Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Literárna periodizácia

1.Starsia slovenská literatúra (800-1780)
2.Novodobá slovenská literatúra (1780-1900/1905)
3.Slovenská literatúra 20.storocia (1905-súčanosť)

Staršia slovenská literatúra
1.Stredoveká literatúra (800-1500)
2.Humanizmus a renesancia (1500-1650)
3.Baroková literatúra (1650-1780)

Novodobá slovenská literatúra
1.Klasicizmus (1780-1830)
2.Preromantizmus a romantizmus (1830-1850)
3.Od romantizmu k začiatkom realizmu (1850-1875)
4.Realizmus (1875-1900/1905)

Slovenská literatúra 20. storočia
1.Literárna moderna (1900/1905-1918)
2.Medzivojnová literatúra (1918-1945)
3.Literatúra po II.svetovej vojne (1945-1989)
4.Súčasná slovenská literatúra (1989....)

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk