referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vojtech
Utorok, 23. apríla 2024
Literatúra pozn. 1. - 4. ročník SPŠS (Fajnorka)
Dátum pridania: 21.07.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: T-M
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 14 082
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 41.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 69m 10s
Pomalé čítanie: 103m 45s
 

Slovenský literárny vývoj

1. Staršia slovenská literatúra (800-1780)
A. Stredoveká literatúra (800-1500)
B. Humanistická a renesančná literatúra (1500-1650)
C. Baroková literatúra (1650-1780)

2. Novodobá slovenská literatúra (1780-1905)
A. Klasicizmus (1780-1830)
B. Preromantizmus a romantizmus (1830-1850)
C. Od romantizmu k začiatkom realizmu (1850-1875)
D. Realizmus (1875-1905)

3. Slovenská literatúra 20 storočia (1900-dodnes)
A. Slovenská literárna moderna (1905-1918)
B. Medzivojnová literatúra (1918-1945)
C. Literatúra po druhej svetovej vojne (1945-1989)
D. Súčasná slovenská literatúra (1989-dodnes)

Grécka literatúra (od 9. storočia pred naším letopočtom až 5. nášho letopočtu)
Ilias – dejovo sa dotýka posledných 51 dní desaťročnej vojny s početnými retrospektívami (návratmi do minulosti) z ktorých sa dozvedáme o celkovom priebehu bojov medzi Trójou a Ilianom. Hexameter je verš, ktorý sa skladá spravidla zo šiestich daktylských a spondejských stôp.
Odysea – zobrazuje najmä posledných 41 dni desaťročného putovania kráľa Odysea pri návrate z Trójskej vojny.

Literatúra ako umenie
Umenie – estetické osvojovanie sveta, pôsobí na city, fantáziu, vyvoláva u nás isté pocity, nálady. Plní estetickú funkciu.
Iné funkcie:
1. hodnotiaca – spoznávame názor autora, ako hodnotí svet.
2. pretvárajúca (výchovná) – ovplyvňuje naše názory, myslenie ba aj konanie
3. oddychová – zbavuje stresu, oddych, relaxovanie
4. poznávacia – vedecko fantastická literatúra, literatúra faktu

Literatúra je odvodená od slova littera (písmeno) – písané texty.
Literatúru rozdeľujeme na:
1. vecná – odborná, publicistická, administratívna.
2. umelecká – krásna literatúra (beletria)

Všetky diela tvoria systém, rozdeľuje sa na podsystémy:
1. populárna literatúra je založená na dejovosti, emocionálnosti a senzačnosti
2. dobrodružná literatúra sa vyznačuje pútavým, dramatickým dejom so silne zdôraznenými motívmi nebezpečenstva
3. literatúra faktu s prevahou poznávacej funkcie, ocitá sa na rozhraní medzi umeleckou a vecnou literatúrou
4. science fiction s dejom exponovaným do budúcnosti
5. literatúra pre deti a mládež sa orientuje na tvorbu pre vekovo ohraničený okruh čitateľov
6. folklór, ľudová slovesnosť je súhrn ľudovej kultúry

Všetky diela vytvárajú kontext svetovej literatúry, európska lit. (podľa kontinentu), národná lit. (podľa národnosti autorov).
Literárny proces – dejiny lit. sa datujú od 3 tisícročia pred naším letopočtom.
Literárne druhy: epika, lyrika
Jazykové formy: poézia, próza, dráma

Staroveká literatúra (3. tis. ročie p.n.l. až 5 sto. n.l.) - Staroegyptská, sumerská, orientálna.
Epos o Gilgamešovi zo žánrového hľadiska predstavuje monumentálny hrdinský epos, nie je to už len mýtus, jeho hrdinovia žijú, trpia a umierajú ako ostatný ľudia, aj keď boli obdarený nadľudskou silou. Sumerský kráľ je pravdepodobne historickou postavou. Dielo sa zachovalo v štyroch verziách, známa je novoasýrska verzia zo 7. st. pred n.l., má dve časti. Prvá je o priateľstve hlavného hrdinu s Eukiduom a druha je o Gilgamešovom márnom úsilí dosiahnuť večný život. Hrdinsky Gilgameš, jeho statočnosť a tragický osud inšpirovali po stáročia mnohých autorov.

Hebrejská literatúra
Biblia 1. tisícročie pred. n.l. – 1. časť je starý zákon – svätá kniha židovského náboženstva a 2. časť je nový zákon – kresťanská kniha, ktorá uznáva Krista a jeho učenie. Dôležité sú evanjeliá podľa svätého Marka, Matúša, Lukáša a Jána. Biblia je prvým svetovým dielom. Je to historické, náboženské a najčítanejšie a najprekladanejšie dielo na svete.

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.