referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mojmír
Nedeľa, 14. augusta 2022
MO4 - Osvietenecké myslenie
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mtury
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 449
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.8
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 3m 0s
Pomalé čítanie: 4m 30s
 
Maturitná otázka č.4 - Osvietenecké myslenie
a) Charakterizujte idey osvietenstva ako podnet k narúšaniu feudálnych vzťa-hov, rozvoja národného cítenia a proticirkevného myslenia v našej i svetovje literatúre.
b) Objasnite ideu slovanstva, vyvoďte podmienky jej vzniku aa dokumentujte jej odraz v diele Kollára a Hollého.
c) Vysvetlite hláskoslovné a tvaroslovné rozdiely medzi češtinou a slovenčinou.
Klasicizmus je na Slovensku charakterizovaný Slovenským národným obrodením (ďalej len SNO), ktoré trvalo od roku 1781 do rokov 1848/49. V roku 1781 cisár Jozef II. zrušil nevoľ-níctvo a bol to tiež rok Veľkej buržoáznej revolúcie. SNO je proces vytvárania novodobého národa. Pretože znakmi národa sú jazyk, územie, kultúra a hospodárstvo, celé SNO má jazy-kový charakter. SNO má tri obdobia: osvietenecké 1781–1820, prebudenecké 1821–1835, štúrovské 1836–1848/49.
Osvietenecké myslenie
Bol vydaný tolerančný patent, ktorým sa zrovnoprávňuje katolícka e evanjelická cirkev. Cen-trom vzdelanosti bola Trnava a fungoval tam spolok Slovenské učené tovarišstvo. Hlavným cieľom tohto spolku bolo šíriť a zdokonaľovať spisovný jazyk. Na lýceu v Bratislave bola za-ložená Katedra reči a literatúry česko-slovenskej. Začali vychádzať prvé noviny a časopisy napr.: Týdeník, almanach Zora, Prešpurské noviny. Predstaviteľmi sú Anton Bernolák, Jozef Ignác Bajza a Juraj Fándly. Do popredia sa dostávajú dve úsilia: Uzákonenie spisovnej slo-venčiny čo spočívalo v druhom úsilí, ktoré spočívalo v starostlivosti o ľud a jeho povznesenie prostredníctvom ľudovýchovných diel.
Jozef Ignác Bajza
Pokúsil sa oko prvý o uzákonenie spisovného jazyka. Za základ si zobral biblickú češtinu, ale jeho jazyk sa neujal. Jeho prínosom bolo, že do slovenskej literatúry zaviedol nový žáner – román – René mláďenca príhody a skusenosti. Nastoluje v ňom aktuálne problémy spoloč-nosti a to sociálne, národné a náboženské. Zobrazuje chyby, nedostatky všetkých spoločen-ských vrstiev a to cirkev nevynímajúc. Z toho dôvodu bolo dielo cirkvou zhabané už v tlačiarni. Viedol spor s bernolákovcami o prvenstvo v pokuse o uzákonenie spisovnej slo-venčiny.
Anton Bernolák
Anton Bernolák zavŕšil pokusy o uzákonenie spisovného jazyka. Za základ svojho jazyka si zobral západoslovenské (trnavské) nárečie.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.