referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Štvrtok, 30. novembra 2023
Vývoj drámy na Slovenksu po rok 1945
Dátum pridania: 22.06.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: milosko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 057
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 6
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 10m 0s
Pomalé čítanie: 15m 0s
 
Jeden z troch základných literárnych druhov, začala sa vyvíjať v antickom Grécku, pozostáva z dialógov a monológov, popisy scén, občas aj činov postáv, vieme zakresliť dejovú krivku, stručné opisy postáv, členenie na dejstvá a výstupy (príchody a odchody jednotlivých postáv), členíme na komédiu, tragédiu a drámu v užšom slova zmysleHumanizmus a renesancia – búrlivé obdobie, spustošená krajina, politicky rozvrátená, rozvoj školstva a kultúry spojení s Matejom Korvínom, Akademia Istrpolitana (1465), začína sa šíriť biblická čeština, slovakizácia, exulanti (Komenský, Rakovský, Kirmezer, Jakobeus, Vavrinec Benedikt z Nedožier) – šíria kultúru, H/R má náboženský charakter, senzualizmus (zmyslové vnímanie sveta), blízky vzťah k pozemskému životu, slovakizované češtinaDráma – školské hry, v ktorých študenti ukazovali ako ovládajú latinčinuPavel Kyrmezer – z Banskej Štiavnice, písal po česky, alebo ľudovým jazykom vo veršoch divadelné hry, námetom sú biblické motívy, kritický pohľad na vtedajší svet a morálku, aktualizoval biblické motívytvorba: Komédia česká o Bohatcovi a Lazarovi (bohatý nedá ani omrvinku lazarovi, no lazar sa po smrti dostane do neba a boháč nie, prosí o povolenie ísť naspäť aby ľuďom povedal že treba konať dobro...).

Komédia nová o vdově – odsudzuje chamtivosť a úžerníckeho kupca...Komédia o TobiášoviBaroko – naďalej ťažké obdobie, stavovské povstania, hnutie protireformácie, Trnava centrom kultúrneho života, stále latinizácia, nemčina a čeština(slovakizovaná), posilňovanie národného povedomia, teória pohostinnosti vs. podmanitelská teória, obrovský rozmach literatúry, typický protiklad, mysticizmus a márnosť, transcendetálna literatúra, otázky viery, memoárová a cestopisná lit.Dráma – nemáme žiadneho významného autora drámy, narastá počet školskej drámy-jarmočné divadlo, ľudový charakter drámy, súčasťou bolo aj bábkové divadloEliáš Ladiver – hlavne školské divadelné hry (otázky logiky, etiky...)tvorba: Vo viere stály Eleazár – rozvíja biblický príbeh o hrdinovi odmietajúcom konať proti svojej vôli Udatný Papinián – antický námet, vyzdvihuje morálku nad bezprávim a násilímKlasicizmus – 1. fáza národného obrodenia, osvietenskí panovníci, generácia Bernolákovcov, vznikajú učené spoločnosti, prinášajú osvetu, Slovenské učené tovarišstvo v Trnave, vznikli Prešporské noviny, Anton Bernolák kodifikoval spisovnú slovenčinu na základe kultúrnej západoslovenčiny, základy slovenskej prózy, prvé romány.

Dráma – Ján Chalupka – námety zo slovenského malomesta, sila a etická čistota ľudu vs. karierizmus a hlúposť malomeštiakov, bol veľmi úspešný, jeho hry sa hrávali, jeho námety sú použitelné aj do dnešnej doby, využíval charakteristiku menom a hyperbolizáciu, tvorba: Všetko naopak, Trasorítka, Starúš plesnivec, Dobrovoľníci, Fuk a Huk, Juvelír...Kocúrkovo alebo Len aby sme v hanbe nezostali – veselohra v troch dejstvách, prvá hra písaná po slovensky, satirická hra, je to obraz dvoch protichodných svetov, postavy sú čiernobiele, Pán z Chudobíc i Tesnošilova rodina sú slovenského pôvodu, ale vzdávajú sa svojej slovenskej národnosti, aby si zachovali zdanie spoločenského významu, vzdávajú sa slovenskej reči a deformujú ju používaním maďarských a latinských slov a fráz, ale ani jednu ani druhú reč neovládajú, protikladom tejto spoločenskej je národne uvedomelý inteligentov učiteľ Sloboda, v ňom sa črtá postava blízka štúrovskej generácii, z jeho názorov preráža duch národnej znášanlivosti Dej - voľby nového učiteľa a jeho príchod do Kocúrkova, nového učiteľa chce získať pán z Chudobíc pre maďarizáciu a Tesnošil za muža svojej dcéry, ústrednou postavou je Tesnošil.

