Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ideál Antickej kultúry

Staroveká lit-
 orientálna,
 Antická-starorímska,
- starogrécka

GRÉCKO- Spojenie praktického života s kultúrou a literatúrov.-Vzdelaný/kalokagátia/človek kt. je rozhladený a lit sa snaží upevniť spol.ideály.

Počiatky GR.lit úzko súvisia s HOMÉROM
„ILIADA A ODYSEA“-
IL- o dobití Tróje.Boj Achila s Hektorom.Statočnosť Gr.bojovníkov,ktorým pomáhajú bohovia
-Ideál podľa kt. sa majú správať vojaci
OD-Prepojenosť s mytológiou.Ideál pútnika,kt. zdoláva prekážky.
-udatnosť a schopnosť vynájsť sa v ťažkých situáciách.

Poézia
SAPFO:1.sv poetka.
Vzdeláva ženy.
Píše o Héterách,kt.sú jediné vzdelané ženy,kt.majú obšťastnovať mužov.

Dráma
Je súčasť spoloč.života
Koná sa v amfiteátroch
Pri príležitostinábož.sviatkov
Hrajú len muži/na vysokých opätkoch
Zbor aj tancuje aj spieva
Masky a kostýmy

SOFOKLES „Kráľ Oidipus“
„Antigona“-Príbeha Antigony,kt napriek Kreónovmu zákazu pochová svojho brata Polyneika.Má za to býť potrestaná radšej spácha sebevraždu.Kreón zostáva na svete sám a neštastný.
Je to boj výnimočného jedinca Antigony za spravpdlivosť, v snahe zachrániť sdušu brata sa búri proti svetským zákonom /kreon/Pri strete božských/Antigona/a svetských zákonov vyhrávajú Božské-zákony ľudskosti-.
RÍM

Literatúra súvisí s praktickým životom a spĺňa spoločenskú úlohu.

Odbory rozvoja prózy:
 1.Rečnístvo:CICERO-„O štátoch“
„O zákonoch“
 2.Histŕia,Zemepis-info o novodobytých územiach
-C AESAR-„Zápisky o vojne Galskej“

Poézia
Podporuje ju Augustus Octávius aby vytváral spol.ideál.
VERGILIUS“georgika“ /oslava rolníkov+ako majú sadiť/
„bukolika“/oslava pastierov/
“Aeenegas“/vznik ríma a pokračovanie Ilias/
OVIDIUS-„Umenie milovať“

HORACIUS“Kým si mladý“
“Zlatá stredná cesta“
“Ber čo deň dá“
Chce poučiť mladých o hodnotách, kt. ho robia kvalitnejší.

Na antiku nadväzuje euro-kultúra

Návrat k antike badáme
 v Renesancia
 Klasicizmus
 Moderná lit./kde sprievodom hlavnej línie je prepracovanie antických príbehov G.B SHOW“Pigmalion“ Joyce-„Ulyses“

Návrat k Antike v SL.Lit
HOLLÝ-„Selanky“+hrdinské eposy
„Svätopluk“
„Cyrilometodiáda“
“Sláv“
BERNOLÁKOVCI –prekladajú antické diela,aby dokázali,že slovenčina na to postačuje.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk