Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Samo Chalupka - Mor ho

1. Názov diela: MOR HO
2.Meno a priezvisko autora:Samo Chalupka
3.Stručné poznámky o spisovateľovom živote (odkiaľ pochádza, v ktorom období žil a tvoril, jeho najvýznamnejšie diela)

Bol najstarší a najľudovejší štúrovský básnik, jeden zo zakladateľov Spoločnosti česko-slovanskej. Zúčastnil sa povstania v Poľsku a po smrti svojho otca pôsobil ako farár v Hornej Lehote do konca svojho života. Vystihuje ho aj jeho epitaf: V PRAVDE ŽIL SOM KRIVDU BIL SOM VERNE NÁROD MôJ ĽÚBIL SOM.

4.Kompozícia diela (z koľkých častí sa skladá, koľko má kapitol) - Dielo= báseň, ktorá sa skladá zo 172 veršov.
5.Tematicko–motivické zameranie lyrického diela, resp. Dejová línia a stručný obsah cého alebo dramatického diela:Samo Chalupka vyzýva do boja proti národnému a sociálnemu útlaku. Dej sa odohrava na brehu rieky Dunaj, kde si cisar a jeho vojsko rozlozili tabor. Je stručný. Samo Chalupka píše o slovenskom kraji, tábore Rimanov,o pyšnom cisárovi s jeho vojskom a o slovenských posloch, ktorí mu prišli ponúknuť mier. No ten odmieta dary s vyhrážkou, že zotročí celý národ. Poslovia sa vrhli naňho a kričali :”Mor ho!”. No cisárovo vojsko bolo v presile, takže všetci zomreli. Slovenskí junáci aj napriek tomu, že zomreli, istým spôsobom vyhrali. Ich boj za vznešené ideály - mier, slobodu a rovnosť rozhodne nebol zbytočný. V básni vyzdvihol kladné vlastnosti Slovákov=napríklad pohostinnosť, mierumilovnosť a pracovitosť.

6.Hlavné postavy (stručná charakteristika) hrdina je kolektívny (spoločný)-slovenskí junáci, ktorí predstavujú ľud. Chalupka ich opisuje ako junákov vysokých, ani jedle pevných, sťa skala.

7. Forma diela (jazykový štýl, viazaný verš, rýmy, voľný verš, symbolické, alegorické a asociačné postupy, charakterizačné dobové prvky, retrospektíva, karikatúra, lyrizácia prozaického textu, využívanie prvkov humoru, absurdity, čierneho humoru, ľudových a nárečových prvkov... | Je to lyricko=epická hrdinská báseň, na ktorú čerpá námet v diele PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA - DEJINY SLOVANSKEJ REČI A LITERATÚRY. Autor využíva združené rýmy.

8. Umelecké výrazové prostriedky (uviesť aspoň 5 príkladov, napr. Na metaforu, metonymiu, personifikáciu, prirovnanie, anaforu, epiforu...). Jazykové prostriedky: Epiteton- „pyšné hory“ (str.320)„strašný ohlas“ (str.322)„krutým železom“ (str.321)Metafora- „Tatra skalnou hradbou okol nej sa väží “ (str.320)Prirovnanie- „Rastom sú ako jedle, pevní ani skala: “ (str.319)Personifikácia- „Neraz krásnu vlasť našu vrah napadol divý“ (str.320) Rečnícka otázka- „Kde naši? (str.324)

9.Tri citácie z diela (zaujímavé, oslovujúce myšlienky...)Hynú i naši, hynú, ale sťa víťazi! Žiadna rana zvuk bôľu z úst im nevyrazí; vďačne lejú vernú krv po osudnom poli: oj, veď padnúť za národ – oj veď to nebolí!. . . „.. a pred cárom družina neveliká stojí;sú to cudzí víťazi, každý v jasnej zbroji. Pobelavé kaderie šije im otáča, modré oči bystro v okolo si páča. Rastom sú ako jedle, pevní ani skala: := prirovnanie str. 319 Zdalo by sa ti, že ich jedna mater mala.“ =Hovorí o slovenských junákoch, ktorý sa svojim vzhľadom podobajú jeden druhému. Sú veľmi fyzicky zdatný a ich výšku prirovnáva k jedlám.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk