Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Literárna história Nitry

Nitra ja starobylým mestom slovanskej slávy z čias Veľkej Moravy. Túto skutočnosť si uvedomovali už bernolákovci a roku 1793 tu založili pobočku Slovenského učeného tovarišstva. V Nitre dodnes stojí budova, kde pobočka mala sídlo.Význam Nitry v slovanských i slovenských dejinách docenil i básnik Ján Kollár. V revolučnom roku 1848 dokonca navrhol, aby sa Nitra stala hlavným mestom horného Uhorska čiže Slovenska. V Rušných revolučných dňoch však jeho návrh zostal bez ozveny.Slávnu starosloviensku históriu Nitry si naplno uvedomili štúrovci a obratne ju využívali vo svojom politickom programe pri dvíhaní národného povedomia slovenského ľudu. Čerpali z nej i námety pre litrárnu tvorbu. Jozef Miloslav Hurban roku 1842 zostavil, zredigoval a vydal prvý ročník literárneho almanachu a nie náhodou ho pomenoval Nitra. Uverejnil v ňom vlastnú epickú báseň Osudové Nitry i historickú prózu Svadba krále velkomoravského.

Neskôr v českých Kvetoch uverejnil ďalšiu veľkomoravskú povesť Svatoplukovci: aneb pád ríše velkomoravské. Štúrovci si však uvedomovali aj neskoršie slovanské tradície Nitry. Poznali latinskú Legendu o Svoradovi a Benediktovi, ktorí žili v 11. storočí v kláštore na Zobore, a vedeli, že je to prvé literárne dielo, ktoré sa zaoberá presne pomenovaným slovanským prostredím. Autorom legendy je mních Maurus. Nemáme o ňom podrobnejšie správy, no isté je, že pochádzal z okolia Nitry, ak nie priamo z nej.Štúrovci vedeli, že nitrianskym rodákom bol aj Ján Vavrincov z Račíc horlivý šíriteľ a obhajovateľ Jana Husa, autor šiestich husitských traktátov. Väčšinu života pôsobil na Morave, no na sklonku života roku 1426 sa vrátil do Nitry a tu aj zomrel. Vedeli aj to, že v Nitre pôsobil Matúš Michalovič Sečiansky, autor českej gramatiky.Novšie literárne tradície Nitry sú spojené s menami spisovateľov Janka Jesenského, Rudolfa Jašíka a Ľuda Zúbka. Básnik a prozaik národný umelec Janko Jesenský pôsobil v Nitre v dvadsiatich rokoch a zastával vysokú funkciu župana. Autor historických a umelecko-náučných kníh pre mládež Ľudo Zúbek pôsobil v Nitre ako bankový úradník. Pár kilometrov na severozápad od Nitry leží obec Zbehy. Roku 1815 prišiel do nej autor prvého slovenského románu René mládenca príhody a skúsenosti – Jozef Ignác Bajza. Dom v Zbehoch, kde J. I. Bajza žil celých trinásť rokov, sa zachoval v upravenej podobe dodnes.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk