referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marína
Štvrtok, 8. decembra 2022
Obraz človeka v literatúre od najstarších čias po súčasnosť
Dátum pridania: 16.12.2001 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Lucka123
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 265
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.5
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 9m 10s
Pomalé čítanie: 13m 45s
 

sledovali
národné a sociálne otázky. Snažili sa o zjednotenie národa
prostredníctvom spisovného jazyka - poprední štúrovci v r. 1843
uzákonili spisovnú slovenčinu.

Realizmus
V tomto období prebiehali zmeny v kapitalistickej spoločnosti
(Priemyselná revolúcia, boj proletariátu). Vyvrcholili Parížskou
komúnou.
Vznikla nová filozofia - pozitivizmus - za skutočné uznávala len
to, čo možno zmyslami overiť a skúsenosťou dokázať, objektívne poznanie
skutočnosti. Realizmus objavil postavy zo všetkých spoločenských vrstiev
a prostredí (rozpor medzi chudobnými a bohatými), odhaloval pravé ľudské
charaktery a vzťahy.
Slov. realistická literatúra sa rozvíjala v zložitom období
(Maďarsko-rakúske vyrovnanie - 1867, maďarizácia, vykorisťovanie,
vysťahovalectvo). Kultúrnym centrom Slovákov v tomto období bol Martin.
Porovnanie realizmu svetového a nášho:
Svetový realizmus:
- vyspelá kapitalistická spoločnosť
- morálne problémy
- román, dej - veľké mestá

Slovenský realizmus:
- nástup kapitalizmu
- sociálne problémy
- poviedky, novely, dej - dedina, problém zemianstva

Diela: Hviezdoslav - Hájnikova žena (epická báseň)
Timrava - Ťapákovci, Hrdinovia
Kukučín - Rysavá jalovica

Literárna moderna
Od 2. polovice 19. stor. sa literatúra začala rýchlejšie vyvíjať. Súviselo to s rýchlejším tempom rozvoja života s protikladnými
filozofickými a politickými postojmi jednotlivých spisovateľov. Spisovatelia hľadali nové vyjadrovacie prostriedky, takže obsahová
a estetická stránka umeleckých diel sa mení oveľa rýchlejšie. Zdroj
literárnej moderny súvisel aj s odporom mnohých umelcov proti meštiackej
ideológii, konzervativizmu a pokryteckej morálke.
V lit. moderne prevláda lyrika, krátke básnické útvary, lyrická próza.
V slov. lit. moderne máme hl. predstaviteľov J. Jesenského, I. Krasku.

Medzivojnová literatúra
I. svetová vojna znamenala âalšie zmeny v spoločnosti. Socialistická revolúcia v Rusku bola pre niektorých spisovateľov
podnetom k tvorbe, iní hľadali poučenie v dejinách, niektorí podávali vo
svojich dielach analýzy spoločenskśch pomerov (kritik nem. meštiactva H. Mann). Niektorí spisovatelia (Hemingway, Remarque) odsúdili vo svojich
dielach spoločnosť, ktorá sa nechce poučiť dvoma svetovými vojnami.

Literatúra po roku 1945
Po roku 1945 začali vznikať soc. štáty. Časť spisovateľov začala
tvoriť v štýle soc. realizmu, podporujúceho vládnuci režim.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.