referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ferdinand
Štvrtok, 30. mája 2024
Literatúra pozn. 1. - 4. ročník SPŠS (Fajnorka)
Dátum pridania: 21.07.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: T-M
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 14 082
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 41.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 69m 10s
Pomalé čítanie: 103m 45s
 

Slovenský barok
Písala sa náboženská poézia, jarmočné piesne. Didaktika – reflexívna poézia – vzdeláva a vychováva človeka. Reflexívna – autor rozmýšľa nad životom, bohom, hodnotami a človekom. Autor je veľmi kritický. Autor chváli človeka za jeho prednosti ale kritizuje ho za chyby a radí mu ako ich odstrániť, často moralizuje, v súlade z náboženským presvedčením.

Peter Benický
Slovenské verše. Zaujíma kladný postoj k vzdelaniu, odporúča pracovitosť, kritizuje úradníkov, radí im aby neprijímali úplatky.

Hugolín Gavlovič
Valašska škola mravúv stodola. Radí skvalitniť život, aj boh mu pomôže, využíva životné múdrosti a skúsenosti pastierov – valachov. Autor upozorňuje na nebezpečenstvo opilstva. Hle, človek opilý – žádnemu nemilý. Tenhle človek není človek, neb rozum utratil, když se s zbytečným nápojem v hovado obrátil.

Daniel Krman
Memoárová a cestopisná próza – cesty za Karolom XII. – švédskym kráľom.

Matej Bel
Píše odbornú vedeckú prózu, historicko zemepisnú vedomosť o novom Uhorsku. Je polyhistor – vše vedec. Dielo obsahuje historické, zemepisné, národopisné a prírodovedecké poznatky zo samosprávnych území Uhorska. Pri mnohých príležitostiach sa dotkol aj života Slovákov. S obdivom hovoril o nadaní a pracovitosti slovenského ľudu. Ostro odsúdil znevažovateľov slovenskej národnej minulosti, ktorý ponižujú Slovákov.

Ján Amos Komenský
Pôsobil v barokovom období, bol učiteľ národov, zakladateľ modernej pedagogiky.
Veľká didaktika – škola patrí všetkým bez rozdielu majetku, vierovyznania, bez trestov – fyzických. Presadzuje vyučovanie v nižšej škole v rodnom jazyku, vyššie vzdelanie v latinčine.

Klasicizmus
Začiatok rozpadu feudalizmu, zánik cechov a vznik manufaktúr, rozvoj priemyslu a obchodu. Vzniká hnutie osvietenstvo – racionalizmom je ovplyvnené vo veľkej miere. Jeho stúpenci prijali názor, že spoločnosť možno riadiť podľa rozumových zásad, schopností človeka. Chápeme ho ako proticirkevné a protifeudálne hnutie. Formuje sa nová trieda – buržoázia. Vznik kapitalizmu. Človek túži po lepšom dokonalejšom živote a aj po umení a vzniká klasicizmus. Zo slova klasik (francúzsky) – dokonalý, príkladný, vzorový. Klasicizmus je umelecká metóda, zobrazuje človeka, nie takého aký je ale takého aby bol dokonalý v určitej vlastnosti.

Molier
Napísal komédiu Lakomec – skupáň Harpagon vidí zmysel života len v majetku čím ničí aj svoju rodinu, dcéru chce vydať za starého boháča, zamiluje sa do milej svojho syna a chce si ju vziať. Tým sa stali sokmi v láske. Mladí mu ukradnú jeho poklad a skryjú ho v záhrade. Cíti sa zavraždení od zúfalstva sa mu až rozum múti, peniaze považuje za svojich priateľov.

Piere Corneille
Tragédia cid – konflikt drámy je založený na rozpore medzi citom a povinnosťou. V ukážke sa don Rodrigo – cid dostáva do hlbokej krízy. Má splniť povinnosť ochrániť česť svojho otca a vykonať pomstu na otcovi svojej milej.

Slovenský klasicizmus
Súvisí s národným obrodením, je to historický proces formovania slovenského národa, ktorý chce byť rovnoprávny s ostatnými národmi (atribúty znaky národa sú jazyk, história, kultúra) priaznivé podmienky pre NO vytvárali osvietenský panovníci Mária Terézia a jej syn Jozef II: (reformy ako zrušenie nevoľníctva, tolerančný patent, zrovnoprávnenie cirkví, povinná školská dochádzka),

1. fáza NO – Bernolákovci, národní buditelia, inteligencia – vzdelanci z ľudu, sírili vzdelanie a osvetu, zakladali spolky (slovenské učené tovarišstvo), mali za ciel uzákoniť spisovnú slovenčinu na základe kultúrnej západoslovenčiny. Anton Bernolák - jazykovedná rozprava o slovenských písmenách, slovenská gramatika, etymológia slovanských slov

Jozef Ignác Bajza
Vytvoril vlastný jazyk. René mládenca príhody a skúsenosti – prvý slovenský román.

Fándly
Zelinkár – táto knižka chce svojim obsahom človeku ukázať, koľký osoh môže mať z rastlín. Aby to dosiahol v celej plnosti, treba mu dvojakej vedomosti: 1. kedy, v ktorom čase si ma zbierať užitočné bylinky; 2. ako rozoznať dobré byliny od zlých.

2. fáza národného obrodenia
Jozef Šafárik
Je zakladateľom vedy o Slovanoch (slavistika) spolu z Jánom Kollárom vytvorili myšlienku všeslovanskej vzájomnosti – vyzývajú k jednote všetky malé slovanské národy. Slováci sú súčasťou veľkého slovanského národa. Posilňuje slovanské vlastenectvo.

 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.