referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Júlia, Juliana
Streda, 22. mája 2024
Svetová literárna moderna (1890–1918)
Dátum pridania: 24.01.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Gfete_ei_dzi
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 741
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.3
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 3m 50s
Pomalé čítanie: 5m 45s
 

- spoločenské pomery
- pohyb spoločnosti, blížiaci sa vojnový konflikt
- kríza myslenia a kultúry 
- rozklad hodnôt
- chaos, dezorientácia, nepokoj, beznádej, pesimizmus
- kapitalizmus, kt. spôsobuje úpadok meštianstva
- klesá význam umenia spoločnosť ho nahradila vedou

- znaky LM

-dôraz na autorsky subjekt
-dôraz na fantáziu a predstavivosť
-texty a diela pôsobia na zmysly a prežívanie
-pluralita: rozmanitosť, rôznorodosť smerov a metód

Literárne smery

a) impresionizmus (lat. impresia = dojem, vnem)

- vznikol v 2. polovici 19. storočia vo Francúzsku vo výtvarnom umení, neskôr vhudbe a lit.
- zakladateľ Claude Monet (s obrazom Východ slnka
- predstavitelia maliarstvo Monet, Manet, Renoirhudba Schuman, Schubert
- individualistický umelecký a literárny smer zameraný na vyjadrenie dojmov a zážitkov
- impresia = dojem, vnem, jedná sa o zachytenie okamihu krásy, v popredí sú zmyslové
- predstavitelia: Paul Verlaine, R. R. Rilkeb)

b) symbolizmus (grec. sumbolon = znak, náznak)
- vznikol v 80. rokoch 19. storočia vo Francúzsku
- umelecký smer, ktorá má zvýrazniť viac významovosť básnikovej výpovede- odmieta objektívnu skutočnosť
- skutočnosť je zložitejšia ako nám ju podávajú
- využíva viac významové náznaku, metafory, metonymie, personifikácie
- priniesli voľný verš
- najvýznamnejší spisovatelia: Charles Baudelaire, Rimbaude

PREKLIATI BÁSNICI:

- nepochopiteľní, osamelí, hľadajú nové priestory: Ch. BAUDELAIRE, P.VERLAINE, J.A. RIMBAND, E.A.POE

c) dekadencia (fran. decadence = úpadok)

- vzniká v 19. až začiatkom 20. storočia
- hanlivé označenie pre fr. poéziu 80r. 19.st.
- pohrdnutie meštianstvom
- predchodca symbolizmu
- spracúva tabuizované témy (sex...)
- vytvorenie estetiky škaredosti
- návrat k romantizmu, harmónia kontrastu, útek z reality do sna
- patria sem: Charles Baudelaire, Paul Verlaine

d) parnasizmus (podľa hory Parnas v Grécku, kde žil boh Apolón a jeho múzy)

- vzniká v poslednej tretine 19. storočia vo Francúzsku
- základ je DOKONALÁ KRÁSA, tvorila tzv. čisté umenie
- obsah diela nie je zaujímavý, dôležitá je forma (čistý jazyk)
- najvýznamnejší v slovenskej lit. je P.O. Hviezdoslav

CHARLES BAUDELAIRE (Bodler)(1821 Paríž - 1867 Paríž)

- predstaviteľ symbolizmu- položil základy európskeho symbolizmu
- básnik osudu
- vplyv na jeho tvorbu: VICTOR HUGO A E. A. Poe
- jeho tvorba odzrkadľuje túžbu po úteku, samotu
- jeho básne zobrazujú prevrátené hodnoty, základ estetika škaredosti (kontrast)
- využíva formu básne sonet
- publikoval časopisecky: Malé básne v próze Kvety zla – zbierka básní - názov básne oxymoro – t.z. metaforicky spojenie 2 protikladov
- TÉMA – človek nikdy nemôže dosiahnuť šťastie
- skladá sa zo 6 častí:

1) Splín a ideál
2) Parížske obrazy
3) Víno
4) Kvety zla
5) Revolta
6) Smrť

- využíval sonet 4 + 4 + 3 + 3

PAUL VERLAINE(1844 – 1896)

- bol to priateľ Rimbauda, toto priateľstvo bolo veľmi búrlivé, Verlaine na neho vystrelil a dostal za to 2 roky väzenia (priateľstvo sa odzrkadlilo v tvorbe)
- predstavoval si, že v poézii musí byť hudba nadovšetko a verše majú znieť ako pieseň

TVORBA:

- zakladateľ symbolizmu
- Básnicke umenie:

- princípy symbolizmu-dáva dôraz na hudobnosť verša a sugesciu nálady

- Prekliati básnici-Saturské básne – 1.bás. zbierka, vplyv CH. Baudelaira, využitie evokácie - Galantské slávnosti - Múdrosť - próza  Moja nemocnica, Moje väzenie, Vyznania

JEAN ARTHUR RIMBAUD (1854 –1891)

- Pobyt v pekle - básne v próze
- MOTÍVY: tulácke, proti rodnému mestu, proti malomeštiactvu, proti kres$anstvu, protiženám
- je to poézia plná pochybnosti, zúfalstva, výčitiek
- nenávidí spoločenský poriadok, s ktorým musí žiť, prežíva horkosť a biedu života, zmieta sa medzi zúfalstvom a nádejou
- chce preniknúť do podstaty veci a zachytiť nevyjadrené

Iluminácie - básnická zbierka- 44 básní-

TÉMY: detstvo, vzťah k Verlainovi, potulky po svete

- zbierka sa stala zdrojom modernej poézie
- reálne podnety sú predstavené vo svete vízií, halucinácií, fantázie, predstáv
- odkrýva nezrozumite&né súvislosti životných skúseností
- v zbierke žiada, aby sa básnik stal svojprávnym tvorcom prenikajúcim k vnútornýmzáležitostiam

Opitá loď

- básnická skladba
- loď je symbol
– loď je predobrazom samého básnika
- je to jeho prelomové dielo
- loď bezstarostne pláva do dobrodružstiev, ocitne sa v búrke. Lyrický hrdina túži ponávrate. Keď sa vráti, prichádza k vytriezveniu, pretože vie, že loď bude plávať stereotypne ako ostatné
- využil prvky halucinácie

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.