referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gertrúda
Nedeľa, 19. mája 2024
Čo je to metafora, rým, takt, poézia...?
Dátum pridania: 03.11.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: slniecko921
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 230
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 1
Priemerná známka: 2.87 Rýchle čítanie: 1m 40s
Pomalé čítanie: 2m 30s
 

ANEKDOTA - je krátky vtipný príbeh, Napr.: Básnik zakončil svoj život smrťou.
AFORIZMUS - je stručný výrok,ktorý obsahuje všeobecne platnú myšlienku, Napr.: Máte hlavu? Špendlík ju má tiež (Jonatan Swift)
SONET - je lyrická 14-veršová báseň,ktorá je rozdelená na dve štvorveršové strofy a na dve trojveršové strofy. Niekedy bývajú trojveršové strofy spojené do jedného šesťveršia
BÁSNICKÁ OTÁZKA - je otázka,ktorá nepotrebuje odpoved´, nakoľko je zrejmá z textu. Je to umelecký prostriedok,ktorý je nazývaný aj rečnícka otázka
POÉZIA - je písaná formou básne, má rým a rytmus
PRÓZA - je písaná formou textu, nemá rým ani rytmus
RÝM - je zvuková zhoda slabík na konci verša. Rým môže byť:

striedavý-abab
združený-aabb
postupný-abcd
prerývaný-abcb
obkročmý-abba

RYTMUS - je striedanie prízvučných a neprízvučných slabík v básni
TAKT - rytmická jednotka reči
EPIKA - báseň,ktorá má dej
LYRIKA - báseň,ktorá nemá dej,vyjadruje city,nálady,túžby
SPOLOČENSKÁ LYRIKA - myšlienky a pocity autora sa týkajú celej spoločnosti
PRÍRODNÁ LYRIKA - vyjadruje city, nálady, vzťah k prírode
VOľNÝ VERŠ - nemá pevnú stavbu verša
VIAZANÝ VERŠ - má pevnú stavbu verša
PIESEŇ - báseň,ktorá sa spieva
POPULÁRNA PIESEŇ - podlieha módnemu vkusu
METAFORA - prenášanie vlastností z jednej veci na druhú na základe vonkajšej podobnosti
METONÝMIA - prenášanie vlastností z jednej veci na druhú na základe vnútornej súvislosti
EPITETON - básnický prívlastok
PRIROVNANIE - výrazový prostriedok porovnávajúci niečo na základe zhodných alebo odlišných vlastností
ZDROBNENINA - označuje jav menší ako základné slovo, vyjadruje citový vzťah k označovanému javu
PERSONIFIKÁCIA/ZOSOBNENIE - pridanie ľudskej vlastnosti nejakej veci (rastlinám, zvieratám, veciam)
DIALÓG - rozhovor dvoch alebo viacerých osôb
MONOLÓG - prehovor jednej osoby
DIALOGIZÁCIA - postup pretvorenia textu na dialóg
GRADÁCIA - stupňovanie deja

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.