referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oldrich
Nedeľa, 3. decembra 2023
Slovenská medzivojnová poézia (výklad)
Dátum pridania: 02.02.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: bajkaa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 445
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.4
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 2m 20s
Pomalé čítanie: 3m 30s
 

Slovenská medzivojnová poézia bola kultivovaná od konca 1.svetovej vojny do konca 2.svetovej vojny, teda od roku 1918 po rok 1945. Slovensko bolo v tomto období súčasťou Československa, ktoré vzniklo 28. októbra 1918 po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie. Básnici slovenskej medzivojnovej poézie sa vyrovnali s neľahkými udalosťami, ktoré nastolila vojna,a tie sa stali i témami literárnych diel.

V období medzi vojnami sa na Slovensku stretávame s pluralitným modelom literatúry. Tvorilo popri sebe viacero básnických skupín prúdov, ktoré rozdeľujeme podľa metódy stvárňovania skutočnosti.

Skupina básnikov, ktorá v tomto období už doznievala bola staršia generácia, inklinujúca skôr k impresionizmu a symbolizmu. Túto skupinu reprezentoval Janko Jesenský a Vladimír Roy.

Skupinu básnikov, u ktorých sa stretávame s tradičnými i novátorskými umeleckými prostriedkami a postupmi nazývame prechodná generácia. Uprednostňovali témy realizmu,a ko napríklad národnostný a sociálny útlak, vysťahovalectvo či renegáctvo. Bežným prvkom básnikov tejto generácie bolo zlúčenie viacerých umeleckých smerov a prúdov v jednom diele. Spájali aj národné problémy s osobnými problémami básnika. Autori tohoto prúdu - Martin Rázus a Štefan Krčméry sa usilovali o udržanie kontinuity ,,včerajška a dneška".

Naopak básnici, ktorí využívali len nové a netradičné postupy sú známi pod pojmom mladí autori. Ich tvorbu ovplyvňovali rôzne smery, z ktorých sa preslávil neosymboliizmus, predstaviteľom ktorého bol Emil Boleslav Lukáč. Jeho tvorba ja plná smútku, bolesti a skepsy.

Protikladom bol vitalizmus. Spisovatelia tohoto prúdu vyjadrovali radosť zo života, činorodosť, životný elán a energiu. Príkladom bol básnik životného optimizmu - Ján Smrek.

Nadrealisti zas uprednostňovali katastrofické témy, podávali obraz sveta, do ktorého sa neoplatilo narodiť. Motív smrti, tmy a samoty dominoval v tvorbe Rudolfa Febryho, Štefana Žáryho a iných autorov tohoto avantgardného smeru.

Ďalšími básnickými skupinami boli avantgardná ľavicova poézia na čele s Lacom Novomeským a katolícka moderna pod vedením Janka Silana či Rudolfa Dilonga.

Prvá polovica 20.storočia, ku ktorej sa radí i slovenská medzivojnová poézia bola jedným z najzložitejších období v dejinách ľudstva. Doznievajúca 1. svetová vojna spôsobila obrovské hospodárske, kultúrne či mravné straty, no napriek tomu vzniklo na Slovensku mnoho významných diel, ktoré si zaslúžia pozornosť celého sveta.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.