referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Patrícia, Patrik
Streda, 6. júla 2022
"Múdrosť ich budú hlásať národy" – literatúra a kultúra Veľkej Moravy
Dátum pridania: 13.02.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: anela
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 931
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 2.9
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 4m 50s
Pomalé čítanie: 7m 15s
 

Periodizácia: Stredoveká literatúra v Európe odrážala spoločensky život (feudalizmus a kresťanský svetonázor). Keď sa začalo šíriť kresťanstvo, Boh sa stal meradlom všetkého. Platilo heslo: "Modli sa a pracuj!"

Svetská literatúra – obsah je dôležitý
- žánre: hrdinsky epos + ľúbostná lyrik
- hrdina: bojovník
Náboženská literatúra – využitie figúr (ozdobne umelecké prostriedky)
- žánre: legendy, piesne, mystéria (nab. dráma), hagiografie (životopisy svätých), exempla (krátke rozprávanie)
- hrdina: svätec, mučeník, nositelia kresťanskej cnosti 

Znaky starovekej literatúry:

 • synkretizmus – splývanie umeleckej a vecnej literatúry – vydávanie slovníkov vo veršoch
 • forma dôležitejšia ako obsah
 • imitácia – napodobňovanie lit. diel z formálnej aj obsahovej stránky
 • transcendentálnosť – nadzmyslovosť, viera v lepší posmrtný život
 • idealizovane typizovanie – opisovanie človeka, aby ľudia verili, že je ideálny; vytvorenie postav, ktoré mali idealizovane vlastnosti

História:

 • Veľká Morava bola štátny útvar naddunajských Slovanov
 • prvá zmienka o nazve pochádza od byzantského cisára Porfyrogenetos
 • vládlo tu knieža Rastislav, ktorý bojoval proti kultúrnemu a politickému vplyvu Východofranskej ríše
 • rok 862 – posolstvo byzanskému cisárovi Michalovi III do Carihradu so žiadosťou o vierozvestov
 • rok 863 – príchod Konštantína (bol vzdelaný, trpezlivý, vytrvalý, ľudia si ho vážili) a Metoda (reálnejší, praktickejší, viazal sa na ľudí) na VM, ktorí poznali slovienske nárečie z okolia Soluna a v tomto jazyku šírili kresťanstvo a používali sloviensku liturgiu, ich činnosť sa však dostavala do sporu s franskými kňazmi
 • rok 867 – K & M odchádzajú k pápežovi Hadrianovi II, aby obhájili slov. liturgiu a aby im schválil preklady náboženských kníh
 • Metod bol vymenovaný za arcibiskupa
 • Konštantín vstúpil do kláštora a prijal rehoľné meno Cyril
 • Metod sa vracia na VM, kde panuje Svätopluk, ktorý sa priklonil k lat. liturgii. Metod bol zajatý a odvedený do Bavorska, ale vyslobodí ho pápež Jan VIII a vracia sa na VM
 • rok 880 – Metod odchádza do Ríma, aby obhájil slov. liturgiu
 • rok 885 – po smrti Metoda pápež Stefan V zakázal slov. liturgiu
Význam ich misie:
  1. polozili základy vzdelania v domácom zrozumiteľnom jazyku, čím oslabili vplyv lat. kultúry – kňazský seminár
  2. zostavili písmo hlaholiku – z písmen gréckej abecedy – prvé slovanské písmo
  3. zostavili jazyk  staroslovienčinu – prvý slovansky spisovný jazyk
  4. významná prekladová a pôvodná tvorba
Preklady:
 • Spolu: Novy zákon, žaltár (zbierka žalmov)
 • Metod: Starý zákon, Súdny zákonník pre svetských ľudí
 • Konštantín: Misál (omšová kniha), breviár (modlitebná knižka pre kňazov)

Pôvodná tvorba:

 • Konštantín – oslavná báseň Proglas – predslov k svätému evanjeliu, prvá slovanská báseň, kde sa oslavuje preklad písma svätého a zároveň sa v nej vyzdvihuje dom. jazyk ako základ vzdelanosti. Cieľom je nakŕmiť dušu človeka, čo um aj srdce posilni, slovo čo Boha poznávať ťa pripraví... Ľudia by sa mali vzdelávať, aby nemali dušu nepopísanú, aby rozumeli slovu cudziemu, aby slovo nebolo len zvonom... 
 • Forma: dialektizmy, metafory, epiteta, historizmy, archaizmy, reč. zvolanie

  Pôvodne  prace vznikli na VM alebo na bulharskom území. Ich autormi sú žiaci K & M Kliment, Gorazd a Naum:
 • Pochvala Cyrilovi Filozofovi
 • Pochvalne slovo na Cyrila a Metoda
 • Život Konštantínov
 • Moravsko- panónske legendy – skladá sa z 2 častí: Život sv. Konštantína (Kliment) a Život sv. Metoda (asi Gorazd); nie sú to legendy v pravom zmysle slova; dodržiavajú hist. fakty, ale nerozvíjajú typické legendove črty (zázračnosť, askéza)
Život sv. Konštantína je obšírnejší ako život Metoda, je náučnejší, filozofickejší, teologickejší, legendovejší, ma prvky idealizácie. Zaoberá sa činnosťou Konštantína pred tým, ako prišiel na VM, opisuje jeho detstvo, štúdium, múdrosť, nadanie, súcit s trpiacimi a túžbu po vzdelaní. Obhajuje sloviensku vzdelanosť a bohoslužobný jazyk proti trojjazyčníkom – franskí kňazi – hebrejsky, grécky, latinsky. Písaný v próze, ale obsahuje veršované prvky (priama reč)

Život sv. Metoda je kratší, epickejší. Obsahuje činnosť Metoda na VM a opisuje jeho boj s franskými kňazmi o sloviensky liturgicky jazyk. Legenda obsahuje aj hist. dokumenty o schválení slov. liturgie ako aj dokument o schválení Metoda za arcibiskupa. Písaný v próze s veršovanými prvkami, používa jednoduchý štýl  reči

Obe legendy sú významnou umeleckou pamiatkou, ale aj hist. dokumentom

Význam staroslovienskej literatúry:
 • V 17. storočí sa začal formovať slovensky národ. O históriu VM sa zaujímali historici (J.Fandly – Duverna zmluva medzi mníchom a diablom, kde kritizuje mníchov, ktorí sa odklonili od asketického spôsobu života; Magin – Ostne...alebo Obrana, kde sa odvoláva na cyrilo-metodskú tradíciu, starobylosť a rozšírenosť jazyka) a o jazyk sa zaujímali jazykovedci (Horčicka)
 • Od čias národného obrodenia tradícia VM významným spôsobom dvíhala slovenské národné povedomie (Hollý – eposy Svätopluk a Cirillo-Metodiada, kde opisuje príchod K & M na VM a ich činnosť; Kollár – Slávy dcéra; Hurban – Smrť kráľa veľkomoravského a próza Svätoplukovci, Štúr)
 • Romantici prijali slovanské mena
 • Realizmus: Jégé – próza Svätopluk
 • Barč -Ivandráma Kráľ Svätopluk
 • Hudba: Suchoň – opera Svätopluk
 • Výtvarné umenie: Benka – Slovanská jar; Hložník – Svätopluk
 • Architektúra: kostoly
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.