Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Erich Maria Remarqie

Nemecko-švajčiarsky spisovateľ. V 18 rokoch bol odvedený na front ako dobrovoľník. Po vojne vystriedal viacero povolaní: učiteľ, obchodník s náhrobkami, automobilový závodník, novinár, spisovateľ. Od roku 1939 žil v USA. Propagonisti jeho románov žijú v provizóriu vytrhnutý zo spoločnosti, nemajú stále zamestnanie, hľadajú zmysel života, túžia po láske a šťastí. Autor vykresľuje ich pocity dezilúzie a skepsy. Svojich hrdinov stavia do opozície voči násiliu, lebo nemajú silný zmysel pre humanizmus, lásku, priateľstvo, úctu k človeku.

Traja kamaráti – lyrický príbeh o priateľstve
Nebo nepozná obľúbencov – vzťah automobilového pretekára k dievčine
Víťazný oblúk
Noc v Lisabone
Iskra života
Čas žitia, čas umierania – tematika nástupu fašizmu

Na Západe nič nové – témou je 1. sv vojna. Dielo zobrazuje kontrast: front –zázemie, dej dokresľuje opisy prírody, humorné scény, drastické a surové expresívne opisy.  Paul Bäumer hlavný hrdina odchádza priamo zo školy na front po výzvach fanatického učiteľa Kantorka, aby si študenti splnili svoju vlasteneckú povinnosť. Siedmi sa dostanú spolu do jedného oddielu. Zažívajú stupídnosť niektorých veliteľov, z ktorých vyniká desiatnik Himmelstos z výcvikového tábora pre nováčikov. Paul spoznáva hrôzy vojny na západnom fronte, postupne stráca priateľov a svojich spolubojovníkov, vytriezvie z nacionalistického opojenia. Uvedomuje si bezmocnosť vojenského besnenia. Na konci vojny umiera s vedomím, že mier by bol takmer nemožný.

Cesta späť – voľne pokračujúci román Na západe nič nové
Znaky expresionizmu:
1.Zobrazenie skutočnosti podlieha naturalizmu (detailné opisy aj tých najodpudivejších scén a zážitkov) realizmu (diela zobrazujú pravdivý obraz skutočnosti, autori majú pesimistický charakter, skeptický, kritický postoj) romantizmu (postavy túžia po harmónii po lepšom, krajšom živote, po láske, po úniku zo spoločnosti, ide o romantický rozpor medzi túžbou a skutočnosťou.)
2.psychika postáv je najdôležitejšia – stojí nad dejom (dominujú pocity bolesti, prázdnosti zúfalstva, skepsy)
3.subjektívnosť autora – napísané v prvej osobe
4.častým kompozičným postupom je kontrast

Čas žitia, čas umierania – Román z obdobia 2 sv. vojny zobrazujúci osudy vojaka Ernesta Graebera. Je to jednoduchý, obyčajný vojak, ktorý si aj v najťažších podmienkach chcel zachovať mužskú tvár. Ako príslušník nemeckej armády prešiel bojiskami vo Francúzku, severnej Afrike, na východnom fronte. Počas krátkej dovolenky sa zblížil s bývalou spolužiačkou Alžbetou a oženil sa s ňou. Láska v ňom zbudila nádej na nový život. Opäť sa vrátil na front, kde na sklonku vojny zahynie keď sa pokúsi oslobodiť zajatých partizánov.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk