Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Humanizmus a renesancia

Humanizmus a renesancia
(14.-17. storočie)
1.Spločenské podmienky:
a) rozvoj priemyslu a tým aj novej spoločenskej triedy mešťnstva
b) objavy nových krajín a kontinentov
c) vedecké objavy Koperníka, Galileiho a Gutenberga

2.Literatúra a jej znaky:
a)humanizmus a renesancia vznikajú v Taliansku a odtial sa šíria do Európskych krajín. Cieľom bolo obrodenie človeka v duchu antických ideálov a predstáv.
b)za najdôležitejšie považovali právo človeka: nadprirodzené šťastné prežívanie života a lásku k prírode. Základným heslom bolo: nie odriekanie ale plné vyžitie

Znaky literatúry:
1.Láska ku kráse
2.Úcta k rozumu (racionalizmus)
3.Uznávanie zmyslového poznávania (senzualizmus)
4.Vzdvyhnutie úlohy jednotlivca (individualizmus)

Humanizmus:
Humanus- ľudskosť
Humanisti študovali Gréckych a Rímskych básnikov a filozofov. Napodobňovali ich diela. Používali Latinčinu a venovali sa najmä vedeckej literatúre. Orientovali sa na učené a školské kruhy.

Renesancia:
v širšom slova zmysle rozumieme obdobie keď zaniká feudalizmus a vzniká kapitalizmus.
V užšom slova zmysle ide o výtvarné a literárne diela.
Renesančná literatúra zobrazovala radostný vzťah človeka k pozemskému životu. Používali národné jazyky a jednoduchšiu štilistiku v humanizme.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk