referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alojza
Sobota, 23. októbra 2021
Začiatky dramatického umenia
Dátum pridania: 20.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Stanislava
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 626
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 8.3
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 13m 50s
Pomalé čítanie: 20m 45s
 
Kolískou dramatického umenia, kde sa objavili jeho prvopočiatky, sa považuje antické Grécko. Štát „olympijských bohov“ sa stalo nositeľom kultúrnosti starovekého sveta, ktorú výrazne ovplyvnila jeho „mentálne bohatstvo“ dopĺňajúce rôzne oblasti umenia i literatúry, humanitných i spoločenských vied a pod.

Grécky štát bol rodiskom takých talentov ako Sofokles, Aristofanes, Euripides a ďaľších, ktorí so svojím nadaním obohatili kultúrny a spoločenský život dávajúc svetu rozšírnejší priestor vyslovenia spoločenských, politických a iných názorov, vhodné príklady, hodnoty, ľudské cnosti, obraz nových hrdinov. V nasledujúcej práci by som sa obšírnejšie zaoberal v rámci slovenskej dramatickej tvorby s prejavmi humoru a satiry v dielach J. Palárika i J. Chalupku, ktoré diela už podávali nový náhľad na spoločenské dianie vtedajšej doby.


2. Spoločensko-historická situácia koncom XIX. storočia

Po porážke revolúcie 1848/49 spoločensko-historickú situáciu v Uhorsku poznačili predovšetkým nasledujúce udalosti:
a)Bachov absolutizmus, nazývaný aj obdobím temna (silná centralizácia, cenzúra tlače, násilné ponemčovanie, prenasledovanie uvedomelých vlastencov a pod.). Ten prísny policajný režim „takmer celkom znemožnil slovenský národný život“. 1 Mnohí sa odmlčali, iní boli odstránení alebo sa dostali pod policajný dozor;
b)jediný úspech obdobia bolo vyriešenie otázky spisovného jazyka v podobe štúrovskej zásluhou Martina Hattalu (Krátka mluvnica slovenská, 1852);
c)v Pešti začal vychádzať politicky zameraný časopis Pešťbudínske vedomosti (1861), ktorý bojoval za národnú rovnoprávnosť v Uhorsku;
d)v Turčianskom Svätom Martine sa došlo k celonárodnému zhromaždeniu (1861), kde sa prijalo Memorandum národa slovenského s požiadavkami zabezpečenia národných práv i školstva a tzv. Slovenského okolia so slovenským úradným jazykom;
e)založenie, neskôr zatvorenie Matice slovenskej (1863-1875 – matičné obdobie) a troch slovenských gymnázií;
f)rakúsko-uhorské vyrovnanie (1867) následkom zastavenia vývoja slovenského národného života a silnej centrálnej maďarizácie.

V tom období aj „literárny život prechádzal hlbokou krízou,“ 2 prekážku rozvoja tvorili v prvom rade konzervatizmus a epigónstvo. Do popredia sa dostávali: próza a dramatická tvorba (Varsányiová, Marta: Úlohy a testy zo slovenskej literatúry 2, Vydavateľstvo KEMAR, Komárno 1998, 101-102. s.), v ktorých si môžeme všimnúť aj prvky humoru i satiry.


Dramatická činnosť v XIX. storočí bola „veľmi skromná, lebo nebolo spoločenských predpokladov na jej uplatnenie“. 3 Len po vzniku početnejšej vrstvy slovenských obchodníkov, remeselníkov i inteligencie vo väčších slovenských mestách, sa začalo organizovať ochotnícke divadlo a zrodila sa domáca dramatická tvorba (http://209.85.135.104/search?q=cache:HztVr6Cv8SQJ:referaty-seminarky.sk/zanik-feudalny
ch-vztahov-a-nastup-kapitalizmu-v-slovenskej-dramatickej-tvorbe/+J%C3%A1n+Pal%C3%A 1rik+Zmierenie+alebo+Dobrodru%C5%BEstvo+pri+ob%C5%BEinkoch+humor&hl=hu&ct=
clnk&cd=4&gl=hu, 11.03.2007.).

„Divadlo vzniklo na podnet vlastencov, ktorí pochopili, že na podnet hovorového slova sa dá preniknúť do širších vrstiev ľudu, ktorý nevedel ani čítať ani písať.“ 4 V roku 1830 v Liptovskom Mikuláši Gašpar Fejérpataky-Belopotocký založil prvú slovenskú ochotnícku skupinu (Varsányiová, Marta: Úlohy a testy zo slovenskej literatúry 1, Vydavateľstvo KEMAR, Komárno 1998, 98. s.), ktorá svoje spôsobenie začala hrou Jána Chalupku: Kocúrkovo (http://209.85.135.104/search?q=cache:HztVr6Cv8SQJ:referaty- seminarky.sk/za
nik-feudalnych-vztahov-a-nastup-kapitalizmu-v-slovenskej-dramatickej- tvorbe/+J%C3%A1n
+Pal%C3%A1rik+Zmierenie+alebo+Dobrodru%C5%BEstvo+pri+ob%C5%BEinkoch+humor&hl=hu&ct=clnk&cd=4&gl=hu, 11.03.2007.), dielom najúspešnejšieho autora v období
(Varsányiová, op. cit. 98. s. ), ale nesmieme zanedbať ani tvorbu J. Záborského, J. Palárika i J. G. Tajovského (http://209.85.135.104/search?q=cache:HztVr6Cv8SQJ:referaty-seminarky.s
k/zanik-feudalnych-vztahov-a-nastup-kapitalizmu-v-slovenskej-dramatickej-tvorbe/+J%C3%
A1n+Pal%C3%A1rik+Zmierenie+alebo+Dobrodru%C5%BEstvo+pri+ob%C5%BEinkoch+humor&hl=hu&ct=clnk&cd=4&gl=hu, 11.03.2007.).
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.