Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slovenská medzivojnová dráma a próza

Realizmus

Jozef Cíger Hronský

Narodil sa vo Zvolene. Absolvoval učiteľský ústav v Leviciach. Počas prvej sv. vojny bojoval ako vojak na talianskom fronte. Stal sa tajomníkom Matice slovenskej. Redigoval časopis Slniečko. Emigroval do Rakúska, žil v Bavorsku, Taliansku. Zomrel v Argentíne. Jeho telesné pozostatky boli prevezené a uložené na Národnom cintoríne v Martine.
U nás, Domov, Medové srdce – zbierky poviedok

Podpolianske rozprávky – zbierka poviedok, v ktorej sa snaží zobraziť vnútorný svet človeka.
Proroctvo doktora Stankovského – román z intelektuálskeho prostredia
Smelý zajko, Smelý zajko v Afrike, Budkáčik a Dubkáčik, Sokoliar Tomáš – tvorba pre deti.
Svet na Trasovisku- romány vydané v emigrácii.

Jozef Mak – sociálno-psychologický román. Dej spadá časovo do konca 19. storočia a začiatku 20 storočia. Hl postava je činorodý, usilovný človek , ktorý príma svoj osud a znesie všetky životné útrapy.
Jozef Mak sa narodil ako nemanželské dieťa a preto sa o neho staral jeho starší brat Jano. V mladosti Jozef slúžil u baču a iba raz vzbúril proti nespravodlivosti, keď mu bača nechcel dať to, na čom sa zjednali. Zamiloval sa do Maruše. Rozhodol sa postaviť si vlastný dom, ale musel ísť na vojnu. Po vojne zistil, že Maruša sa vydala za jeho brata Jana a bývajú v jeho domci. Jozef si zobral za ženu Julu. Maruša striehla na Joža a on nedokázal povedať nie. Vedel, že už to nie je tá jeho mladá Maruša, ale znetvorená žena, ktorá stráca kontrolu nad svojím citom. Jula sa mu medzitým odcudzovala. Opitá Maruša sa utopila pri praní bielizne. Jula čakala dieťa, zmierila sa s Jožom až po jeho narodení, ale jej srdce nevydržalo a opustila tento svet.

Ladislav Nádaši Jégé

Narodil sa v Dolnom Kubíne v rodine advokáta. Vyštudoval Gymnázium, Lekársku fakultu v Prahe. Pôsobil ako lekár v rodnom meste. Písať začal počas štúdií pod pseudonymom Ján Grób. Pôsobil v študentskom spolku Detvan. Jeho tvorby delíme do 2 obodobí:

  1. Počas štúdií písal krátku prózu, poviedky, črty, besednice.
  2. Vstup do literatúry pod pseudonymom Jégé sa uskutočnil v medzivojnovom období a znamenal sústredenie sa na iné témy hlavne historické, iné žánre – novely a romány.

Svätopluk – román, nedodržal historické fakty
Cesta životom – román, zachytáva dlhé časové obdobie- posledné roky rakúsko-uhorskej monarchie.
Kozínsky mlyn, Medzi nimi – poviedky a novely
Krásne časy roka- poviedka bola uverejnená v Slovenských pohľadoch.
Wieniawského legenda – novela s historickou tématikou, zobrazuje boj Poliakov s Turkami, realistky verne vykreslil nielen ľudské charakteristiky ale aj ich osudy a spoločenské pomery.
Adam Šangala – Dej sa začína na Orave, kde sa mladý Adam po obesení otca rozhodol
Vybrať do sveta. Neďaleko Žiliny sa zaplietol do bitky a korbáčom vyšľahal zemana. Utiekol do Žiliny, kde sa konal trh. Mesto bolo plné ľudí, žobrákov a biedy a špiny. Mestskí drábi hľadali previnilca, ktorý zbil grófa Markoča. Preto sa Adam dal zverbovať do vojska. Poslali ho spolu s vojakom Mihvokom na Beckov. Cestou sa Adam zoznámil s Betkou. Mladí ľudia si padli do oka. Adam sa na hrade priznal Praskovskému, že zbil šľachtica. Nechtiac spôsobil, že sa ho manželka Práskovského zľakla a potratila. Preto ho zatvorili do žalára a mali popraviť. Na hrade bol farárom Konôpka, evanjelik, ktorý si bol vedomí toho, že u hradného pána má neisté postavenie, lebo ten striedal vieru podľa výhodnosti podmienok. Pomohol Adamovi a spolu utiekli. Cestou do Trnavy vyslobodil z rúk zločincov Praskovského z rúk zločincov. V meste sa Adam zamestnal u Pohánkovcov a získal si dôveru ich dcéry Betky. Konôpku uväznili a Adam sa mu chcel odvďačiť za svoj život: upozornil Bethlenových vojakov a oslobodený Konôpka sa dostal šťastlivo na dvor samotného Bethlena. Adam si zobral za ženu Betku a ona sa po piatich rokoch manželstva zdôverila svojej priateľke o vyslobodení Konôpku. Adama odsúdili na smrť sťatím.


Peter Jilemnický

Narodil sa v Čechách v rodine železničiara. Vyštudoval učiteľsky ústav v Leviciach. Pôsobil ako učiteľ v Kysuciach. Prispieval do ľavicových novín Hlas ľudu, Pravda chudoby, spolupracoval s Dav-om. Bol v Rusku. Po návrate pôsobil ako učiteľ. Po vyhlásení Slovenského štátu musel odísť do Čiech, kde sa zapojil do protifašistického doboja , zatkli ho, bol v koncentračnom tábore. Po vojne pôsobil ako kultúrny ataše v Moskve.

Kompas v nás – novátorský román, obsahuje niekoľko noviel, v ktorých sa postavy snažia nájsť svoje šťastie. Kompozične je román experimentom, lebo jednotlivé novely spája do jedného útvaru text rozprávača, ktorý je umiestnený pred každou novelou. Je to kniha o ľudskom šťastí, skúmajúca podmienky jeho zrodu.

Víťazný pád – Román o Kysuckej biede a o kysuckej kráse. Dej sa odohráva po 1 sv. vojne na Kysuciach a má baladický charakter. Hl postava Maťo Horoň, ktorý zo žiarlivosti zabije svoju milú. Po návrate z väzenia sa rozhodne začať nový život. Začne stavať nový dom, lebo ich starý zhorel. Ale život mu udelí ďalší úder. Voda mu zoberie dom aj úrodu. On však nepodľahne a pustí sa do boja s kysuckou biedou. Aj keď všetko stratil jeho pád je víťazný.
Kronika – román, zachytáva povstalecké udalosti, ale zjednodušene.
Kus cukru

Expresionizmus – je jeden zo smerov moderného avantgardného umenia prvej štvrtiny 20.stročia. Prejavil sa vo výtvarnom umení, literatúre a dramatickom umení. Vznikol v Nemecku. Znaky: zobrazuje skutočnosti podlieha naturalizmu ( detailné opisy aj tých najodpudivejších scén a zážitkov), realizmu (diela zachytávajú pravdivý obraz skutočnosti, autori majú pesimistický, kritický, skeptický postoj ). Romantizmus – (postavy túžia po harmónii, po lepšom a krajšom živote.) Psychika postav je najdôležitejšia, stojí nad dejom (dominujú pocity bolesti, prázdnoty, zúfalstva, bezmocnosti a beznádeje.). Častým kompozičným postupom je kontrast.

Naturalizmus- metóda umeleckého stvárnenia skutočnosti, vychádza z filozofie.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk