referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Štvrtok, 30. novembra 2023
Ľudovít Štúr
Dátum pridania: 24.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Linduška
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 962
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 5.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 9m 30s
Pomalé čítanie: 14m 15s
 
- Životopis v dátumoch
- Prehľad diel
- Ukážka z básnickej tvorby
- Jedna z myšlienok

Dôležité dátumy v Štúrovom živote

1815 28. október - narodil sa v Zay-Uhrovci (dnes Uhrovec)
1827-1827 - základné vzdelanie, zdokonaľuje sa najmä v dejinách, latinčine, maďarčine, nemčine a gréčtine.
1829 september - štúdium na evanjelickom lýceu v Bratislave, stal sa členom Spoločnosti česko-slovenskej

1834


-február -Vracia sa do Uhrovca, kde si privyrába ako pisár na panstve grófa Karola Zaya.
-september - na naliehanie Sama Chalupku prichádza opäť do Bratislavy a pokračuje v štúdiu
-17. december - zvolený za tajomníka Spoločnosti česko-slovenskej (po Ctibohovi Zochovi), v tomto roku je zároveň evidovaný zvýšený počet jej členov- pôsobil v dejepisnom a literárnom krúžku Spoločnosti, staral sa o korešpondenciu s členmi spolku- bol knihovníkom časti školskej knižnice- súkromne vyučoval v dome bratislavského kupca Schwaigera- pokračoval vo významných korešpondenčných aktivitách so zahraničnými, najmä českými učencami- prevzal vyučovanie syntaxistov (mladších žiakov)

1835 máj - oslovil Jozefa Hurbana a získal ho pre národnú vec- rediguje almanach Plody - stal sa podpredsedom Spoločnosti česko-slovenskej- prednáša na lýceu starším študentom dejiny Slovanov a ich literatúr

1836


-24. apríl - pamätná slávnosť na Devíne pod vedením Ľ. Štúra, na ktorom sa zaviazali službe národu a prijali slovanské mená
-september - ako zástupca profesora Palkoviča na Katedre reči a literatúry česko-slovenskej prednáša Dejepis všeslovanskej literatúry- pokračuje korešpondenčná aktivita, ďalej rozvíja svoju básnickú tvorbu- pod jeho vedením stále rastie počet členov Spoločnosti česko-slovenskej

1837

-5. apríl - zákaz Spoločnosti česko-slovenskej, vynesený po študentských nepokojoch na lýceu
-12. apríl - Štúr založil Ústav reči a literatúry českoslovanskej, v rámci ktorého pokračovala aktivita Spoločnosti
-september - rozvinul aktivitu pre všeslovanskú myšlienku a získaval pre ňu srbských študentov, študujúcich na lýceu december, pokračoval v písaní článkov do novín a časopisov (Tatranka, Hronka, české Květy, Časopis českého museum, chorvátska Danica, poľský Tygodnik literacki a i.)

1838

-17. september - odchádza z Bratislavy na vysokoškolské štúdium do Halle
-22. september - zastavil sa v Prahe a v kruhu českých vlastencov pobudol vyše mesiaca
- 21. november - zapísal sa na univerzitu v Halle, kde študoval predovšetkým jazykovedu, históriu a filozofiu. Bol ovplyvnený najmä Heglovým a Herderovým dielom.

1839- precestoval kraj Slovanov - Hornú a Dolnú Lužicu a napísal o nich cestopis Cesta do Lužíc vykonaná na jar 1839, ktorý vyšiel v Časopise českého musea

1840

- návrat do Bratislavy cez Prahu a Hradec Králové, kde sa istý čas zdržal v rodine vydavateľa Jana Pospíšila
-október - pracuje opäť ako zástupca prof. Palkoviča na Katedre reči a literatúry česko-slovenskej na bratislavskom ev. lýceu, prednáša gramatiku a slovanské dejiny- pokračuje aj v činnosti v Ústave reči a literatúry českoslovanskej

1841

-je (do roku 1844) spoluredaktorom Palkovičovho literárneho časopisu Tatranka - rozvinul aktivitu pre vydávanie slovenských politických novín- píše obranné a polemické spisy- napísal Starý a nový vek Slovákov (knižne vyšiel až v r.1935)
-16. august - Výstup na Kriváň so študentmi a priateľmi

1842

-je iniciátorom Slovenského prestolného prosbopisu
-29. máj - ďalšia neúspešná žiadosť o povolenie novín

1843

-14. február - v úzkom kruhu priateľov sa Štúr vyslovil za nevyhnutnosť prijať nový spisovný jazyk, ktorý by zjednotil všetkých Slovákov - tzv. „Deň vzkriesenia slovenčiny“
-26.-29.jún - na ev. lýceu zasadala komisia na vyšetrovanie proti Ústavu reči a literatúry českoslovanskej, ktorej bol podrobený aj Ľ. Štúr. Obvinenia sa vzťahovali na vec „zrady uhorskej vlasti".
-júl - vychádza v Lipsku Štúrov obranný spis Sťažnosti a žaloby Slovanov v Uhorsku na protizákonné prechmaty Maďarov
-11.-16. júl - na fare v Hlbokom sa Ľ. Štúr, J. M. Hurban a M. M. Hodža dohodli na nutnosti novej kodifikácie spisovnej slovenčiny na báze stredoslovenského nárečia
-17. júl - návšteva Jána Hollého na Dobrej Vode
-31. december - definitívne pozbavený funkcie zástupcu prof. Palkoviča, čoho dôsledkom bol protestný odchod 22 študentov z Bratislavy v marci 1844 (13 z nich sa zapisuje na lýceum v Levoči)

1844

-píše Nárečie slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí (spis vyšiel v roku 1846)
-19. máj - do Viedne je podaný nový Slovenský prestolný prosbopis, opäť bez výraznejšieho úspechu
-27. august - zúčastnil sa zakladajúceho zhromaždenia celonárodného spolku Tatrín

1845

-1. august - vyšlo prvé číslo Štúrových Slovenských národných novín (vychádzali do 9. júna 1848)
-8. august - vyšla ich literárna príloha Orol tatranský (vychádzala do 6. júna 1848)- vydal vo Viedni brožúru Devätnáste storočie a maďarizmus
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Ľudovít Štúr 2.9382 1130 slov
Ľudovít Štúr GYM 2.9781 592 slov
Ľudovít Štúr GYM 2.9613 888 slov
Ľudovít Štúr GYM 2.9875 3480 slov
Ludovit Stur 2.9609 330 slov
Ľudovít Štúr 2.9493 169 slov
Ľudovít Štúr 2.9675 483 slov
Ľudovít Štúr GYM 3.0087 722 slov
Ľudovít Štúr SOŠ 2.9833 874 slov
Ľudovít Štúr 2.9722 524 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.