Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Báj vs. bájka

Bájka:

Je to malý žáner. Jej cieľom je vysloviť nejaké mravné ponaučenie, alebo sa vysmiať nejakému zlu. Poučenie vyplýva buď zo samotného príbehu, alebo sa podáva priamo na konci príbehu. Tematicky čerpá obyčajne zo života zvierat.

Báj:

Báj alebo mýtus je epický útvar, v ktorom sa odráža primitívny názor človeka na svet. Človek, nevediac si vysvetliť mnohé prírodné javy, pripisuje ich nadprirodzeným bytostiam (bohovia, škriatkovia a pod.), ktoré sú hlavnými postavami bájí. Súbor mýtov nejakého národa sa nazýva mytológia (bájoslovie). Pre literatúru je dôležité, že niektoré prvky mytológie sa v rozličných dobách dostávali do literatúry a aktualizovali sa. Obľúbeným sa napríklad stal prometeovský motív starogréckej mytológie. Prometeus sa dostal do mnohých európskych literatúr ako symbol utrpenia, ale i ako odboja a služby človeku. U nás ho básnicky stvárnil P. O. Hviezdoslav – Slovenský Prometej.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk