referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tatiana
Streda, 1. februára 2023
Literárna terminológia
Dátum pridania: 23.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Mjork
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 340
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 6m 20s
Pomalé čítanie: 9m 30s
 

1.EPIKA:
- epické dielo: literárne dielo, ktorého základom je dej, príbeh, udalosť a základným postupom je rozprávanie, vystupuje v ňom rozprávač a postavy diela, môže byť:

  • veršované – napr. epická báseň, epos, balada,
  • neveršované - napr. rozprávka, poviedka, novela, román

2.PRÓZA – literatúra písaná voľnou, neviazanou rečou. Základnou jednotkou prozaického jazykového prejavu je veta, prozaické literárne diela sa skladajú z množstva viet, ktoré sú usporiadané do logických celkov. Má rozprávača, typický pre ňu je sujet.

3.METONYMIA – vniká tak, že spisovateľ prenesie pomenovanie istého javu na iný jav, a to na základe ich vecnej, reálnej závislosti – miestnej, časovej i príčinnej (živiť sa perom, čítať Tajovského...) Je to spôsob narácie v epike.

4.KOMPOZÍCIA – literárne dielo je organizovaným celkom, je stavbou, ktorú spisovateľ plánuje a buduje v súzvuku so svojím poňatím človeka, zároveň v súlade s kompozičnými požiadavkami jednotlivých literárnych druhov, žánrov a žánrových útvarov.

5.FABULA - ( je materiál) časovo príčinný (kauzálny) rad udalostí v deji, obsahuje aj deje, ktoré nie sú v diele priamo pomenované, ale sú prítomné, základom z hľadiska konštrukcie je konflikt, prepracúvavame sa k nej abstrakciou. Fabula so sujetom vytvárajú dej.

6.SUJET – (spracovanie tohto materiálu alebo postup) súhrn tých istých udalostí ako vo fabule, ale sú zoradené tak, ako nasledujú v literárnom diele. Je to literárne stvárnenie fabuly.

7.MOTÍV - najjednoduchšia tematická jednotka umeleckého literárneho diela delia sa na statické a dynamické. Statický ráz majú motívy opisné (deskriptívne) a úvahové (reflexívne), dynamické – motívy dejové (fabulové), teda epika je literárny druh dynamický (slovesné nosné motívy), a lyrika je literárny druh statický (základné motívy sú nemenné).

8.LEITMOTÍV - základný motív prechádzajúci celým dielom, prípadne opakujúca sa časť diela. Môže sa sať motívom hlavným, či vedúcim.

9.TÉMA – zložka literárneho diela zahŕňajúca udalosti a fakty zo života človeka, spoločnosti, prírody. Skladá sa z motívov.

10.LÁTKA - podklad pre vznik literárneho diela

11.OBSAH - obsahom literárnej tvorby je predovšetkým človek, ľudský život, človek cítiaci a mysliaci, konajúci a zápasiaci, človek ako „súhrn spoločenských vzťahov, ako priesečník, v ktorom sa stretajú rozličné javy a problémy spoločenského i prírodného bytia (javy a problémy sociálne, politické, etické, ekologické, psychologické a pod.)

12.ROZPRÁVAČ – základnou sujetovou kategóriou, je sprostredkovateľom medzi autorom a čitateľom, nemožno ho zamieňať ani stotožňovať s autorom. Sú tri typy rozprávača – 1. autorský, 2. personálny, 3. priamy a 4. oko kamery.

13.POSTAVA - je nositeľom deja, zároveň dej vytvára podmienky, aby sa postava realizovala, je lepšie identifikovateľná ako rozprávač.

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.