referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Štvrtok, 30. novembra 2023
Svetová romantická literatúra
Dátum pridania: 31.01.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: wanila
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 566
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 4.8
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 8m 0s
Pomalé čítanie: 12m 0s
 

18. -19. stor. (Hugo, Goethe, Schiller)

 • svetový vývoj ovplyvnili: Francúzska revolúcia; priemyselná revolúcia v Anglicku
 • spôsobili rozpad feudalizmu a otvorili cestu kapitalizmu
 • buržoázia odmietala klasicistický ideál, usilovala sa o nový spoločenský ideál, usilovala sa o nový spoločenský ideál, kt. by vyjadroval vzájomné porozumenie medzi ľuďmi
 • heslo Francúzskej revolúcie: Sloboda, Rovnosť, Bratstvo
 • kapitalistické vzťahy boli založené na moci peňazí, preto sa tento ideál nedal uskutočniť
 • nové protirečenia sa ukázali rozumovo neriešiteľné, človek bol bezmocný- preto sa proti rozumu zdôrazňuje cit
 • v umení nastáva obrat od rozumu k citu= preromantizmus
 • v klasicizme sa zdôrazňuje: -v romantizme sa zdôrazňuje:
 • racionalizmus (všemocnosť rozumu) -citovosť- senzualizmus
 • objektivizmus -subjektivizmus
 • rozpor povinnosť- cit -rozpor človek- svet
 • vzniká nová filozofia idealizmus , kt. sa považuje za prvotnú myšlienku vedomie, ducha
 • hmota a existencia sú druhotné
 • najvýznamnejší filozof Hegel
 • prívrženci iracionalizmu (smer idealistickej filozofie) uprednostňovali inštinkt a vieru
 • filozof Herdel tvrdil, že na čelo vývoja ľudstva sa dostanú Slovania
 • sentimentalizmus filozofický a literárny smer, opiera sa o city, hlása súcit s biednymi a vyzdvihuje obyčajného človeka
 • vyzdvihuje sa úloha jednotlivca= subjektivizmus
 • vzniká kult silného jednotlivca, t.j. individualizmus, ak tento jednotlivec pomáha ľudstvu, spoločnosti= titanizmus

princípy romantizmu:

 • nový hrdina: - je v rozpore so spoločnosťou
 • v spoločnosti sa cíti ako cudzinec, je osamelý
 • autor sa s ním často stotožňuje= autoštylizácia
 • konflikt v romantizme: túžba, sen- skutočnosť
 • využíva sa harmónia kontrastov ( Quasimodo: škaredý- dobré srdce)
 • narúšajú sa hranice medzi lit. druhmi a žánrami
 • epika sa lyrizuje opismi, úvahami – literárny a žánrový synkretizmus
 • rozvíja sa lyrika, vznikajú aj epické diela
 • autori sa venujú minulosti, objavujú sa výzvy do revolúcie, túžia po krajšom živote (budúcnosť)
 • v romantizme sú výnimočné postavy vo výnimočných situáciách

NEMECKÁ LITERATÚRA:

 • útlak vyvolal v Nemecku hnutie Sturm und Drang, jeho príslušníci sa búrili proti vtedajšej spoločnosti
 • žiadali uplatnenie slobody a citu

JOHANN WOLFGANG GOETHE: (1749-1832) - písl poéziu, prózu, drámu

POÉZIA -óda Prometeus oslavuje ľudskú aktivitu, človeka, kt. verí vo vlastné city
PRÓZA -román Utrpnie mladého Werthera:

 • napísaný vo forme listov
 • Werther je mladý, vzdelaný človek, kt. sa zaľúbi do snúbenice, neskôr manželky svojho priateľa

DRÁMA: Ifigénia v Tauride, najvýznamnejšie dielo: Faust:

 • vychádza zo stredovekej povesti o legendárnom učencovi Faustovi, kt. nie je spokojný s výsledkami vedy, túži po pravom poznaní
 • uzavrie pakt s Mefistofelom
 • prežije lásku i sklamanie, pozná vedu i čiernu mágiu
 • zmysel života- práca pre spoločnosť
 • prichádza k záveru „Zaslúži ten len slobodu si, s žitím kto denne o ňu bojuje“
 • Faust= symbol ľudskej aktivity ; Mefistofeles= stelesnenie sebectva, túžby po moci

(JOHANN CHRISTOPH) FRIDRICH SCHILLER: (1759-1805)

 • nemecký dramatik, v jeho divadelných hrách- túžba po slobode, cite
 • div. hra Zbojníci hl. hrdina Karol Moor; brat ho pred otcom očierni, aby zdedil majetok a získal jeho milú
  • Karol odchádza k zbojníkom, aby pomstil krivdu ( „moje remeslo je odplata“) , stane sa ich vodcom
  • po smrti otca a brata sa vydáva do rúk súdu
  • Karol je rebel, kt. nezvládol rozpor medzi svojim ideálom a spoločenskými podmienkami
 • div. hra, tragédia Úklady a láska je o láske mladých ľudí z rôznych spoločenských vrstiev (šľachtic + dcéra chudobného muzikanta)
  • obaja zomierajú, autor sa búri proti feudálnemu zriadeniu
 • Wiliam Tell: hra je zo Švajčiarskych dejín-14.stor.
  • švajčiarsky ľud sa búri proti Habsburgovcom
  • hl. postavy: správca Gessler (obhajuje Habsburgovcov) a Viliam Tell
  • Tell sa odmieta pokloniť klobúku, preto musí zostreliť jablko z hlavy svojho syna, Gessler ho dá uväzniť, Tell ujde a spolu so švajčiarskym ľudom bojuje proti nadvláde- získajú slobodu

ANGLICKÁ LITERATÚRA :

GEORGE (NOËL) GORDON BYRON: (1788-1824)

 • anglický šľachtic, titul lord, ako člen snemovne Lordov obhajoval práva robotníkov, nebol spokojný so životom v Anglicku a Londýne, preto cestuje po Európe,
 • po návrate vydal lyricko-epickú skladbu Childe Haroldova púť :
  • hrdina je pútnik, kt. je nespokojný s panskou spoločnosťou, cíti sa osamelý, búri sa proti tyrane a neslobode utláčaných národov
  • hrdina je autoštylizáciou básnika
  • opúšťa Anglicko, nikto ho doma nečaká, nesmúti za ním nikto okrem verného psa
 • Byron vytvoril nový typ romantického hrdinu- tuláka, väzňa, titana, kt. nemôže zvíťaziť lebo je osamelý
 • Byron aktívne podporoval národnooslobodzovacie hnutie rôznych národov, hl. Grékov
 • v Grécku ochorel a umrel
 • Chillonský väzeň: na hrade Chillon pri Ženevskom jazere povstalci oslobodia väzňa, kt. si po rokoch väzenia nevie zvyknúť na slobodu - v básni vyjadruje túžby Švajčiarov po slobode

RUSKÁ LITERATÚRA:

 • ruský romantizmus vznikal v období nevoľníctva a cárskeho despotizmu
 • 1825 povstanie dekabristov (šľachtici, kt. chceli odstrániť cára)

ALEXANDER SERGEJEVIČ PUŠKIN: (1799-1837)

 • písal poéziu, prózu, drámu
 • pochádzal zo šľachtickej rodiny, na štúdiách sa spriatelil s pokrokovo a demokraticky zmýšľajúcimi ľuďmi, kt. neskôr povstali proti cárovi- dekabristi
 • báseň Na Sibír je revolučná báseň, píše o dekabristoch, kt. pracujú v okovách v baniach; verí, že doba sa zmení a uväzneným bude vrátená česť
 • epiku písal veršovanú aj neveršovanú
  • veršované: eposy, román Eugen Onegin
  • neveršované: Kapitánova dcéra, Poviedky Belkina
 • eposy: romantické aj realistické
  • romantické: Cigáni (mladý šľachtic chce žiť slobodne, preto prichádza medzi cigáňov, keď zabije, musí odísť), Kaukazský zajatec
  • realistické: sú spojené s postavou Petra Veľkého: Poltava (boj Petra Veľkého s Karolom), Medený jazdec (socha, povodne)
 • román Eugen Onegin:
  • zobrazuje v ňom „zbytočného“ človeka, mladého šľachtica Onegina, kt. žije v Petrohrade bohémskym životom, takýto život sa mu zunuje, odchádza na vidiek, kde chce nájsť zmysel života, začína sa nudiť
  • zaľúbi sa do neho Tatiana (pod vplyvom romantických románov)- dcéra statkárky; napíše mu ľúbostný list, Onegin sa jej chce pomstiť preto dvorí jej sestre Oľge
  • Oľgin snúbenec Lenský ho vyzve na súboj, Onegin ho zastrelí, potom cestuje po Rusku, po rokoch na bále v Petrohrade sa mu zapáči Tatiana, ona je vydatá a odmieta ho
  • realizmus: zobrazenie života „zlatej“ mládeže
 • Kapitánova dcéra: dej sa odohráva v 18.stor. v období povstania Pugačova, povstanie je zobrazené realisticky
 • historická div. hra Boris Godunov : obdobie vlády Borisa Godunova ako cára, kt. nastúpil po tragickej smrti syna Ivana Hrozného
 • niektoré diela boli sfilmované, zhudobnené (Eugen Onegin, Piková dáma, Boris Godunov,...)

