referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vincent
Štvrtok, 21. januára 2021
Barok
Dátum pridania: 21.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Pauska
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 843
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 5.4
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 9m 0s
Pomalé čítanie: 13m 30s
 
(16.-18. storočie)

Je myšlienkový, umelecký a kultúrny prúd. Zachytáva duchovné a prírodné princípy, ktoré stoja za poznávanou skutočnosťou a ovládajú ju. Jeho kolískou je Španielsko a Taliansko. Spoločenská situácia bola charakteristická pesimizmom, beznádejou, čo vplýva na ľudské presvedčenie- Vanitas vanitatum- márnosť nad márnosť. Hlavným znakom baroka je dekoratívnosť, ozdobnosť, pompéznosť a patetickosť, ktorý sa nachádza v architektúre, maliarstve, sochárstve a v literatúre je to pompézny veľkolepý knižný štýl. Využíva sa hlavne antitéza- básnická ozdoba založená na protiklade (prirovnanie protikladom) a hyperbola- básnická ozdoba založená na zveličenie.

Talianska Literatúra

TORQUATTO TOSSO jeho najvýznamnejším dielom je hrdinský epos: Oslobodený Jeruzalem, v ktorom rozpráva o osudoch prvej križiackej výpravy. Hlavnú dejovú líniu tvorí obliehanie božieho hrobu Saracénmi. Zobrazuje tu svet zbraní a svet ľudských citov. Dôležitú úlohu zohráva náboženstvo- v križiackej výprave prichádzajú o život kresťania i moslimovia a na pozadí smrti sa rodí láska. Symbolika: 1. Lucifer, Diabol, Moslimovia = záporná duša a temnota; 2. Boh, Jeruzalem = svetlo, čistota, duchovno a pokojné svedomie. Epos má 20 spevov a rozpadá sa do menších epizód.

Anglická literatúra

JOHN MILTON na písal diela Stratený raj a Raj znovu nájdený, v ktorých autor spracúva biblický príbeh o stvorení sveta. O roztržke medzi Stvoriteľom a Diablom, ktorý poslal za našimi prarodičmi (Adamom a Evou) hada, ktorý ich zviedol na hriech a preto boli navždy vyhnaní z Raja.

Španielska literatúra

Gongorizmus (Luis de Gondora) – je to poézia charakteristická obraznosťou, učenosťou, zložitou štylistikou a umeleckými efektami.

Nemecká literatúra

HANS JACOB CHRISTOFFEL VON GRIMMELSHAUSEN napísal román Dobrodružný Simplicius Simpicisimus. Dej sa začína na začiatku 30 ročnej vojny a autor rozpráva o tom, čo hrdina zažil. Hlavný hrdina ujde z domu a vychováva ho mních, ktorý je jeho otcom. Po smrti mnícha odchádza Simpicius, putuje po svete (bol aj vo vojne) a poznáva aký je svet zlý a skazený a útočisko nachádza u Boha. Počas svojho putovania stroskotá a žije sám na ostrove ako Robinson. Autor tým chcel povedať ako nájsť cestu k Bohu.

Česká literatúra

JAN AMOS KOMENSKÝ (1592-1670) bol kňazom a učiteľom a počiatok jeho činnosti siaha na Fulsek na Morave odkiaľ musel ujsť po belorskej dobe lebo nebol katolík. Nakoniec sa usadil v poľskom Lešne a keď bolo toto mesto vypálené, ušiel do Amsterdamu, kde aj zomrel. Napísal spis Veľká didaktika (Didaktika Magna), v ktorej sa zaoberá takmer všekými otázkami výchovy a vzdelávnia. V tomto diele položil základy svojej ďalšej pedagogickej činnosti. Svoju pozornosť venuje ľudskej spoločnosti, náboženskej a politickej problematike a zaujíma sa o prírodu a človeka. Dielo sa vyznačuje svojou systematickosťou. Ďalej napísal nábožensko- filozofickú skladbu Labyrint svĕta a ráj srdce, kde sa zamýšľa nad existenciou ľudského bytia. Autor ako pútnik putuje po svete s dvoma sprievodcami, pričom prvý predstavuje túžbu po poznaní a ten druhý predstavuje človeka pohodlného. Obaja autora zaslepia a ten sa uzatvára sám do seba a iba tu nachádza raj srdca- pokoj. Jeho ďalším dielo je Brána jazykov otvorená.

SLOVENSKÁ BAROKOVÁ LITERATÚRA
(1650-1780)


Aj na ďalej pretrváva turecké nebezpečenstvo a protihabsburské povstania. Pretrvávajú u nás epidémie, hlad a mor. Reformácia protireformácia sa odrazila vo všetkých formách spoločenského života. Bol to boj protestantov a katolíkov, ktorí presadzovali svoju vieru a jej pravdivosť, čo bolo spojené s prenasledovaním a napätím. Oboje priniesli pozitíva v oblasti vzdelania. Novým centrom katolíckej cirkvi sa stáva Trnava- trnavská univerzita, ktorú roku 1635 založil arcibiskup Peter Pazmáň. Centrom evanjelikov bolo kolégium v Prešove, narastá význam ev. lýcea v Bratislave a významnú úlohu zohrala aj košická univerzita /1657). Dôležitú úlohu zohrali aj tlačiarne, ktoré sa zakladali na celom Slovensku. Literatúra- náboženská baroková literatúra. Od konca 17. storočia sa vyčleňuje svetská literatúra a tá sa rozdelila na meštiansku a ľudovú. V lietratúre je evidentný záujem o slovenské dejiny a úcta k slovenskému národu a jazyku. Slovenská baroková poézia sa delila na náboženskú (katolícka poézia v spevníkoch) a svetskú.

Evanjelická: JURAJ TRANOVSKÝ bol kňazom v Čechách a po bitke na Bielej hore odišiel na Slovensko (1620) . na písal dielo Citara sanctum, ktorá obsahuje 414 piesní v domácom jazyku, ktoré sú napísané s odbornou tematikou, slúžila tiež aj ako učebnica veršovania.

Katolícka: BENEDIKT SZŐLLŐSI, ktorý napísal dielo Cantus catholici (piesne katolícke). Dielo obsahuje 290 piesní, ktoré sú teologického zamerania, ale sú tu aj prvky ľudovej slovesnosti vo vianočných koledách. Dôležitý je latinský úvod, v ktorom sa odvoláva na VM a na cyrilo -metodskú tradíciu. Autor týmto dielom položil základy, na ktorom neskôr vyrástol jednotný katolícky spevník.

Svetská : sa bola mnohotvárna a delí sa na umelú, poloľudovú a ľudovú. Písala sa v slovakyzovanej češtine alebo bohemizovanej slovenčine. Písali sa zborníky, piesne, spevníky; Mikulášsky zborník, Zborník Jána Lányho I,II , Dionýz Kubík – Slovenské piesne, Zborník Jána Boča. Písali sa tiež jarmočné piesne, ktoré sa čírili tlačou na jarmokoch.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Barok SOŠ 2.9681 640 slov
Barok SOŠ 2.9855 2839 slov
Barok SOŠ 2.9130 642 slov
Barok SOŠ 2.9935 3509 slov
Barok SOŠ 2.9451 4884 slov
Barok SOŠ 2.9764 769 slov
Barok 2.9392 595 slov
Barok GYM 2.9567 636 slov
Barok 2.9387 595 slov
Barok 2.9422 456 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.