referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oto
Pondelok, 5. decembra 2022
Literatúra pre 7. ročník
Dátum pridania: 16.01.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: shagy12
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 434
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 4.2
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 7m 0s
Pomalé čítanie: 10m 30s
 

Anekdoty, Aforizmy
Anekdota je krátky epický príbeh o skutočnej alebo vymyslenej udalosti ktorá ma neočakávaný záver s humorným vyznením.Podmienkou dobrej anekdoty je krátky rozsah, vtip a nečakaná pointa.

Príklad : Básnik zakončil svoj život smrťou.Aforizmus je stručný výrok ktorý obsahuje vtipnú všeobecne platnú myšlienku.
Príklad : Iba príroda robí velke veci zadarmo

Poézia
Lyrika, Epika, Populárna pieseň
Štefan Moravčík – Slovenská Matka
Hlavná myšlienka a téma tvoria obsah lyterarného diela. Na vyjadrenie hlavnej myšlienky prostredníctvom určitej témy si autori vibrali rôznu formu – epické rozprávanie v povesti a formu lyrickej básne .

Ján Smrek – Najčistejšia láska
Július Lenko – Dcérke

Lyrická básnická forma, ktorá sa skladá zo14 veršou zoradených do dvoch štvorveršových a dvoch trojveršových strof , sa nazýva sonet.Rýmové spojenie prvého a štvrtého, druhého a tretieho verša podľa schémy a b b a sa nazýva obkročný rým.

Vojtech Mihálik – Boháčka, Za rúčky
Boháčka ma formu lyrickej básne, ktorá nemá pevnú stavbu. Je protikladom viazaného veršia.V takomto prípade hovoríme o volnom verši.

Stefan Žáry – Rosnišky
Ak otázka, ktorú básnik dáva, nevyžaduje odpoveď popripade odpoveď nájdeme v básni na inom mieste, ide o umelecký prostriedok ktorý sa nazývame básnická (rečnícka) otazka.

Ján Kostra – Slniečko sebtembra
Samo Chalupka – Branko - báseň Branko ma jednoduchý dej. Jeho základom je príbeh, ktorý pozostáva z otázok básnika-autora a z odpovedí a úvah hlavného hrdinu. Ak má báseň základné črty epického rozprávania – príbeh, dej, hrdinu, hovoríme o epickej básni.

Pavol Orszák – Hviezdoslav – Na výhone
Kamil Peteraj – Bosá láska, Mince na dne fontán
Boris Filan – Mláďatá. Klokan
Jozef Urban – Voda čo ma drží nad vodou

Lyrická báseň vyjadruje city,pocity, nálady a myšlienky autora. Epická báseň má základné črty epického rozprávania – príbeh, jednoduchý dej. Hlavný hrdina je postava literarného diela okolo ktorej sa sústreďuje dej. Pieseň je najroyšírenejši typ básne, ktorý spája poéziu s hudbou. Člení sa na strofy a vyznačuje sa ynakmi poézie ( rým, rytmus, refrén, metafora, epiteton, opakovanie.) Populárná pieseň je určená širokým vrstvám obyvateľstva . V texte vyjadruje pocity generácie a doby v ktorej vzniká.Hudba zväčša podlieha modernému vkusu.

Próza
Dobrodružná novela a dobrodružný román, Western, Robinzonáda, Dievčenský román, Biologický román, Detektívna literatúra, Príbehy zo života detí, Literatúra faktu, Dobrodružná novela a dobrodružný román

Ernest Hemingway – Starec a more
Novela je epické dielo ktoré má krátky až stredný rozsah,vystupuje v ňom málo postáv, rozprávanie sa sústreďuje len na jeden pútavý príbeh a často sa konči výrazným až prekvapujúcim záverom .

František C. Kubernát – Rzsie kože
Ján Hrušovský – Jánošík
Anton Marec – V doline dlhých tieňov
Novely Starec a more, V doline dhých tieňov i román Rysie kože sa vzynačuje pútavým dejom , ktorý je vrsvený do prekvapujúcich dramatických situácii. Zdôraznený je motív nebeypečenstva . Takýmto literarným dielom hovoríme dobrodružná novela alebo dobrodružný roman.

Ak literarné dielo čerpá námet z dávnej minulosti, zobrazuje jednotlivca, spoločenské udalosti, alebo sa zameriava na dej nazývamé ho historický román. Historické fakty a udalosti autor prispôsobuje svojmu zámeru. Ak dielo čerpá námet z minulosti a vyznačuje sa dobrodružným dejom, hovoríme o historicko-dobrodružnom románe.

Western
Karl May – Šlachetnosť Old Shatterhanda
Western je dobrodružné epické dielo, ktoré čerpá námety čias osídlenia Divokého západu, z prostredia kovbojov, Indianov a jeho hlavnou myšlienkou je boj za sravodlivosť.

Robinzonáda
Daniel Defoe – Robinson Crusoe
Scott O’Dell – Ostrov belasých delfínov

Robinzonáda je epické dielo, ktorého témou je boj jednotlivca za záchranu života na opustenom mieste.

Dievčenský román
Lucy Maud Montgomerzová – Anna zo Zeleného domu
Klára Jarunková – Jediná
Jana Šrámková – Biela stužka v tvojich vlasoch
Alta Vašová – Joja, Jojka, Tibor

Román ktorý svojim obsahom je učený najme dievčatam sa nazýva dievčenský román.

Biologický román
Ľudo Zubek – Skrytý prameň
Nora Borathová – Študent

Biologický román je dielo v ktorom autor vychádza zo životných prameňov.Ak nemá dostatok faktografických údajov, doplňa ich nielen údajmi s historickej skutočnosti ale aj vlasnou fikciou .( napr Ludo Zúbek : Skrytý Prameň. )

Detektívna literatúra
Agatha Christieová – Diamedové kone
Detektívka je súhrnné označenie pre určitý tzp tzv. popularnej literatúry. Druhovo patrí k epike, ale poznáme jej rôzné žánre – poviedku, román. Velmi často býva aj filmové spracovanie detektívky. Základným znakom detektívky je dejovosť a jednoduchá kompozícia založená na zločine a pátraní po páchatelovi. Dalším sprievodným znakom je motív záhady, ktorá sa vkomponúva do deja tak, aby riešenie bolo čo najmenej pravdepodobné. Pri riešení záhady sa využíva najme intelekt detektíva a logické myslenie. Najdôležitejšou postavou je detektív. Ich charakteristyckým znakom je, že sa snaží vyriešiť prípad a viníka odovzdať súdu ktorý mu vymeria spravodlivý trest.

Príbehy zo života detí
Martin Kukučín – Z teplého hniezda
Jozef Gregor-Tajovký – Do konca
Jozef Cíger-Hronský – Do školy
Belo Kapolka – Pre teba sa postavím proti svetu

Ak sa hlavná postava stotožňuje s osobou rozprávača príbehu, hovoríme že ide o ja-rozprávanie. Niekedy aj v rozprávaní vážného príbehu vyskytujú hmotné, smiešné miesta, ktoré vniknú pri určitej situácii. Tento jav nazývame situačná komika.Ak komicky pôsobia postavy literárného diela, hovoríme o charakterikovej komike, inokedy smiešnosť, žatovnosť spočíva vo výbere a použití slov.Vtedy hovoríme o slovnej komike.

Dušan Kováč – Prorok a snečný pes
Rudolf Dobiaš – Požiar
Daniel Hevier – Môj kôň

Literárné dielo napísané zámerne pre detského príjemcu nazývame literatúra pre deti a mládež.

Literatúra faktu
František Gel – Premožiteľ neviditetelných dravcov
Ladislav Švihran – Príbehy, v ktorých sa poznáme
Ľudo Zúbek – Prečo tu nie je Karl May? Ako sa sem dostal Karl May?
Peter Štrelinger – Zbojnícka mladosť

Literatúra ktorá spracúva dokumentárné materialy, vedecké fakty a historické udalosti, prišom využíva výrazové prostriedky a postupy beletrie, nazýva sa literatúra faktu. Od umeleckej literatúri sa odlišuje opisom skutočnej udalosti, vedecky poznanej a overenej, nie udalosti vymyslenej.

Dramatické umenie
Filmová tvorba, Televízna hra, Rozhlasová hra, Filmová tvorba
Jozef Cíger-Hronský – Sokoliar Tomáš

Film je dramaticky žáner. Predpokladom dobrého a kvalitného filmu je literárny a technický scénár a spolupráca scenáristu, režiséra, hercov a ostaných pracovníkov, ktorý sa podielajú na realizácii filmu. Film môže byť celovečerný, krátky, hraný, animovaný, prírodopisný, dokumentárny.

Televízna hra
Barbora Kardošová – Amálka, ja sa zbláznim!
Televízna hra je dramatický žáner, technické audiovizuálne umenie, pričom sa dôraz kladie na audiálne(sluchové) vnímanie textu. V porovnaní s filmom je viac založená na slove. Tematkou televíznej hry sú domáce, rodinné príbehy, spoločenské udalosti v malom časovom a priestorovom rozpätí, s menším počtom postáv, divák sa musí sústreďovať na dialog a na detaily t.j. na vykreslenie postáv. Nie je vhodná na masové scény.

Rozhlasová hra
Jana Bodnárová – Starec a počitačový chlapec
Rozhlasová hra je literarno-dramatický žáner, ktorý využíva zvukové prostriedky. Zakladným výrazovým prostriedkom je slovo, teda hovorený text. Rovnako dvôležitý je zvuk, lebo môže mať významotvornú funkciu. Zvuk vyjadruje isté významy alebo citovo umocňuje obraznosť jazykových prostriedkov.Zvukové efekty vytvárajú priestorovú ilúziu, sú kulisou a súčasnosťou umeleckého obrazu.

 
Podobné referáty
Literatúra pre 7. ročník SOŠ 2.9147 1348 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.