FRANCÚZSKA LITERATÚRA:

VICTOR HUGO: (1802-1885)

 • zakladateľ fr. romantizmu
 • básnik- cyklus epických básní Legenda vekov: komentuje plynutie času od Evy, k Ježišovi, po súčasnosť
 • dráma- div. hra Ruy Blas [rü bla]: dráma o láske kráľovnej a sluhu, kt. sa stane pod falošným menom obľúbeným ministrom, získa si priazeň kráľa a srdce kráľovnej
 • román Chrám matky Božej v Paríži:
  • historický román-15.stor.
  • postavy: Esmeralda (v detstve ju matke ukradli cigáni, vyrastala medzi nimi);Gudula (jej matka, nenávidí cigáňov); Quasimodo ( hrbatý, takmer hluchý zvonár v chráme, vychoval ho kňaz Frollo)
  • základom deja sú osudy Esmeraldy a láska kňaza Frolla k nej
  • Frollo zabije milého Esmeraldy (kapitána lukostrelcov), zo zločinu obvinia a odsúdia na smrť Esmeraldu, Quasimodo jej chce pomôcť, ukryje ju vo veži chrámu, ale Frollo ju unesie a zatvorí u Guduly, Gudula jej nestihne pomôcť, Esmeralda zomiera na šibenici, Quasimodo zhodí Frolla z veže
  • dej retardujú opisy a filozofické úvahy
  • ďalšie typické znaky: protiklady, výnimočné postavy, tajomstvom zahalené postavy (Esmeralda), napätie
 • román Bedári:
  • Jean Valjean je výnimočný silou; je odsúdený na galeje za krádež chlebu, podarí sa mu ujsť, ale kňazovi, kt. ho prichýli ukradne strieborné svietniky, keď ho chytia, kňaz prehlási, že mu svietniky daroval- jeho láskavosť ho zmení, začne nový život, pomáha chudobným, stáva sa starostom, keďže je stále hľadaný a prenasledovaný, musí ujsť a skrývať sa
  • stará sa o sirotu Cosette, jeho život je plný napätia a dobrodružstiev
  • autor veril, že zlo a nespravodlivosť sa dajú odstrániť mravným obrodením
 • román Človek, ktorý sa smeje :
  • dej sa odohráva v Anglicku na rozhraní 17-18. stor.
  • hl. hrdina Gwynplaine je šľachtického pôvodu, v detstve ho predali obchodníkom s deťmi, operáciou mu na tvári vytvorili úškľabok
  • harmónia kontrastov: krásna duša a škaredá tvár
  • Gwynplaine žije so starcom Ursom, jeho skroteným vlkom a slepou dievčinou Deou; sú šťastný, kým Gwynplaine neunesú, dostane sa do šľachtickej spoločnosti, kt. ho sklame, podarí sa mu ujsť
  • Dea od žiaľu zomiera a on spácha po jej smrti samovraždu
 
Podobné referáty
Svetová romantická literatúra SOŠ 2.9494 1620 slov
Svetová romantická literatúra SOŠ 2.9259 1085 slov
Svetová romantická literatúra GYM 2.9774 1518 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.