Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Svetový román v období realizmu

  • rozvoj priemyslu, vypuknutie priemyselnej revolúcie v Anglicku. –filozofický smer –realizmus vychádza z filozofie A. Compta –pozitivista, skutočné je čo sa dá overiť pokusom => veda vplýva na literatúru, prenesenie vedných disciplín do literatúry –zobrazujú sa len skutočné javy.
  • realizmus –metóda umeleckého poznania založená na analýze charakteru v konkrét. spol. prostredí. Znaky: dôraz na rozum -racionálna zložka, zobrazenie skutočnosti -objekt záujmu, súčasnosti, konkrétny, skutočný človek –typ –predstavuje celú svoju vrstvu, nejde o dej ale o vykreslenie charakteru, jazyk –jednoduchý štýl, hovorový.
    Epika – román –poskytuje priestor na zachytenie skutočností, najlepšie dokáže vystihnúť dobu, zobrazuje široký okruh života (dlhšie čas. rozpätie), postavy zo všetkých sociálnych prostredí.
  • postupy: lyrický -zobrazenie pocitov, úvahy; epický –zložitý dej; dramatický –priame rozhovory medzi postavami.


ANGLICKÁ LITERATÚRA -v polovici 19. str. Anglicko svetovou veľmocou

Charles Dickens –pochádzal z mnohodetnej rodiny úradníka, ktorého pre dlhy uväznili. 12-ročný si sám zarábal na živobytie, čo sa odrazilo v neskoršej tvorbe ako pocit poníženia. Verne a kriticky zachytáva anglickú spoločnosť na konci 19. str. prostredie –chudobinec, útulok pre deti, väzenie pre dlžníkov.
Pamäti Klubu Pickwickovcov -pomery v buržoáznom Anglicku 19.stor., zobrazuje putovanie pána Pickwicka a jeho troch priateľov po anglickom vidieku so zámerom spoznať život. Pán P. je dobrák a čudák, ktorý chce naprávať krivdy, no dostáva sa do komických situácií. Sluha Sam Weller, zdravým sedliackym rozumom mení Pickwicka z komickej na charakterovú postavu. Pre dlžníkov sa dá zatvoriť, a to radšej akoby mal platiť vydieračom.
Oliver Twist -problém výchovy detí a zaostalosť v sociálnych otázkach osirelého chlapca, ktorý je ponižovaný a ocitá sa na dne londýnskej spoločnosti
David Copperfield -autobiografické črty –tienistý obraz školskej výchovy anglických detí a ich neradostnú mladosť
Malá Doritka –triedne protiklady

PRECHOD OD ROMANTIZMU K REALIZMU –tvorba sestier Bronteových

Charlotte BrónteováJana Eyrová –romanticko –realistický román o láske a trápeniach siroty
Emily BrónteováBúrlivé výšiny –na pozadí romantickej scenérie realisticky zobrazuje vzťahy medzi ľudmi na anglickom vidieku, kde lásku a čisté vzťahy vystrieda nenávisť a pomsta.
-romantizmus –kompozícia, realizmus –prostredie, povahy, preniká do psychiky postáv

RUSKÁ LITERATÚRA -nevoľníctvo brzdilo rozvoj buržoázie v Rusku

Nikolas Vasilievič Gogoľ –patrí k 1. pol. 19. str. realizmu, z chudobnej šľachtickej rodiny
Mŕtve duše – román –dobrodruh a budúci podnikateľ Čičikov, cestuje po Rusku a od statkárov skupuje mŕtve duše. –ostro kritizuje statkárov.

Anton Pavlovič Čechov –od detstva musel pracovať, aby mohol študovať. “Keby každý človek na kúsku svojej zeme urobil všetko, čo môže urobiť, aká krásna by bola naša vlasť” –uplatňoval aj v lekárskej praxi, nazývaný “majster detailov”
drámy –Chameleón, Čajka, Dáma so psíčkom –vykreslenie psychiky postáv, vysmieval chameleónstvo i strach pred nadriadenými (Smrť úradníka). V Dáme... odsudzuje prejavy meštiactva.


