúchol, slnko mu roztopilo vosk a padol do mora. Daidalos ho už nenašiel. Ostrov a more je pomenované po Ikarovi.

Herakles
Herakles bol synom Zeusa a snažil sa pomáhať ľuďom. Jeho nevlastná matka Héra ho nemala rada a snažila sa mu čo najviac znepriemniť život. Raz pásol stádo a stretol Rozkoš, ktorá mu sľubovala, že nebude poznať starosti a bude sa len zabávať a Práca mu povedala, že nech robí dobré skutky a pomáha ľuďom, a vďaka tomu sa stane nesmrteľným. Herakles sa priklonil k Práci. V Tébach vládol krutý kráľ, ktorý terorizoval obyčajných ľudí. Herakles musí tomuto kráľovi slúžiť. Kráľ Euristrus mu dal 3 úlohy, ktoré Herakles poľahky splnil. Kráľ bol nahnevaný a dal mu ešte jednu úlohu - Herakles musí ukradnúť od Amazoniek zlatý opasok. V súboji zabil kráľovnú Amazoniek. Cestou do Téb zabil aj kiklopa, ktorý mu bránil v prechode domov. V Tébach sa oženil so svojou milovanou Deaneirou, avšak Héra sa mu chcela stále pomstiť, pretože Zeus vyhlásil, že raz bude jeho syn vládnuť všetkým. Deaneire povedala, že jej bol neverný. Deaneira to už nevedela zvládnúť, tie konšpirácie Héri a spáchala samovraždu. Herakles sa dal upáliť a dostal sa na Olymp.
Herakles = sila

Ezop
Zajac a korytnačka
Zajac sa posmieval korytnačke, že je pomalá. Ale nakoniec ho porazila v pretekoch.
POUČENIE: Pomaly ďalej zájdeš.

Rybár a sleď
Rybár na mori chytil malú rybku, ktorá mu povedala, že aby ju teraz pustil a chytil, až keď vyrastie. A rybár ju naozaj pustil.
POUČENIE: Lepšia malá ryba v hrsti ako väčšia v mori.

Merkúr a drevorubač
Drevorubač pracoval poctivo a raz mu pri práci spadla sekera do vody. Merkúr mu sľúbil, že mu ju vyberie vody. Najskôr mu vybral sekeru, ale zlatú, ale tú odmietol, pretože nebola jeho. To isté sa zopakovalo so striebornou sekerou. Zobral si len tú svoju, obyčajnú sekeru. Za jeho charakter mu dal Merkúr aj tú zlatú a striebornú sekeru.
POUČENIE: Byť čestný sa vypláca.
a) G R É C K A L Y R I K A
Autor v nich vyjadruje svoje pocity, city, nálady a hrdina sa stotožňuje s autorom.

LYRIKA odvodené od lýry (hudobný nástroj) - básne boli zhudobnené.

Grécka lyrika:
- Alkaios
- Anakreon (jeho poézia bola plná lásky, radosti, žien, vína a týmito témami ovplyvnil aj básnikov iných dôb)
- Sapfo (z jej tvorby sa zachovali len útržky; zobrazovala tému lásky s erotickým motívom, preto jej diela boli ničené. Založila aj Dom múz, kde sa dievčatá učili spievať a tancovať. Najznámejšie dielo Óda na Afroditu - Afrodita sa prosbu Sapfo zostúpi na zem a zariadi, že Sapgo bude mať rád jej milenec aj proti svojej vôli.).

b) G R É C K A D R Á M A
Žánre používané v dráme - muzikál, veselohra, komédia, činohra, tragédia.
Gréci sa venovali najmä tragédiám, ale aj komédiám.
Grécke divadlá sa nazývali angiteátre, kde bola vynikajúca akustika, ale v hrách vystupovali len muži, ktorí hrali v maskách. Na javisku bol aj chór, ktorý stál v úzadí a spieval alebo rozprával; komentoval situáciu na javisku. A na predstavenia sa mohol chodiť pozerať každý rovnoprávny občan.

Tragédovia:
- Aischylos (Pripútaný Prometeus)
- Euripides (Médea - keď ju opustil milenec, pozabíjala deti, ktoré s ním mala)
- Sofokles (bol ním ovplyvnený Peter Karvaš v diele Antigona a tí druhý)

Sofokles - Antigona
Sledujeme osudy detí kráľa Oidipusa, ktoré synovia sa zabijú pri boji o trón. K moci sa dostane krutý Kreón, ktorý jedného z bratov pochová, ale Polyneika vyhlási za zradcu a neumožnil jeho pohreb. Antigona ho aj napriek zákazu pochovala. Kreóna to nahnevala a dal ju zaživa zamurovať do veže, kde sa zbláznila a obesila. Kreón jej trest neodpustil, aj keď jeho vlastný syn Haimon si ju chcel zobrať za ženu. Za jeho krutosť ho bohovia potrestali - zobrali mu všetkých najbližších a on ostal sám.
Hl. myšlienka: Antigona sa narodila, aby milovala a nie pre nenávisť.

Úryvok z knihy:
Antigona sa rozpráva s krutým kráľom Kreonom, ktorý sa na ňu hnevá, že pochovala svojho brata Polyneika. Kráľ ju chce za tento čin zabiť. Do deja vstupuje aj kráľov syn Haimon, ktorý má podobný názor ako Antigona, že neurobila nič zlé, keď ho pochovala. S Haimonom súhlasí aj celé mesto, ale kráľovi sa boja čokoľvek povedať. Nedá na Haimonove rady a odôvodňuje to tým, že je ešte veľmi mladý a nemôže tušiť, čo je správne. Antigona sa lúči so životom. Vo veži myslí na to, že sa aspoň stretne so svojími najbližšími a myslí si, že si tento trest nezaslúžila, ale bohovia musia predsa vedieť, aký zákon porušila.

