Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Periodizácia slovenskej literatúry

1.Staršia slovenská literatúra (800 - 1780)

A.Stredoveká literatúra (800 - 1500)
B.Humanistická a renesančná literatúra (1500 - 1650)
C.Baroková literatúra (1650 - 1780)

2. Novodobá slovenská literatúra

A.Klasicizmus (1780 - 1830)
B.Preromantizmus a romantizmus (1830 - 1850)
C.Od romantizmu k začiatkom realizmu (1850 -1875)
D.Realizmus (1875 - 1905)

3 Slovenská literatúra 20. st. (od r. 1900, 1905)

A.Slovenská literárna moderna (1905 - 1918)
B.Medzivojnová literatúra (1918 - 1945)
C.Literatúra po 2. sv. vojne (1945 - 1989)
D.Súčasná slovenská literatúra (od r. 1989)

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk