referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Justína
Nedeľa, 14. apríla 2024
Literárne pojmy
Dátum pridania: 30.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: supip
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 557
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 8m 0s
Pomalé čítanie: 12m 0s
 

AFORIZMUS – stručný výrok, ktorý obsahuje vtipnú myšlienku
ALEGÓRIA (inotaj) – skrytý, utajený, hlbší zmysel
ANAFORA – je to opakovanie rovnakého slova alebo skupiny slov na začiatku za sebou idúcich veršov alebo viet
ANEKTODA – je krátky epický príbeh o skutočnej alebo vymyslenej udalosti, ktorá má neočakávaný záver s humorným vyznením, podmienkou dobrej anektody je krátky rozsah, vtip a nečakaná pointa
ANTONYMÁ (opozitá) – slová s opačným výrazom ; napr. čistý – špinavý
AUTORSKÁ REČ – reč autora alebo rozprávača, ktorý komentuje činnosť postáv a rozvíja dej
BÁJ – zvyčajne krátky prozaický útvar, prostredníctvom ktorého ľudia vyjadrovali svoje domnienky o prírodných úkazoch, o bohoch, o vymyslených bytostiach a o živote na Zemi
BÁJKA – epické dielo – jednoduchý príbeh, v ktorom rastliny a zvieratá na seba preberajú ľudské vlastnosti – cieľom bájky je podať mravné ponaučenie
BALADA – epická skladba – má pochmúrny dej, rýchly spád, je plná napätia – vystupujú v nej nadprirodzené bytosti a odohrávajú sa nadprirodzené deje – záver je tragický
BÁSNICKÁ (rečnícka) OTÁZKA – je taká otázka, ktorá nevyžaduje odpoveď, alebo na ňu básnik na inom mieste v básni odpovedá
ČINOHRA – hra zobrazujúca vážne spoločenské problémy, nemusí sa končiť tragicky
DEJ – tvoria ho udalosti, ktoré autor opisuje alebo o ktorých rozpráva
DEJSTVO – etapa divadelnej hry, ktorá sa skladá z jednotlivých výstupov
DENNÍK – je to literárne dielo monografického charakteru písané formou denných záznamov
DERNIÉRA – posledné uvedenie dramatického diela
DETEKTÍVKA – je určitý typ populárnej literatúry, patrí k epike, ale aj k poviedke a románu, aj filmovo spracovaná
DETEKTÍV – je najdôležitejšou postavou v detektívke, snaží sa vyriešiť prípad a odovzdať vinníka súdu
DIALÓG – rozhovor 2 alebo viacerých postáv
DRÁMA – literárny druh – príbeh je v ňom rozprávaný, no nie je prítomný rozprávač – dej prebieha prostredníctvom konania postáv a ich dialógov a monológov
DRAMATICKÉ DRUHOVÉ ÚTVARY – tragédia, komédia, činohra
ELÉGIA – žalospev
ENCYKLOPÉDIA – náučné literárne dielo, ktoré krátko, stručne a jasne podáva informácie a problematiku z určitej oblasti v abecednom usporiadaní
EVERGREEN – je staršia populárna pieseň, ktorá osloví poslucháča aj v súčasnosti
EPICKÉ DIELO – literárne dielo, ktorého základom je dej a rozprávanie – vystupujú v ňom postavy diela a rozprávač
EPIGRAM – krátka satirická báseň, v ktorej autor satiricky a kriticky prezentuje svoj názor na danú spoločnosť alebo jednotlivcov
EPITETON (básnický prívlastok) – autor ním zdôrazňuje určité vlastnosti osôb, zvierat, vlastností a dejov
EPOS – epické dielo väčšieho rozsahu, ktorého pôvod je antický – témou je zvyčajne významná historická udalosť
EPIZEUXA – je opakovanie toho istého slova alebo skupiny slov za sebou v básni
FEJTÓN – je to kratší útvar, v ktorom sa autor pohotovo a zaujímavo, niekedy aj žartovne vyslovuje k aktuálnym otázkam
FORMA – je to spôsob, akým autor obsah realizuje
GRADÁCIA – stupňovanie deja
HÁDANKA – malá forma ľudovej slovesnosti – skryto pomenúva určitý jav, predmet alebo dej pomocou iných javov, predmetov a dejov
HLAVNÝ HRDINA – je postava, okolo ktorej sa sústreďuje dej
HOMONYMÁ – rovnozvučné slová – ktoré rovnako znejú, no ich význam je odlišný
IDEA DIELA – hlavná myšlienka diela
KOMÉDIA – veselohra
KOLEDA – vianočná, novoročná alebo veľkonočná pieseň
KOMIKA – nazývame tým humorné smiešne miesta
KOMIKS – dobrodružný alebo komický seriál, v ktorom sú jednotlivé časti deja znázornené obrázkami – dialógy postáv sú napísané v slovnej bubline
KOMPOZÍCIA – je to usporiadanie tematických a jazykovo-štylistických prostriedkov do 1 celku , odvíja sa od témy, prostredia a postáv
KONFLIKT – je to rozpor medzi jednotlivými postavami v texte
LEGENDA – literárny útvar, v ktorom sa opisuje významná historická udalosť alebo život významnej osoby
LITERÁRNE DRUHY – lyrika, epika, dráma
LYRICKÉ DIELO – literárne dielo, pomocou ktorého autor vyjadruje svoje pocity, myšlienky, nálady – nemá dej
LYRICKO-EPICKÉ DIELO – dielo, v ktorom sa uplatňujú lyrické i epické postupy
LYRIZOVANÁ PRÓZA – literárny smer 20. storočia, ktorý má poetický rytmus viet, obsahuje básnické trópy a využíva rozprávkové motívy
ĽUDOVÁ SLOVESNOSŤ – súhrn slovesných výtvorov, ktorých pôvod môžeme hľadať v širokých ľudových vrstvách – napr.: ľudové rozprávky, piesne, básne, povesti, porekadlá, pranostiky, ...

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Literárne pojmy SOŠ 2.9566 1625 slov
Literárne pojmy SOŠ 2.9501 751 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.