referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mojmír
Nedeľa, 14. augusta 2022
Literárne obdobia od staroveku po súčasnosť
Dátum pridania: 18.01.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: bodka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 955
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 5m 0s
Pomalé čítanie: 7m 30s
 
1, starovek:
- 3000 p. n. - 5 st. n. l.
- vznikajú prvé literárne diela v písanej forme, ktoré vychádzajú z ústne podávaných mýtov a stvorení sveta, človeka, . . .
a) sumerská literatúra (4. tis. P. n. l.)
•Epos o Gilgamešovi (našla sa na hlinených tabuľkách) – vystupujú tu mýtické a polomýtické postavy (kráľ Gilgameš bol po matke z 2/3 bohom a po otcovi z 1/3 človekom, Enkidu – polodivý človek)
- hrdinsky epos
- najstaršie dielo svetovej literatúry
- nepoznáme autora ani celú verziu diela
- témou je púť kráľa Gilgameša za nesmrteľnosťou
- Gilgameš – krásny vysoký muž, ramenatý, s kučeravými vlasmi spletenými do vrkočov
- bol obdarovaný silou a odvahou, bol tvrdý k ľuďom, mal dôvtip, múdrosť mal za 7 mudrcov
- Gilgameš bol prísnym kráľom mesta Uruk, vyžadoval od ľudí veľa práce. Obyvatelia požiadali o pomoc bohyňu, ktorá vytvorila silného polodivého človeka menom Enkidu. Ten zápasil s Gilgamešom a vyhral nad ním. Spriatelili sa, vybrali sa do libanonských hôr, aby zničili obra Chuvavu, ktorý spôsoboval ľuďom zlo a porazili ho. Enkidu urazil bohyňu, tým privolal jej kliadbu a zomrel. Gilgameš smútil nad stratou priateľa. Rozhodol sa nájsť jediného predka (Utanapištu), ktorého bohovia obdarili nesmrteľnosťou. Chcel pochopiť tajomstvo večného života. Nevydržal však bdieť 6 dní a 7 nocí, a tak nezískal nesmrteľnosť. Potom hľadal rastlinu nesmrteľnosti, ktorú musel vyloviť z dna oceánu, ale zožral mu ju had
b) staroegyptská literatúra – zachovaná na papyrusoch
c) akkadská literatúra – miestom jej vzniku je orient
d) hebrejská literatúra – najmladšia staroveká literatúra
•Biblia – najcennejšia literárna pamiatka
- skladá sa z - starý zákon
- nový zákon
- kniha kníh
- základná kniha kresťanov
- umelecké, filozofické i historické dielo
e) indická literatúra – 2. tis. P. n. l.
- védy- posvätné knihy
•Epos Mahabhárata
•Epos Ramajána
f) antická literatúra – grécka a rímska literatúra
- grécka – Hómer – eposy •Ilias a Odysea
- Sofokles - •Antigona
• Kráľ Oidipus
•Antigona – tragédia
- má 5 dejstiev
- Antigona sa priznala k pochovaniu svojho brata Polyneika. Kreon nemohol ustúpiť od svojho nariadenia, lebo nechcel, aby sa na neho pozerali ako na slabocha. Syn Haimon ho prosil o život svojej snúbenice Antigony. Kreon bol neoblomný, Ismenu prepustil na slobodu, ale Antigonu dal zatvoriť do kamennej hrobky. Keď sa Antigona uškrtila na závoji, Haimon spáchal sebevraždu. Kreon pochopil, že jeho rozhodnutie nebolo správne. Jeho manželka Eurydika sa od žiaľu nad Haimonovou smrťou prebodla mečom.
- mýtus o Thébskom kráľovskom dvore
- nezasahujú bohovia, rozhoduje sa iba Antigona
- Aischylos
- Euripides
- Sapfó – poetka
- Ezop – bájky
- rímska – Vegílius – epos • Eineis
- Ovídius •Metamorfózy
•Umenie milovať

2, stredovek – 5. st. – 15.st.
- stredoveká literatúra sa rozvíjala vo feudálnom spoločenskom poriadku
- kládla dôraz na vieru vo večný, nadpozemský svet
spočiatku boli stredoveké diela určené na prednes (okrem kňazov a mníchov nikto nevedel čítať), preto mnohé z nich majú deklamatívny (rétorický) charakter
- literatúra sa členila na :
a) feudálna svetská – hlavná postava zidealizovaný šľachtic, bojovník, ktorý oplýval tradičnými cnosťami
• Pieseň o Rolandovi
• Pieseň o Nibelungoch
• Slovo o pluku Igorovom
b) feudálna náboženská – hlavná postava je svätec, pustovník, askéta
- najčastejšie útvary: lyrické piesne, kázne, legendy, životopisy a drámy
- v tomto období sa začala písať história našej literatúry v čase VM vznikla prvá slovenská báseň • Proglas a • Pieseň o Nibelungoch

3, novovek
•Humanistická a renesančná literatúra – 14. – 17. st.
- rozvoj strednej vrstvy a meštianstva, usiluje sa užiť si na zemi, návrat k ľudským pozemským radostiam a starostiam, radostné prežívanie života na zemi
- Taliani: - Dante •Božská komédia
- Petrarca
- Boccaccio •Dekameron
- Španieli: - Arrantes
-Lope de Vega
- Angličan: - Shakespeare
•Baroková literatúra – 16. – 18. st.
- vyznačuje sa pompéznosťou, ozdobnosťou a patetickosťou
- popretie humanizmu a renesancie
- radosť zo života je nahradená strachom zo smrti, pocitom márnosti
- Vanitas Vanitatum = márnosť nad márnosť
- v literatúre opäť témy nadpozemského života
- Torquato Tasso
- John Milton
- Jan Amos Komenský
- Hugolín Gavlovič •Valašská škola mravúv stodola

4, klasicistická literatúra – 17. – 18. st.
- vyvíjala sa pod vplyvom racionalistickej filozofie Reného Descarta
- kládli dôraz na rozum
- zaviedlo sa členenie žánrov – vysoké (tragédia, óda, elégia)
- nízke (komédia, bájka, satira)
- v hrách sú často v protiklade láska a povinnosť (Moliére • Lakomec)
- predstavitelia: - Ján Kollár
- Jozef Ignác Bajza
- Ján Hollý, Juraj Fándly – hrdinovia vynikajú zvýšeným vlasteneckým cítením

5, romantická literatúra – ½ 19. st.
- spisovatelia – romantici pociťujú rozpor medzi snom a skutočnosťou, medzi svojim vnútorným svetom a vonkajším životom, odcudzujú sa spoločnosti, pociťujú osamelosť, skľúčenosť a smútok z bytia, často podliehajú subjektivizmu a individualizmu
- hrdinom slovenského romantizmu je často pútnik, zbojník, čo je vlastne autoštylizácia básnika
- symbolizmus
- predstavitelia: - Ľudovít Štúr
- Janko Kráľ
- Samo Chalúpka
- Andrej Sládkovič
- Ján Botto

6, realistická literatúra – 2/2 19. st. a začiatok 20. st.
- usilovali sa objektívne zobraziť spoločenské procesy, základné ľudské vzťahy a charaktery
- hrdinovia zo všetkých spoločenských vrstiev

7, avangarda a moderna
- nové umelecké snahy a smery
- symbolizmus, impresionizmus, parnasizmus, expresionizmus, surrealizmus, dadaizmus, stratená generácia, socialistický realizmus, naturizmus, vitalizmus, moderná katolícka poézia
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.