Na ňom a jeho rodine sa Chalupka vysmieva všetkému, čím vtedy trpela malomestská spoločnosť, niet v ňom ani iskierky podnikavosti a samostatnosti, typických čŕt novodobej buržoázie, ich obmedzenosť v chápaní smeru spoločenského vývinu je prekážkou v prijímaní premien, ktoré prinášal kapitalizmus, Tesnošilov syn je lenivý, dcéra rozmaznaná, vzdorovitá, bezočivá, jediným cieľom jeho ženy Madleny je bohato vydať dcéru, postavy sú smiešne tým že chcú byť múdreRomantizmus – revolučné pohyby, generácia Štúrovcov, národné hnutie sa aktivuje, prvá kniha v spisovnej slovenčine, prvé slovenské politické noviny, vznikol spolok Tatrín...Dráma – takmer žiadny rozvoj, skôr rozvoj divadelníctva, prvá ženská herečka, vnikajú stále scény, hrajú najmä Chalupku, českých a poľských autorov...Janko Kráľ – Dráma sveta – má aj alegoricky zachytiť obdobie Metternichovho absolutizmu, historický obraz vývinu ľudstva, Diabol sa zmocnil sveta a rozpútal vojnu proti Bohu, hlavnou postavou je Adam (zastupuje nás všetkých), je pokúšaný od stvorenia až po dnešok má však možnosť slobodnej voľby...Matičné obdobie – uvolnenie pomerov v Rakúskej monarchii, Memorandum - chceli územne vyčleniť Slovákov a zaviesť slovenčinu ako úradný jazyk, zakladať slovenské školy a fakulty...ale toto bolo odmietnuté, povolenie založiť Maticu Slovenskú, vnikli 3 gymnáziá

Dráma – skôr rozvoj teórie drámy, autori si uvedomili veľkú vzdelávaciu silu drámyJonáš Záborský – historické hry, jeho diela sú stále aktuálnetvorba: Najdúch – krutá veselohra, Bitka pri Rozhanovciach – historická hra, Posledné dni Moravy – smutnohraJán Palárik – národné a sociálone otázky vtedajšej slovenskej spoločnosti, teoretické práce z oblasti divadla a publicistiky, drámu kladie úplne navrch, chce viacej slovenskej tvorbytvorba: Inkognito – kritizuje tu pomaďarčovanie, súboj dvoch svetov, svetu uvedomelého a svetu klamstva a pretvárky, komickosť vyplýva zo zámeny osôb Jelenfy – JelenskýDrotár – hra je založená na viacerých výmenách osôbZmierenie alebo Dobrodružstvo pri Obžinkoch – veselohra v troch dejstvách, grófka Elisa sa zamení s Milušou aby si preverila svojho nastávajúceho Ľudovíta Kostrovického, ale on sa tiež zamení so zememeračom Rohoňom a tak nikto nevie kto je kto, pripravujú sa dedinské obžinkové slávnosti, tu sa ukazuje odtrhnutosť šlachty od ľudu a vlastného národa, Kostrovické láska k Elise ho donúti hladať cestu k vlastnému národu, nakoniec si grófka Elisa berie Kostrovického a Miluša si berie Rohoňa, na výsmech ostáva stará Capková ktorá vyznáva len veci cudzie maďarské a nemecké, celá hra zosmiešňuje odrodilcov, uznáva city ako láska a porozumenie medzi ľuďmiRealizmus - dve vlny, kríza slovenskej spoločnosti, politická pasivita, vysťahovalectvo, pomaďarčovanie, žiadne periodiká, centrom nášho hnutia sa stal Martin, silná generácia spisovateľov, nástup ženských autoriek, písaná poézia i próza, autori zachytávajú i negatívne javy v spoločnosti, téma dediny a 1. svetovej vojny, rozvoj drámy najmä v druhej vlneDráma – nová generácia, nové inšpirácie, odsudzovanie ľudskej chamtivosti, sebectva a biedy

Pavol Országh Hviezdoslav – nevenoval sa veľmi dráme, skôr písal eposy a len jednu hru Herodes a Herodias, prekladal divadelné hry napr. Shakespeara, Puškina, Lermontova, Geotheho, Schillera ...Herodes a Herodias – tragédia v piatich dejstvách, spracúva biblický motív, historická freska s veľkým počtom postáv, zobrazuje pád tyranov ktorí si nevážili základné ľudské hodnoty, ide mu hlavne o humanizáciu ľudskej spoločnostiJozef Gregor Tajovský – zobrazovanie dedinského prostredia, silná psychologizácia postávtvorba: Statky zmätky(kriticky sa postavil proti etickému úpadku dediny)Ženský zákon – veselohra, na dedine tu víťazí túžba po majetku nad láskou a citmi, komickosť situácií i postáv, otázka človeka v spoločnosti, ucelený dejMiško a Anička sa dohodnú že sa vezmú keď sa Mišo vráti z vojny, ich rodičia sa hádajú kde budú potom bývať lebo všade je potrebná pracovná sila, ženy robia rôzne intrigy, Miško aj na chvíľu odvrhne Aničku no znova sa dajú dokopy, všetko dobre dopadne a dedina sa chystá na svadbuMedzivojnové obdobie

Dráma - vznik ČSR zlepšil podmienky na inscenovanie sl. hier, buduje sa profesionálna scéna, 1920 vzniká SND v BA, prvé roky sme fungovali s českým súborom, vzinkla aj VŠMÚ – z nej sa dopĺňali slovenskí herci, Janko Borodáč inscenoval aj slovenských autorov ako Ivana Stodolu, 1924-30 vzniká Východoslovenské divadlo v Košiciach, v 20. rokoch boli hrávaní autori ako Kukučín, Timrava, Tajovský, Nádaši-Jége, Vladimirov, v 30. rokoch nastupuje mladá generácia, otváranie okien do Európy, expresionizmus – dejovosť je na ústupe, v období SR sa posilnila myšlienka sl. Národa, niektoré hry boli cenzúrované, stúpa počet rozhlasových hier a tel. inscenáciíIvan Stodola – jeho dielo je prechodom medzi realistickou a modernou drámou, začínal tvorbou pre ochotníkov v LM, nadväzoval na Tajovského, vedel zaujať slovenského diváka, jeho hry sú stále aktuálne, v oblasti tragédie mal antické vzory, využíval psycholog. postavy..tvorba: Bačova žena – dráma, Eva sa druhýkrát vydala za Miša lebosi myslí že jej prvý muž Ondro zahynul v Amerike, on sa ale vracia a bohatý skupuje majetok kde slúžil, vyháňa Miša, chce Evu naspäť, ona však má rada oboch a hlavne nechce stratiť deti, keď uvidí Ondra a Miša ako sa bijú na život a na smrť spácha samovraždudej je zasadený do drsného prostredia, tajuplného, Eva sa nie vlastnou vinou dostáva do ťažkej situácie ktorú rieši samovraždou

Jožko Púčik a jeho kariéra – Jožko Púčik je bezvýznamný úradníček v spolku Humanitas, razo ho obvinia z krádeže peňazí, ide do väzenia z ktorému sa mu ani neche ísť pretože Humanitas sa oňho dobre stará, jeho rodine sa darí, nakoniec sa všetko objasní ale Jožka prepustia no prijme ho iný spolok...Predmetom výsmechu je tu falošná morálka vedúcich z HumanitasuJúlius Barč-Ivan – inšpiroval sa sovietskou drámou, zachytáva konflikt na pohybe myšlienok, princíp tajomna a iracionality, hľadá hlbšie neznáme zdroje ľudskostitvorba: 3000 ľudí(obraz krompašskej vzbury), Človek ktorého zbili, Mastný hrniec(komičnosť je postavená na zámene osôb), Dvaja(dobrý nie vždy musí zvíťaziť a cena za slobodu býva privysoká), Neznámy(Matka – tragédia, antický náboj, dominantná je psychika postáv, postavená na kontrastochMatka Anna Pavlíčka má synov Jana a Paľa, nenávidia sa a bojí sa že Jano zabije Paľa, keď sa konflikt vyhrotí hodí sa pre Paľa..Jano ju bodne ale zachráni tým Paľovi život, Jano ide do väzenia ale Paľo sa oňho postará, ide tam o prerod ľudí z Paľa sa stáva ten silný ktorý sa teraz musí o všetko postarať...Peter Zvon – pokúsil sa o veršovanú drámutvorba: Tanec nad plačom – veselohra v troch obrazoch, stretnú sa tu stredoveké postavy ako gróf Richard, Alfréd, markíza Sylvia a sluha Barnabáš s novodobými slovenskými postavami s rodinou Kráľovcov, knflikt medzi svetom starým a svetom moderným, svet mužov a žien, svet ľudí ktorí ovládajú a tých ktorí sú ovládaníKráľovci si kúpili kaštiel, v noci z obrazov vystúpia stredoveké postavy, Kráľ usporiada bál kde chce zasnúbiť svoje deti, stré postavy uznávajú kráľa – spor o tom či ešte králi sú či nie, spor medzi grófom Richardom a jeho synom Alfrédom, nové postavy sa od starých odlišujú aj jazykom
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.