referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milan
Nedeľa, 27. novembra 2022
Obraz človeka v literatúre od najstarších čias po súčasnosť
Dátum pridania: 16.12.2001 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Lucka123
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 265
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.5
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 9m 10s
Pomalé čítanie: 13m 45s
 

1635 rehoľníkmi-jezuitmi) mala tlačiareň
a vydávala knihy i v slovenčine.
Barok - člení sa na náboženský (katolícky, protestantský) a na svetský. Barokové myslenie sa vyznačuje protikladmi (túžba po živote - strach zo
smrti), barok je ozdobný, nadnesený.
Barokové diela - John Milton - Stratený raj, Raj znovu nájdený (epopej),
Hugolín Gavlovič - Vlašská škola mravú Stodola

Osvietenstvo a klasicizmus
Po potlačení dlhotrvajúcich nepokojov a vojen dochádza k prehĺbeniu
krízy feudalizmu. Začína sa rozvíjať buržoázia, priemysel, obchod
- rozklad cechového zriadenia, vznik manufaktúr.. Myšlienkový prúd,
opierajúci sa o ľudský rozum, ako zdroj poznania, sa nazýva
racionalizmus - zakladateľom bol René Descartes. "Kultúra rozumu" tu
dosiahla svoj vrchol, rozvíjali sa prírodné vedy.
Literárne žánre - epos, óda, tragédia (Pierre Corneille), komédia
(Moliére - "Lakomec").
Osvietenstvo nadviazalo na humanizmus najmä ostrým protifeudálnym
zmýšlaním. Osvietenci vystupovali za práva človeka a slobodný život
(Voltaire, Diderot).
Na Slovensku v dobe osvietenstva vystupoval cisár Jozef II. Svojimi
zásahmi do hospodárstva (tolerančný patent, odstránenie nevoľníctva),
politiky a kultúry sledoval upevnenie svojej moci. Šíreniu osvietenských
ideí napomáhal napr. aj spolok Slovenské učené tovarišstvo (Trnava). V tomto období žil a pôsobil aj A. Bernolák, prvý kodifikátor spisovnej
slovenčiny. Za spisovný jazyk zvolil západoslovenské nárečie.

Preromantizmus
Zdôrazňuje citový vzťah ku skutočnosti, je to obrat od rozumu
k citu. Ideálom bolo vytvoriť svet na základe lásky a porozumenia. Človek sa akoby stával bezmocným, hračkou akýchsi temných síl. Vyzdvihuje sa ľudová slovesnosť.
Diela: Goethe - Utrpenie mladého Werthera
Kollár - Slávy dcéra
Hollý - Svätopluk (epos).

Romantizmus
KonieŃ 18. stor. sa niesol v znamení hesiel veľkej Francúzskej
revolúcie - sloboda, rovnosť, bratstvo. Ich uskutočňovanie prinieslo pád
feudalizmu. V hospodárskej oblasti začali prevládať kapitalistické
výrobné vzťahy, založené na moci peňazí, ktoré ovládli človeka v celom
rozsahu. Spoločnosť nie je schopná uskutočniť predstavy jednotlivca
v sebauplatnení a ten vyjadruje svoju nespokojnosť "revoltou". Vzniká
nový typ hrdinu. Konflikt spočíva medzi snom a skutočnosťou. Námety sú
čerpané z histórie, ľudovej slovesnosti a súčasnosti. Sú využívané
kontrasty (ošklivosť- krása...).
Literárne žánre - lyricko-epické skladby, balady, romány.
Diela: Hugo - Chrám Matky Božej v Paríži, Bedári
Sládkovič - Marína, Detvan
Mácha - Máj.
Snahy mladej slovenskej generácie v 40. rokoch 19. stor.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.