referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kornel
Štvrtok, 26. novembra 2020
Maturitné otázky z literatúry
Dátum pridania: 25.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Andrej Jančár
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 27 498
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 80.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 133m 40s
Pomalé čítanie: 200m 30s
 
Historické piesne – S proti Tureckou alebo s proti Habsburskou tematikou tvorili ju prevažne študenti, tradovali sa ústnym podaním Píseň zámku Muranském – najkrajšia.
Ľúbostnú poéziu – Reprezentujú rytierske veršované romance.

Ján Silván – Bol básnikom duchovnej lyriky, písal žalmy, piesne /katolík/
Juraj Tranvoský – písal duchovné a náboženské piesne /evanjelik/


Barok

Zahŕňa obdobie 16 až 18 storočia. Toto obdobie je charakteristické rôznymi vojnami, povstaniami a veľkým sociálnym útlakom. Človek je skeptický prenasledovaný chorobami / lepra, mor, cholera/. Základným rozporom je túžba po prepychu a strach zo smrti. Človek sa utiahla k nadprirodzenému svetu. Heslom tohto obdobia je heslo Vanitas – Vanitárom. – márnosť nad márnosť. Slovo Baroko je odvodené od slova Barocco – perla nepravidelných tvarov. Baroková literatúra na slovenskú mala silný náboženský charakter. Katolíckym strediskom bola Trnava a evanjelickým strediskom bol Prešov. Predstaviteľom evanjelickej barokovej literatúry bol Juraj Tranovský. Písal evanjelické náboženské piesne ktoré vydal v spevníku Citmára Sanitórium / v češtine /. Predstaviteľom katolíckej vetvy bol Benedikt Szollossi.  Vydal katolícky slovník Volal sa tiež Citmára Sanitórium, cantus katolíci. Boli písané v Slovakizovanej češtine.

Svetská literatúra - predstaviteľom blížiaceho sa osvietenstva vznikali v Rakúsku Uhorsku nové smery ktoré šírili vzdelanosť a kultúru. Zo svätskej literatúry sa šírila najviac didakticko-reflexívna poézia. / kriticko – náučná/. Ďalej sa písali cestopisy, populárno – náučná literatúra. Písala sa prevažne v Latinštine.
Predstaviteľom didakticko - reflxivnej poézie bol Hugolín Gavlovič čerpá svoje námety z dedinské prostredia, s prostredia valachov a pastierov oviec. S tohto prostredia napísal knihu životnej múdrosti pastierov ktorú tvorilo 1600 veršov . Bolo to bohatstvo mravných ponaučený ale aj morálnych a praktických zásad. Tieto morálne zásady vydal v knihe Valašská škola mravu stodola. Kritizoval alkoholizmus, mamonárstvo a nevzdelanstvo.Peter Benický - Zbierka Slovenské verše vyšla po jeho smrti, v tejto básnickej zbierke vyjadril svoje humanistické ktoré prepája z ľudovou múdrosťou.
Slovenskú barokovú prózu tvoria prevažne : memoáre, legendy o svätých, cestopisy. Túto literatúru ovplyvnili najmä Turecké a tatárske vpády.
Ján Simonides /1648 – 1708 / písané v latinštine, Väzenie, Vyslobodenie a Putovanie – rozpráva príbeh o nútenom odchode na galeje do Neapolu.
Cestopis sa skladá z dvoch častí. V prvej časti zachytáva utrpenie galejníka, v druhej časti ako slobodného človeka čo vníma krásy krajiny.


Česká baroková literatúra

Ján Ámos Komenský – českú barokovú literatúru reprezentuje predovšetkým tvorba Jána Ámosa Komenského. J.A. Komenský bol kňazom, učiteľom, jeho činnosť začala v meste FULNET na Morave. Žena a dve deti mu zomreli na mor. Počas prenasledovania nekatolíkov v Čechách odišiel do Poľska do mesta Lešto. Bol biskupom jednoty bratskej. Po vypálení Lešna odišiel do Holandska do Amsterdamu kde aj zomrel. Pochovaný je v blízkom Nardene. Stanovil zákony pedagogiky. Svoje poznatky zahrnul v pedagogickom diele DIDACTIKA MAGMA. / Veľká didaktika /
Hlavné myšlienky : - vzdelanie patrí všetkým bez ohľadu na pôvod a pohlavie.
- vypracoval teóriu vyučovania malo by sa postupovať od známeho k neznámemu, od jednoduchšieho k zložitejšiemu, vyučovanie by malo byť prispôsobené veku dieťatá.
- vyučovanie by sa malo realizovať v materinskom jazyku.
Dielo Brána jazykov otvorená - hovorí v latinčine ktorej pripisuje veľký význam a požaduje ju za základ európskych jazykov.
Orbis Pictus / Svet v obrazoch / - jazyková obrázková učebnica


Stredobodom Komenského diela je človek ktorý je kameňom všetkého zla i dobra. Toto tvrdenie nachádzame v jeho nábožensko – fylofickom diele Labyrint svieta a Raj srdca.


Klasicizmus

Je literárne obdobie ktoré sa šírilo koncom 17 a začiatkom 18 stor. Názov klasicizmus je odvodený od slova Klasike čo znamená dokonalý, trvalé hodnoty. Rozvíjal sa na Francúzskom dvore za vlády Ľudovíta 14 – prezívali ho kráľ slnko.
Hlavné znaky – je to obdobie absolustických vlád/neobmedzenej vlády/
- relatívne pokojnejšie pomery
Základom moderného klasicistického Európskeho umenia sa stala Antika. Do popredia sa dostáva krása, ušľachtilosť. Vyzdvihuje sa rozum. Základom klasicizmu sa stal filozofický smer Ranonalizmus ktorého duchovným tvorcom bol franzúcky filozof René Decart. Literatúra tohto obdobia sa rozdeľovala na : - vyššiu – eposy, tragédie
- nižšiu – komédie, bájky
 
späť späť   4  |  5  |   6  |  7  |  8  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.