referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Henrieta
Utorok, 28. novembra 2023
Lyrizovaná próza
Dátum pridania: 23.12.2001 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Janci
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 212
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.7
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 7m 50s
Pomalé čítanie: 11m 45s
 
Lyrizovaná próza, jej vývin a miesto v slovenskej literatúre,
hlavné znaky a špecifické črty v diele M. Figuly.
Diela na rozbor : Tri gaštanové kone; Drak sa vracia.

Príznačným javom vo vývine slovenskej prózy od začiatku dvadsiatych až do polovice štyridsiatych rokov bola silnejúca lyrizácia. Tento jav bol podmienený viacerými príčinami vonkajšieho i vnútorného rázu a v priebehu času nadobúdal rôzne umelecké podoby. Hlavnou príčinou lyrizácie v povojnovom období bola otrasená dôvera autorov vo všemocnú silu rozumu a ich snaha o obnovu citovosti v próze. Z vnútroliterárneho hľadiska lyrizácia bola pokusom o prekonanie krízy, v ktorej sa uprostred zmenených spoločenských pomerov ocitol tradičný opisný realizmus. Zdôraznením subjektívnosti sa lyrizačný prúd priblížil k romantizmu, avšak nemožno ho s ním stotožniť. V podstate išlo o nový umelecký výboj, ktorý má zrejmé spoločenské črty s dobovými avantgardnými hnutiami, najmä s expresionizmom. Zatiaľ čo v dvadsiatych rokoch lyrizácia zasahovala široké tematické oblasti, vrátane vojnových, mestských a cudzokrajných námetov, v tridsiatych rokoch sa tento prúd prozaickej tvorby čoraz viac upínal k dedinskému a vrchárskemu prostrediu, ktoré v prvej polovici štyridsiatych rokov v literatúre takmer úplne prevládlo. Na tomto tematickom posune sa priamym vplyvom zúčastňoval francúzsky a švajčiarsky regionalizmus, menovite jeho predstavitelia Jean Giono a Charles Ramuz. V menšej miere pôsobili na utváranie lyrickej tváre slovenskej prózy aj severskí autori. Názvom lyrizovaná próza, ktorý sa v minulosti používal vo všeobecnom význame, označuje súčasná slovenská literárna veda epiku, akú vo svojich dielach vytvárali J. Cíger-Hronský, J. Horák. Vlastné jadro lyrizovanej prózy predstavuje próza naturizmu, spojená s menami a dielami Ľ. Ondrejova, D. Chrobáka, M. Figuli a F. Švantnera. V próze naturizmu sa dostávajú k slovu rozprávkové príbehy a mýtické predstavy. Tým naturizmus objavil pre slovenskú prózu nové, predtým málo prebádané tematické oblasti.
Odklon od zobrazenia vonkajšej spoločenskej skutočnosti a zaostrenie pozornosti na subjektívny svet a bytostné problémy hrdinov sa prejavili vo všetkých výstavbových zložkách prozaického diela. Priamym dôsledkom subjektivizácie príbehu je redukcia sujetu (oslabenie dejovosti), s čím súvisí v naturistickej próze obľuba kratších epických útvarov novely a baladistickej rozprávky.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Lyrizovaná próza SOŠ 2.9665 2038 slov
Lyrizovaná próza SOŠ 2.9645 1015 slov
Lyrizovaná próza SOŠ 2.9575 1975 slov
Lyrizovaná próza SOŠ 2.9101 986 slov
Lyrizovaná próza SOŠ 2.9851 1000 slov
Lyrizovaná próza SOŠ 2.9621 2184 slov
Lyrizovaná próza SOŠ 2.9558 834 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.