Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Periodizácia slovenskej literatúry

Periodizácia slovenskej literatúry

Slovenský literárny vývoj rozdeľujeme na tri hlavné obdobia:
I. Staršia slovenská lietratúra (800-1780)
II. Novodobá slovenská literatúra (180-1905)
III. Slovenská literatúra 20.storočia (od r. 1900,1905)

I. Staršia slovenská literatúra
- Stredoveká literatúra (800-1500)
- Humanistická a renesančná literatúra (1500-1650)
- Baroková literatúra (1650-1780)

II. Novodobá slovenská literatúra (1780-1905)
- Klasicizmus (1780-1830)
- Preromantizmus a romantizmus (1830-1850)
- Od romantizmus k začiatkom realizmu (1850-1875)
- Realizmus (1875-1905)

III. Slovenská literatúra 20.storočia (od r.1900,1905)
- Slovenská literárna moderna (1905-1918)
- Medzivojnová literatúra (1918-1945)
- Literatúra po druhej svetovej vojne (1945-1989)
- Súčasná slovenská literatúra (od roku 1989).

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk