referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Barbora
Pondelok, 4. decembra 2023
Osvietenstvo - Ján Kollár, Ján Hollý
Dátum pridania: 16.12.2001 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Lucka123
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 779
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.3
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 5m 30s
Pomalé čítanie: 8m 15s
 
Osvietenstvo:(protife. myslenie, odpor proti svetskej moci cirkvi,
absolutizmu)
V druhej polovici 18. storočia bolo už zrejmé, že feudalizmus zanikne aj
v hospodársky zaostalom Uhorsku. Osvietenstvo bolo priaznivo ovplivnené
zmenami v spoločnosti, opatreniami Márie Terézie a Jozefa II. Tolerančný
patent (1781) zrovnoprávnil cirkvi(prestalo prenasledovanie
nekatolíkov), odstránením nevoľníctva umožnil voľný pohyb obyvateľsva. Začalo sa formovať národné uvedomenie ktoré však bolo pre národy
Uhorska, ale najmä pre Slovákov veľmi zložité. Nebolo vlastných
kultúrnych zariadení, jazykovej tradície, ale ani jednoty v otázke
národného jazyka. Katolícka časť písala v bernolákovčine
(Hanuliak,Hollý) a evanjelická časť v biblickej češtine
(Kollár,Šafárik). Šľachta sa vzdala slovenského národa a zostala tu len
inteligencia vyšlá z ľudu. Slovenské národné hnutie malo preto hlboko
ľudový ráz. Šírením osvietenstva sa dostali do popredia otázky vzdelania
a kultúry ľudových vrstiev. Osvetová činnosť slovenských katolíckych
vzdelancov sa sústreďovala v Slovenskom učenom Tovarišstve v Trnave. Najväčšiu zásluhu na plodnej činnosti Tovarišstva má A. Bernolák
a neskôr J. Palkovič. Tovarišstvo zaniklo začiatkom 19. storočia. Splnilo však svoje poslanie v prebúdzaní národného povedomia. Niektorí
slovenskí vzdelanci pochopili, že český jazyk neumožňuje národu
zjednotiť sa. Prvý pokus o utvorenie spisovného jazyka mal J. I. Bajza,
ale neuspel. Úspešnejší bol A. Bernolák. Za základ spisovnej slovenčiny
si vybral západoslovenčinu. Rozhodnutie súviselo s politickým, kultúrnym
a hospodárskym postavením západného Slovenska. Svoj návrh oddôvodnil
v prácach: Jazykovednokritická rozprava o slovenských písmenách,
Slovenská gramatika. Zaviedol fonetický pravopis ako protiklad
etymologického (každá hláska má svoj znak, písanie dĺžňov, mäkčeňov). Svoju tvorbu zavŕšil šesťzväzkovým prekladovým slovníkom Slovár
slovenský česko-latinsko-nemecko-uherský. Bernolák významne prispel
k formovaniu slovenského národného povedomia.
Literatúra v období osvíetenstva mala prevažne ľudovýchovný a zábavný
charakter. Nastal vzostup svetskej literatúry. Predstaviteľmi prózy boly
Jozef I. Bajza a Juraj Fádly. Bajza - prívrženec reforiem Jozefa II. Zanietenosť za osvietenské ideály rozvinul v románe René mládenca
príhody a skúsenosti. Dobrodružný príbeh, ktorý v závere poukazuje na
nedostatky a potreby slovenského života.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.