Sofokles - Kráľ Oidipus
Dej sa odohráva v Grécku, kde panuje kráľ Laios a jeho manželka Iokosta, ktorá čakala dieťa. Laios išiel za vešticou do Délf a Pítia (veštica) mu povedala, že sa mu narodí syn, ktorý zabije svojho otca a ožení sa s vlastnou matkou. Manželia chcú zmeniť osud svojho dieťaťa a po narodení ho mal zabiť jeden sluha. Sluha ho však položil do košíka a pustil po rieke. Dieťa vyrastalo ako kráľovský syn a dostal meno Oidipus. Oidipus odišiel do sveta, kde sa cestou stretol s kočom, kde sedel staršný pán, s ktorým sa Oidipus pohádal a zabil to. Ani o tom nevedel a zabil svojho vlastného otca. Odišiel do Téb, ktoré ohrozovala Sfinga, ktorá požierala mladých ľudí. Dávala ľuďom hádanky, ktoré nikto nevedel rozlúštiť, a preto ich zabíja. Odpoveď na hádanku vedel len Oidipus a Sfinga od zlosti, že niekto rozlúštil jej hádanku hodila do vody. Za odmenu si Oidipus zobral kráľovnú, svoju matku. Téby však postihujú nešťastia a Oidipus išiel do Delf za vešticou. Tá mu povedala, že to je kvôli nemu. Kráľ bol z toho smutný a po príchode si vypychol oči a prosil bohov o odpustenie.
RÍMSKA LITERATÚRA
- napodobňovanie gréckej literatúry

a) R Í M S K A L Y R I K A
- Vergílius (písal idilické básne, ktorými ovplyvnil Jána Hollého; diela Bucalica - idilická skladba o vzťahu človeka k prírode; Georgica - oslava roľníckeho života (lyrické skladby) a epická skladba Aeneas - po skončení Trójskej vojny sa jej hrdina Aeneas dostáva do Ríma, ktorého považuje autor za jeho zakladateľa)
- Horácius (Ódy - autor sa prihovára mladým ľuďom a hovorí o dôvodoch, prečo sa človeku oplatí žiť, hlavnou myšlienkou je myšlienka, že človek by mal byť prospešný aj pre iných nielen pre seba, Satiry - zamýšľa sa nad ľudskými nedostatkami, autor sa uťahuje sám do seba; hlavná myšlienka je že človek by sa mal zo svojich chýb poučiť a nezopakovať ju už druhýkrát)
- Ovídius (píše ľúbostnú poéziu - Lásky - reaguje na nešťastnú lásku; Umenie milovať - autor ako učiteľ lásky radí mladým ľuďom ako postupovať, aby získali lásku; dielo, v ktorom sa inšpiroval gréckou literatúrou Metamorfózy (premeny) - dielo je inšpirované gréckymi povesťami, ktoré sú založené na premene, napríklad - zmena človeka na zviera, rastlinu, vec alebo boha, zmena veci na živú bytosť (do sochy sochár zaľúbi a prosí bohov, aby ju zmenili na živú bytosť)

b) R Í M S K A E P I K A
- spájanie umeleckej literatúry s náučnou - splývanie žánrov
- rozvoj rečníctva - Cicero (Reč o štáte; O senáte), Cézar, ktorý reaguje na vojny (Zápisky o vojne v Gálií), historik Tacitus napísal dielo Dejiny

c) R Í M S K A D R Á M A
V období rímskej ríše sa dramatické umenie nerozvíjalo, pretože rimania nemali čas na umenie, pretože chodili na gladiátorské zápasy.
Autor drámy - Plautus dielo Komédia o hrnci

d) A N T I C K Á F I L O Z O F I A
Filozofia ešte neexistovala ako samostatná vedná disciplína a bola súčasťou literatúry.
Filozofia rieši problémy spoločnosti, v ktorej má hlavnú úlohu človek a rieši otázky typu - prečo sme tu?, ako sme sa sem dostali?, vznik človeka . . .
Filozofia:
- prírodná - zaoberá sa tým, že všetko vzniklo zo 4 živlov, teda zo zeme, vody, vzduchu a ohňa. Jej predstaviteľmi boli Herakleitos s myšlienkou "Pauta rei" - všetko plynie (dva razy do tej istej rieky nevstúpiš. A Thales, ktorý uprednostňoval vodu.
- materialistická - všetko vzniklo z hmoty, hmota je prvotná a ak raz všetko vzniklo, niekedy to aj zanikne. Predstaviteľom je Demokritos, ktorý ako prvý použil slovo atóm.
- idealistická - základom všetkého je myšlienka, prvotná je idea a hmota je druhotná. Predstaviteľmi sú:
Sokrates, ktorý povedal, že rovnaku pozornosť treba venovať telu aj duši - "v zdravom tele, zdraví duch". Sokrates nezarábal, venoval sa len filozofii. Sokratesove myšlienky - "Poznaj sám seba"; "Viem, že nič neviem". So svojimi žiakmi sa len rozprával, nič si nezapisoval. Heuretistická metóda - heuréka - objavil som.
Platón bol Sokratovým žiakom a zapisoval jeho myšlienky. V mestách vznikali rôzne filozofické školy.
Aristoteles bol učiteľom Alexandra Veľkého a napísal Politika; Poetika.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk