Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Periodizácia svetovej literatúry

PERIODIZÁCIA SVETOVEJ LITERATÚRY

STAROVEKÁ LITERATÚRA (3. tisícročie p.n.l. - 5. st. n.l.)
-Orientálna literatúra (3.tis. p.n.l. - 5.st. p.n.l.)
-Antická literatúra - grécka literatúra (9.st. p.n.l. - 5.st. n.l.)
- rímska literatúra (3.st. p.n.l. - 5.st. n.l.)

STREDOVEKÁ LITERATÚRA (5. - 15. st.)
-Orientálna literatúra v stredoveku (5. - 15. st.)
-Stredoveké európske literatúry (5. - 15. st.)

HUMANIZMUS A RENESANCIA (14. - 17. st.)
-Európske literatúry (14. - 17. st.)

BAROK (16. - 18. st.)
-Európska baroková literatúra (16. - 18. st.)

KLASICIZMUS (17. - 18. st.)
-Európska klasická literatúra (17. - 18. st.)
- Osvietenstvo

PREROMANTIZMUS A ROMANTIZMUS (koniec 18. a polovica 19. st.)
-Európska romantická literatúra.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk