referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Radúz
Sobota, 10. decembra 2022
Podoby slovenčiny v predspisovnom období
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jcf
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 399
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 3m 0s
Pomalé čítanie: 4m 30s
 
Za prvý spisovný jazyk Slovákov možno pokladať staroslovienčinu. Prvé texty v tomto jazyku vznikli ako preklady z gréčtiny na slovanskom juhu. Preto najstaršie zachované odpisy písomností, ktoré zaraďujeme do kánonu textov staroslovienskeho jazyka, majú zreteľné hláskové prvky tejto oblasti. Tieto texty boli určené našim predkom, ku ktorým smerovala kultúrno–misijná činnosť Konštantína a Metoda. U nich sa na územiach spravovaných Rastislavom, Svätoplukom a Koceľom jazyk – staroslovienčina ďalej rozvíjal, obohacoval a kultivoval. Pojem „starosloviensky jazyk“ vznikol poslovenčením českého termínu staroslověnský jazyk (prepisom českého ě). Celkom iná je situácia pri umelom pomenovaní Slovien – Slovieni a pri prídavnom mene sloviensky, používanom na označenie etnika a etnickej príslušnosti. Slovo Slovien sa v Slovníku slovenského jazyka definuje ako výraz na označenie Slovana vo Veľkomoravskej ríši a adjektívum sloviensky znamená jednoducho „slovanský“.
Z veľkého množstva zachovaných písomností 15. – 18. stor. vidieť, že slovenský jazyk bežne používala etnicky slovenská zložka tzv. uhorského feudálneho národa. Táto etnicky slovenská vrstva feudálnej spoločnosti používala slovenčinu v korešpondencii, v agende správy feudálnych panstiev i v kongregálnych protokoloch. Kultivácia jazyka sa tu výrazne prejavuje najmä v množstve termínov súvisiacich so správou panstva, so zariadením a inventárom kaštieľov a so stoličnou správou. Ďalšou významnou zložkou feudálnej spoločnosti bolo meštianstvo, najmä obyvatelia privilegovaných slobodných kráľovských a banských miest s výraznou remeselníckou a obchodnou vrstvou. Najmä v súvislosti s výkonom mestskej samosprávy, cechových organizácií vzniklo množstvo slovenských písomností. Aj v nich sa prejavuje kultivácia slovenského jazyka.
Jazykom ľudu, dedinského obyvateľstva boli miestne slovenské nárečia prekonávajúce prirodzený jazykovo – historický vývin. Nárečovú podobu má aj ľudová slovesná tvorba piesňová i prozaická. Nájdu sa v nej nadnárečové jazykové prvky. Veľké množstvo slovenských písomností vzniklo v prostredí slovenských vzdelancov, ktorí účinkovali ako kňazi a rehoľníci, pisári, učitelia v službách miest, stolíc a šľachty.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.