Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Príspevky Ľudovíta Štúra do Slovenských národných novín

Príspevky Ľudovíta Štúra do Slovenských národných novín

Čo chceme s novinami našimi? (1. číslo, 1. august 1845)

Rad je i na nás vysloviť sa a tu k Vám prichádzajú tak dávno čakané, s toľkou túžbou vyzerané noviny národné, krajania slovenskí! Kadekoľvek sa strú srdečnejšie duše..

Ľud náš obecný. Jeho vyučovanie (2. číslo, 5. august 1845)

Keď sa čo stavia a pevne sa postaviť má, musí sa od základu začínať, tak i my pri považovaní národa nášho v krajine našej uhorskej začíname odspodku, od ľudu obecného. On je...

Terajšie ľudu vyučovanie (3. a 4. číslo, 8. a 12. august 1845)

Spomenuli sme v predchádzajúcom článku nedostatky vo vyučovaní ľudu a za hlavný uznali sme ten, že ešte dosiaľ dosť hodná ľudu čiastka žiaden údel vo verejnom vyučovaní...

Nedeľné školy (5. a 6. číslo, 15. a 19. august 1845)

Videli sme v predchádzajúcich článkoch veľkú potrebu verejného vyučovania a videli sme ešte veľké nedostatky z tohoto ohľadu v krajine našej. Tomuto nedostatku, ktorý...

Spolky miernosti (7. až 11. číslo, 22. august až 5. september 1845)

...Mráz prebehá človeka, keď hľadí na takéhoto opilca, bo vidí nielen vybiedené telo; ale aj zatupenú, ohlúpenú dušu: v ničom sa taký človek nenájde, nič pred seba neberie, nič ho krem sklenice nezaujíma...

Slovo ku krajanom slovenským (45. a 46. číslo, 2. a 6. január 1846)

Nový rok, nové šťastie! Nový rok, nový oddiel života! Mnoho veru značí rok v živote človeka, mnoho aj v živote národov. V hodinu povstane úmysel dobrý, v inú dozrie a v tretiu sa...

Neopúšťajme sa! (54. až 59. číslo, 3. až 20. február 1846)

Nieto väčšej a svätejšej pravdy pre život jednotlivých ľudí i národov celých nad tú: Kto sa sám neopúšťa, nebýva opustený. Keď sa na daktorý národ pravda táto vztiahnuť môže, môže sa...

Kde leží naša bieda? (201. až 208. číslo, 13. júl až 6. august 1847)

Hovoríte, že ľud slovenský je opustený, otupený, nedbanlivý, otrocký, unížený, že sa za zlým ťahá, o dobré, čo sa mu aj hlasite predkladá, nehrube stojí, ba proti tým, ktorí ho k nemu viesť chcú, povstáva...

Panslavizmus a naša krajina (215. až 218. číslo, 3. až 14. september 1847)

Usiloval sa dakto naše mizerné slovanské školy napraviť: panslavista; vydal dakto knižku pre náš zanedbaný národ: panslavista; založil sa dakde dajaký náš život napomáhajúci spolok: to sa tam tajné zrady kujú, panslavisti...

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk