Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Problémy svetovej literatúry a kultúry 20. storočia - Moravia, Steinbeck, Mailer, Salinger

Problémy svetovej literatúry a kultúry 20 storočia Moravia, Steinbeck, Mailer, Salinger

ALBERTO MORAVIA
Do literatúry vstúpil už v 20-tych rokoch románom Ľahostajní. Odkrýva
v ňom zvrátenosť istých kruhov vtedajšej talianskej spoločnosti a hlbokú
krízu jej morálnych hodnôt.
K neorealistickým princípom sa najviac priblížil v dielach Rimanka,
Rímske poviedky. Po vykresľovaní morálneho úpadku buržoáznej spoločnosti
pokračuje autor svojim dielom Nuda.
Najväčší ohlas si získala jeho Vrchárka. Tento román sa dá
charakterizovať ako román nie priamo o vojne ani o hnutí odporu, ale
o utrpení a násilí, ktoré vojna so sebou prináša. Celý príbeh vyrozpráva
hlavná hrdinka, obchodníčka Cesira. Rozpráva o svojom osude, ako spolu
s dcérou Rosettou evakuovala pred nacistami z Ríma, o živote vo vrchoch
a o tragickom návrate späť do Ríma.
Neorealizmus -
prúd, ktorý sa uplatnil v talianskom umení, najmä vo filme
a literatúre. Je to pokrokové umenie, ktoré narába s výrazovými
prostriedkami netradičného realizmu, čiže ide o snahu vrátiť sa cez
umenie čo najviac k reálnej skutočnosti. Filmári napr. často pracujú
metódou skrytej kamery.

JOHN STEINBECK
Patrí medzi najzaujímavejších amerických spisovateľov, kronikárov
a kritikov spoločne. Narodil sa v malom mestečku v Californii-Salinas. V mladosti prešiel rôznymi zamestnaniami, vysokú školu neukončil, veľa
cestoval. Najzaujímavejšie sú jeho romány:
Túlavý autobus - zobrazuje zaujímavé vzťahy ľudí, ktorí sa náhodou
ocitli na dlhší čas v autobuse.
Ovocie hnevu - sa pokladá za najlepšie dielo autora. Je to rozprávanie
o osude troch generácií rodiny Joadovcov, ktorí podobne ako tisíce
drobných farmárov stratili svoju farmu v Oklahome. Po vyvlastnení farmy
odchádzajú za prácou do Californie, zlákaní nereálnymi sľubmi reklamy. Autor realisticky vykresľuje ich cestu počas ktorej sa stretávajú
s krutosťou a opovrhovaním domáceho obyvateľstva, ale aj s porozumením. Utrpením z cesty zmierňujú predstavy o Californii, ktorú si predstavujú
ako zaľúbenú zem. Čoskoro sa presvedčia, že ich tam raj nečaká.

NORMAN MAILER
Vo svojom hlavnom románe Nahí a mŕtvi zobrazil autor vojnu veľké zlo,
ktoré prinšĘa človeku len utrpenie. Pri opisovaní udalostí z II. svetovej vojny vychádza z vlastných skúseností. Túto knihu teda
pokladáme za autobiografickú (postava poručíka Crofta). Dej románu sa
odohráva tesne pred koncom II.

svetovej vojny na tichomorskom ostrove
Anapopei a jeho základ tvoria boje medzi japonskými a americkými
jednotkami armády. Autor opisuje predovšetkým útrapy členov prieskumnej
skupiny pri výstupe na horu Mount Anaka, ktoré sa napokon ukázali ako
celkom zbytočné.

SALINGER
Veľký umelecký a psychologický účinok formy priameho rozprávania dokázal
autor v románe Kto chytá v ĺite. Ústrednou postavou tohto diela je
16-ročný chlapec Hodem, ktorý pochádza z tzv. dobrej rodiny a odrazu
spoznáva, že jeho najbližšie spoločenské a školské prostredie je zlé,
skazené a neúprimné. Je veľmi nadaný, ale v škole neprospieva, lebo ho
škola otravuje. Preto z nej ujde a po 3-dňovom blúdení po New Yorku sa
pod vplyvom svojej sestry vracia domov. Holdem nechcel byť tuctovým
chlapcom, mal svoje ideály. Keď ich nemohol uskutočniť, aspoň sníval
o tom, ako by bol na osoh ľudskej spoločnosti.

23 B/ Prvky hovorového štýlu v ukážke sú: ... prachy.. sekáš

23 C/ Najdôležitejšie zásady racionalizácie duševnej práce sú:
- účelne si rozdeliť čas na prácu, zábavu, odpočinok
- premyslene si plánovať úlohy
- dodržiavať zásady správnej životosprávy
- pre každú prácu si zvoliť primeranú metódu
- učiť sa správne rozhodovať
- vedieť, kde nové poznatky hľadať - v ktorej litera-
túre a pod.

Racionalizácia - rozumové správanie, činnosť,
usporiadanie vecí, zdôvodnenie.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk