referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Fridrich
Piatok, 5. marca 2021
Základné znaky literatúry
Dátum pridania: 21.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Pauska
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 821
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.6
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 4m 20s
Pomalé čítanie: 6m 30s
 

LITERATÚRA AKO UMENIE

Umenie môžeme hodnotiť z viacerých hľadísk. Najčastejšie ako estetické zobrazenie skutočnosti alebo ako výpoveď pocitov umelca. Umenie je istá forma spoločenského vedomia. Chápeme ho ako súhrn umeleckých diel. Má svoje zákony, pravidlá a normy. Umelec podľa týchto zákonov vytvára estetický obraz skutočnosti.

Umenie plní viacero funkcií:

 • a) umelecko-estetická→ každé umelecké dielo je kultúrnou hodnotou
 • b) hodnotiaca → predstavuje autorove videnie spoločnosti
 • c) výchovná → každé um. dielo pôsobí na človeka čiže ho vychováva
 • d) zábavná → každé um. dielo má poskytnúť čitateľovi uvoľnenie

Literatúra je to súhrn umeleckých textov a v širšom slova zmysle sem patria aj texty neumelecké. Literatúru delíme :

 1. vecná → súhrn všetkých textov okrem umeleckej literatúry, jej úlohou je informovať (odborná, administratívna, publicistická)
 2. umelecká → väčší dôraz sa kladie na estetické hodnoty, zobrazuje realitu um. prostriedkami, vychádza z reality ale dôraz kladie na fantáziu

LITERÁRNE SYSTÉMY A PODSYSTÉMY

Literatúra je prostriedkom medzi autorom a čitateľom. Literárny systém vytvárajú základné umelecké diela. Základom literárneho systému je umelecká literatúra. Literárne podsystémy:

 1. populárne literatúra → diela určené pre široký okruh čitateľov (nezvyčajný hrdinovia s nezvyčajnými osudmi)
 2. dobrodružná literatúra → pútavý a dramatický dej (J. London, L.N.Jége)
 3. literatúra faktu → prevažuje poznávacia funkcia, ide o literárne spracovanie vedeckých faktov
 4. Science-fiction → dej je situovaný do budúcnosti, stvárňujú sa veci ktoré sa nestali ale podľa pokroku vedy by sa mohli stať. Delíme na tvrdú SF (veda a technika) a mäkkú SF(prienik do psychiky človeka)
 5. Literatúra pre deti a mládež → tvorba pre vekovo ohraničenú vekovú skupinu, slovenská lit. DM vznikla v 18.-19.storočí. (Martáková, Podjavorinská, Ďuríčková)
 6. Slovenský folklór → patria sem všetky formy ľudovej tvorby (vedomosti ľudu)

Z teritoriálneho hľadiska delíme literatúru:

 • a)svetovú → súhrn diel rôznych literatúr
 • b)európsku → diela európskych autorov, ktoré vznikli zo spoločného ducha
 • c)národnú → súbor všetkých pôvodných diel, ktoré vytvorili autori jedného nár.

ESTETICKÉ OSVOJOVANIE SVETA

Estetické vedomie je jednou z foriem vedomia, ktorou si človek duchovne osvojuje skutočnosť- má subjektívny charakter. Vnímanie literárneho diela sa vysvetľuje ako porozumenie a chápanie literárnej skutočnosti rozumom, zmyslami- čitateľský zážitok.

Pri vnímaní literárneho diela je dôležitá štruktúra, text ale i jednotlivé zložky diela:

 1. tematická → obsah
 2. jazykovo-štylistická
 3. myšlienková → prečo
  Konkretizácia literárneho diela je aktivitou čitateľa pod vplyvom literárneho diela (poznávanie) podmieňuje ju životná skúsenosť, vzdelanie a spôsob čítania.
  Poznávanie umeleckého diela je:
  -chápanie, prežívanie diela
  -hodnotenie priamej skúsenosti
  -hodnota umeleckého diela
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.