referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ľubomír
Štvrtok, 13. augusta 2020
Obraz človeka v diele Sládkoviča a Hviezdoslava, vývin slovenského jazyka, moderna a tvorenie slov
Dátum pridania: 31.01.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: emiceha
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 10 533
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 30.2
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 50m 20s
Pomalé čítanie: 75m 30s
 
Tvorenie slov


V slovenčine tvoríme slová týmito spôsobmi:
A.odvodzovaním
Odvodzovaním tvoríme slová
1. bezpríponovým tvorením (základové slovo nepriberá žiadnu slovotvornú predponu alebo príponu, stráca slovotvornú príponu typickú pre pôvodný slovný druh, zaradí sa do nového slovného druhu. Napr. letieť - sloveso stráca neurčitkovú príponu -ť, tzv. kmeňotvornú príponu -ie- a zostáva nový tvar let, ktorý sa zaradí medzi podstatné mená mužského rodu.
2. spájaním slovotvorného základu (slovotvorný základ je tá časť odvodeného slova, na ktorú sa pripája slovotvorná predpona alebo prípona) a
a) slovotvornej prípony (sufix): vrát -nik (vrát - slovotvorný základ, nik - slovotvorná prípona),
b) slovotvornej predpony (prefix): pre- krásny (pre- slovotvorná predpona, - krásny - slovotvorný základ),
c) oboch zároveň: pred - škol - ský (pred- slovotvorná predpona, škol- slovotvorný základ, -ský - slovotvorná prípona).

B.skladaním

Skladaním dvoch (a viacerých) základov slov vzniká jedno nové - zložené slovo. Napr. more + plavba = moreplavba, bledomodrý, bielo-modro-červený, dvesto. Valibuk, žiaľbohu atď. Niekedy na rozhraní dvoch slov vkladáme spájaciu samohlásku (spájaciu morfému), ktorá uľahčí výslovnosť zloženého slova, napr. stromoradie, veľkosklad.

C. skracovaním

Skracovaním slov vytvárame skratky a značky, ktoré urýchľujú komunikáciu hlavne v odbornom, publicistickom a administratívnom štýle.
1. Skratky vznikajú tak, že použijeme jednu alebo niekoľko začiatočných hlások slova, obyčajne končia spoluhláskou a píšeme za nimi bodku, napr. tituly: Dr. Mráček, textové skratky: atď., a pod., napr.
2. Značky vznikajú tak, že z viacslovného pomenovania použijeme začiatočné hlásky: píšu sa veľkými písmenami a v rukou písanom texte ich píšeme tlačeným písmom, napr. SND (Slovenské národné divadlo). Neskloňujú sa. Za značkami chemických prvkov, mier, fyzikálnych veličín (píšu sa aj malým, aj veľkým písmenom) sa nepíše bodka, napr. W, s, v.
3. Značkové slová vznikajú zo začiatočných písmen alebo slabík slov, komponentov združeného pomenovania, ale vytvárajú takú podobu, že sa dajú skloňovať Kerametal - keramické a kovové komodity, Slovnaft - Slovenská nafta, Sľuk - Slovenský ľudový umelecký kolektív).

D. spájaním slov do združených pomenovaní
Spájaním netvoríme slovo, ale vytvárame združené pomenovanie (triedna kniha, Slovenská národná rada), preto niektorí jazykovedci nezaraďujú tento spôsob medzi slovotvorné spôsoby.

Univerbizácia a multiverbizácia
S obohacovaním slovnej zásoby, so spestrovaním štýlu súvisia javy, ktoré majú blízko k tvoreniu slov, nazývame ich univerbizácia a multiverbizácia.

Univerbizácia sa nachádza v hovorom štýle, všade tam, kde je snaha ekonomizovať text, zhutniť ho. Využíva sa v hovorovom (hlavne v slangu) a v publicistickom štýle. Je to skracovanie viacslovných pomenovaní do jedného slova, napr. zasadacia sieň- zasadačka, panelový dom- panelák, maturitná skúška- maturita, minerálna voda- minerálka, vodová ondulácia- vodová, stužková slávnosť- stužková, parkovacie svetlá- parkovačky.

Multiverbizácia je opačný jav, namiesto jedného slova sa vyjadríme viacerými (často sa tvoria aj nespisovné výrazy), napr. prevádzať opravu obuvi namiesto opravovať obuv, vykonať postrek sadu namiesto postriekať, uskutočniť obhliadku motorového vozidla namiesto prezrieť auto, uskutočniť prieskum namiesto preskúmalť, spotrebiteľská verejnosť namiesto spotrebitelia, trestný čin namiesto zločin. Nachádza sa v administratívnom a odbornom štýle.

 
späť späť   2  |  3  |  4  |  5  |   6   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.