Fiodor Michailovič Dostojevskij –vyštudoval vysokú vojenskú školu a pracoval na ministerstve obrany, písal psychologické romány. Za nadchýňanie sa socializmom štyri roky nútených prác na Sibíri –Zápisky z mŕtveho domu. –výpoveď správania sa človeka v hraničných situáciách.
Idiot -hrdina chce prekonať zlo láskou, no jeho snaha pomôcť druhým stroskotáva.
Zločin a trest –polyfónne romány -hrdina sa vyjadruje aj sám o sebe
študent Rodion Raskoľnikov je rozpoltená osobnosť, ktorý tvrdí, že sú len dva typy ľudí 1) neobyčajný, ktorých poslaním je vládnuť a obyčajný, ktorí sa podriaďujú neobyčajným. Pod vplyvom tejto teórie hrdina zavraždí starú úžerníčku a neplánovane aj jej sestru. Ani po vražde však nie je presvedčený o svojej vine. Z duševných múk sa zachráni priznaním svojho zločinu na polícii, je odsúdený na nútené práce. –črty romantického hrdinu

Lev Nikolajevič Tolstoj –kontrast vyšších a nižších vrstiev, ovplyvnený J. J. Rousseau-om
Vzkriesenie –skutočný súdny prípad, porotca spozná v dievčine tú, ktorú kedysi zviedol. Ponúka jej manželstvo, opúšťa svoj majetok a nasleduje ju na Sibír. Odmieta a vydá sa za spoluväzňa. Vykreslil celú spoločnosť. Kritizuje súdy, podmienky vo väzeniach, byrokraciu.
Vojna a mier –historický román všíma vyššiu ruskú spol. v prvej tretine 19. Storočia. Okrem života šľachtických rodín, všíma si Napoleona za hranicami Ruska –pri Slavkove 1805, Borodine ako i konečnú porážku Francúzov. Skutočné postavy –Napoleón, cár Alexander, Kutuzov. Tolstoj prekonal uzavretosť a vytvoril “otvorený typ románu” so širokým záberom.

FRANCÚZSKA LITERATÚRA

Stendhal –žil rušný život, bol nepriateľ aristokracie, a preto bojoval v Napoleonovej armáde, napísal Napoleonov životopis.
Červený a čierny –Julien Sorel sa rozhodne skoncovať s biedou. Volí si kariéru dôstojníka. Po Napoleonovej prehre na kňazskú dráhu, získava si ženy a postupuje, no keď postrelí svoju prvú milenku, odmieta milosť a obviňuje spoločnosť, a tak ho popravia. –dobrovoľná prehra
Honoré de Balzac – jeho dielo ako celok predstavuje encyklopédiu spoloč. vtedajšieho obdobia, s typickým tragickým koncom.
Na typoch ľudí zobrazuje celé spol. vrstvy, kritika spoločnosti – túžba po peniazoch, spol. postavení, pokles morálky, pretože aj sám autor túžil preniknúť do aristokratickej spoločnosti.
Ľudská komédia –Štúdie mravov, Filozofické štúdie, Analytické štúdie –viac než 2500 postáv
Otec Goriot –smutný koniec čaká na bohatého obchodníka otca Goriota a jeho dvoch dcér, ktoré sa jeho obetavou podporou dostávajú do vyšších kruhov. Silná láska mu nedovolí vidieť pravdu, a jeho obetavosť sa mu stane osudnou. „Človek musí umrieť, aby poznal čo sú to deti.“ Premena Rastignaca v závere, ktorý s otcom súcitil, no sám podľahne peniazom.

NEMECKÁ LIT. – Gottfried Keller
NÓRSKA LIT. – Henrik Ibsen, Bjórnstjerne Bjórnson
POĽSKÁ LIT. – Boleslaw Prus, Henryk Sienkiewicz
MAĎARSKÁ LIT. – Imre Madách

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk