Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Prehľad svetovej realistickej literatúry

Anglická literatúra

V 19. storočí – prvoradá svetová veľmoc ; v parlamente neustále boje medzi konzervatívnou stranou ( agrárna aristokracia ) a liberálmi ( rozvíjajúca sa buržoázia )

PREDSTAVITELIA: 
       
Charlotte BRONTEOVÁ – Jana Eyrová ( romanticko – realistický príbeh siroty )
Emily BRONTEOVÁ– Búrlivé výšiny ( na pozadí romantickej scenérie zobrazuje realistické vzťahy medzi ľuďmi na anglickom vidieku )
Charles DICKENS – Oliver Twist ( obžaloba anglickej zaostalosti v sociálnych otázkach – osudy osirelého chlapca – vniká do najbiednejších londýnskych vrstiev )

- Pamäti klubu Pickwickovcov – ( Anglicko v 19.storočí – putovanie pána Pickwicka s 3 priteľmi po vidieku, aby lepšie spoznali život – dobrodružstvo sa strieda s kritikou anglickej zákonodárnej moci a sociálnej nespravedlnosti

- David Copperfield
- Malá Doritka
- Vianočné knihy

 
Americká literatúra
                
Mark TWAIN – Dobrodružstvá Toma Sawyera
- Dobrodružstvá Huckleberyho Finna ( voľné pokračovanie ) - príbehy chlapčenských dobrodružstiev, silný robinsonovský motív, túžba po voľnosti a slobode, romantické črty – opisy prírody kontrastujú s témou rasovej neznášanlivosti a narušenými
ľudskými vzťahmi
 

Česká literatúra
                
Ján NERUDA – Povídky malostranské (spomienky z rodnej Malej Strany – humorne i vážne)
- Spevy páteční
- Písne kosnické ... 

Alois JIRÁSEK – husitská doba – Proti všem; Mezi proudy; Bratrství
- národné obrodenie – F.L. Vek; Staré povesti české; Filozofská historie


Ruská literatúra

Situácia: druhá polovica 19. storočia sa šírili nepokoje – nevoľníctvo, prekvitalo úplatkárstvo, udavačstvo, osud krajiny –
hlavný problém v literatúre prechod od romantizmu k realizmu
- ruská realistická literatúra priniesla prehĺbenie psychologického pohľadu na človeka
                
Ivan Sergejevič TURGENEV – zobrazuje krutý sociálny útlak, vzťah človek – príroda, človek – život a človek – rodina

- Poľovnícke zápisky ( zbierka poviedok )
- Rudin ( román ) – typ „ zbytočného človeka “ – hrdina vzdelaný človek, ktorý nedokáže bojovať za svoju lásku
- Otcovia a deti ( román )
                

Nikolaj Vasilievič GOGOĽ
– prenikavá satira, prvý kritický realista v ruskej literatúre, v krátkych prózach – realita + fantázia

- Taras Buľba – romantická hrdinská povesť – oslava vlastenectva
- Revízor – satirická komédia – kritika zdemoralizovaného meštiactva a úradníckeho systému cárskeho Ruska ; smiech cez slzy – „ Čomu sa smejete? Sami sebe sa smejete! “
- Mŕtve duše – úradník Čičikov chodí a skupuje mŕtve duše ( = mená mŕtvych ) – úpadok ruského feudálneho systému

Fjodor Michajlovič DOSTOJEVSKÝ – zakladateľ moderného psychologického románu – hlboký prienik do psychiky poníženého
človeka a jeho sociálnych podmienok, zástanca utopického socializmu

- poviedky z vidieka: Strýčkov sen
- psychologické prózy: Biedni ľudia; Dvojník; Biele noci
- vrcholné romány: Bratia Karamazovci; Ponížení a urazení; Idiot; Diablom posadnutí; Zločin a trest – opisuje rozpoľtenosť duše a hlbokú psychologickú analýzu študenta a vraha Rodiona Raskoľnikova – uvažovanie nad činom ( „ nezdesil som človeka, ale princíp “ ). Román rozdeľuje ľudí na neobyčajných = tí, ktorí vládnu ; i na obyčajných = ktorí sa podriaďujú neobyčajným.

               
Anton Pavlovič ČECHOV – v krátkych dielach dokázal zachytiť ľudské vnútro – známy je aforizmom, ktorým sa riadil – „stručnosť je sestra talentu “. Humorista a optimista. Kritizoval chameleónstvo, strach malých úradníkov pred nadriadenými, morálku meštiactva, antihumánnosť.

- divadelné hry: Višňový sad; Tri sestry; Čajka; Ujo Váňa
- poviedky: Chameleón

                
Lev Nikolajevič TOLSTOJ – pacifista – „ neprotivenie sa zlu násilím “

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk